Projekt vzdělávání nelékařů spolufinancovaný EU/ESF

Máme za sebou již poměrně velkou část největšího projektu kontinuálního vzdělávání nelékařských profesí financovaného z Evropského sociálního fondu. Projekt, který organizuje Aesculap Academie, probíhá ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR a IPVZ.

Celý systém vzdělávacích akcí formou konferencí a seminářů odborně zaštiťuje a garantuje Česká asociace sester v jednotlivých regionech celé České republiky.

Vysokou úroveň organizace a odborných přednášek ukázaly již první akce, které se konaly během podzimu např. v Havířově, Českých Budějovicích, Olomouci, Kladně, Náchodě, Přerově nebo v Mostě a v Hradci Králové.

Tematická zaměření se nesla a ponesou i nadále v duchu kardiovaskulárních, cerebrovaskulárních a onkologických onemocnění se zaměřením na ošetřovatelskou péči.

Návštěvnost zpočátku nebyla nijak velká. Přisuzujeme to zejména legislativním změnám v registraci sester, kdy všeobecné sestry a porodní asistentky mají podle „malé novely zákona č. 96/2004“ prodlouženou registraci a tím pádem i sníženou potřebu kreditních bodů.

Všechny akce jsou však na mimořádně vysoké úrovni, a tak zaznamenáváme, že se počet účastníků s každou akcí zvyšuje, což je pro nás dobré znamení. Největším poděkováním pro nás jsou však vždy chvilky po skončení akce, když účastníci přijdou a sdělí nám, že se jim akce velmi líbila. Přednášející, kteří jsou z řad erudovaných a kvalifikovaných zdravotníků, sklízí obdiv a potlesk všech. Z jejich přednášek je cítit, že svoji práci umí a dělají ji s velkým nasazením. Celý program tím dostává známku jedna – což dokládají výstupy z hodnocení účastníků, kteří mají možnost dát po ukončení akce najevo, zda byli s její úrovní spokojeni.

Rychlým krokem se blíží závěr roku a s tím také poslední akce v roce 2011. Stále ještě se můžete do těchto posledních akcí přihlásit na webových stránkách http://www.cnna.cz

Se závěrem roku nás také čeká celkové zhodnocení celé části projektu roku 2011. Rádi se s vámi o to podělíme.

Konec roku 2011 se blíží, ale s ním i začátek roku 2012 – a připravujeme opět celý cyklus konferencí a seminářů, které budou doplněné o aktuální informace a témata žádaná odbornou veřejností.

Těšíme se na setkání s vámi všemi, kteří se rozhodnete doplnit si svoje znalosti a přijdete na společné akce.


O autorovi: Ing. Bc. Irena Kouřilová, viceprezidentka ČAS, moderátor konferencí

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
Ohodnoťte tento článek!