Projevy stárnutí kůže

Autorka článku poukazuje na nejčastější kožní projevy senia, rozlišuje kosmetické aspekty stárnutí kůže, které nevyžadují léčbu ze zdravotních důvodů, a zdůrazňuje naléhavost dispenzarizace možných kožních prekanceróz včetně nutnosti včasné fotoprotekce. Jsou taktéž zmíněny hlavní histologické znaky, charakterizující změny v epidermis a dermis. Text doplňuje obrazová fotodokumentace.

SUMMARY The author of the article addresses the most common skin changes in the old age. She defines the cosmetic aspects of skin ageing which do not require treatment and stresses the importance of dispensarization of suspected skin precanceroses and early photoprotection of the skin. Main histological signs of the changes of epidermis and dermis are also mentioned. The text is accompanied by photographs.

Tak jako každý orgán v těle i lidská kůže se postupem času mění. Na rozdíl od jiných orgánů však procesy stárnutí kůže můžeme pozorovat bez náročných vyšetřovacích metod. Kůže je také jedním z orgánů, který nám velmi zřetelně ve zralém věku předloží účet za to, jak jsme se k pokožce chovali v mládí. Hlavní podíl na tom má intenzita a frekvence působení ultrafialového záření v dětství a mladším dospělém věku.

Projevy stárnutí kůže začínají být zřetelné v období po 40. roce věku. Strukturální změny povrchu kůže jsou důsledkem změn funkčních, orgánových a působením zevních faktorů, jako je stres, zevní prostředí, nutriční status, ultrafialové záření a další.

Senilní atrofie kůže

Cévní změny – angiomy

Epidermis se ztenčuje, redukuje se počet Langerhansových buněk, kvalitativně se mění imunitní reakce. Stoupá propustnost pokožky pro exogenní noxy, v jednotlivých buňkách se snižuje obsah vody. Nerovnoměrné rozprostření melanocytů podmiňuje barevné změny pokožky. Výsledkem je suchá, ochablá kůže s projevy hyper- nebo hypopigmentace a různou hustotou vrásek. Dermoepidermální hranice se zvolna vyrovnává, její soudržnost je nižší, zvyšuje se náchylnost k tvorbě bul.

V dermis dochází k úbytku kolagenních vláken, jejich fragmentaci, dezorganizaci dříve síťovitého uspořádání. Pozvolně degenerují také elastická vlákna, klesá množství kyseliny hyaluronové ve škáře.
Podkožní tuková tkáň reaguje atrofií a obrazem lipodystrofie. Změny postihují také kožní adnexa. U nehtů dochází ke ztrátě lesku, často jsou ztluštělé, rýhované (onychodystrofie), zpomaluje se jejich růst. Vlasy jsou tenké, jemné, rostou pomaleji, zkracuje se anagenní fáze. Hormonální změny, které provází stárnutí, zapříčiňují vznik androgenní alopecie a virilizace (růst vousů) u žen. Dysfunkce melanocytů a redukce tvorby melaninu se projeví šedivěním vlasů. Snižuje se produkce mazových žláz, klesá činnost potních žláz. Ve vyšším věku je také narušena termoregulace a snižuje se tvorba vitaminu D.

Cévní změny – angiektazie

Maligní melanom

Klinické projevy stárnutí kůže a kožních adnex

Senilní atrofie kůže: Běžný projev involučních procesů. Na míře jejího vyjádření se podílí faktory genetické, hormonální, pracovní, vliv UV záření a další. Klinický obraz se zvolna vyvíjí od 40. roku věku. Vzhled kůže se přirovnává k pomačkanému cigaretovému papíru. Je velmi jemná, citlivá, suchá, často ji provází pruritus. V kůži klesá obsah vody, kyseliny hyaluronové, síry a dalších látek.

Stařecké pigmentace: Maximum výskytu je v solární lokalizaci, jedná se o hyperpigmentace, eventuálně depigmentace v rámci nerovnoměrného rozprostření pigmentu.

Seboroické veruky: Šedá, hnědá až hnědočerná ložiska okrouhlých i rozeklaných bradavičnatých útvarů nad úrovní kůže. Často jsou mnohočetné, nejvíce na zádech a trupu, jsou benigní a dobře odstranitelné korektivně-dermatologickými metodami.

Senilní keratózy: Okrouhlá i mapovitá, šedohnědá či zarudlá zdrsnělá ložiska, vyskytují se výhradně v solární lokalizaci s maximem na čele a tvářích. Až 20 % těchto projevů se přemění ve spinocelulární karcinom.

Cévní projevy – stařecké teleangiektazie: Velmi časté jsou rozšířené žilky v centrální části obličeje, tzv. metličkovité varixy na stehnech, flebektazie bérců nebo projevy tečkovité purpury. Četnější jsou také projevy varikózní a následně vzniklé bércové ulcerace jako důsledek chronické venózní insuficience. Velmi frekventní jsou kuličkovité červenofialové projevy na trupu, které mohou být mnohočetné, při poranění snadno krvácí. Označujeme je jako senilní angiomy.

Pendulující fibromy: Velmi časté, benigní, stopkaté výrůstky barvy kůže s maximem výskytu v oblasti podpaží.

Bulózní onemocnění: Onemocnění typické pro vyšší věkové kategorie (nad 60 let). Jeho podkladem je nižší soudržnost epidermis a dermis a vznikající autoprotilátky proti strukturálním proteinům mezibuněčné hmoty epidermis (bulózní pemfigoid).

Pruritus cutis: Na jeho vzniku se podílí jak celková xeróza pokožky, tak častá koincidence jiných celkových onemocnění (např. diabetes mellitus, nádorové choroby, choroby jater, ledvin, krvetvorby…).

Verrucae seborrhoicae

Bazocelulární karcinom-bazaliom

Kožní nádory: Nejčastějším kožním nádorem je bazaliom (carcinoma basocellulare), jehož vývoj je příznivý pro malou schopnost metastazovat. Jeho růst však může být vysoce destruktivní. Maximum výskytu je v solární lokalizaci – převážně na obličeji. Se vzrůstajícím věkem se zvyšuje také incidence spinaliomu (carcinoma spinocellulare) a maligního melanomu, který se vyznačuje vysokou invazivitou a malignitou.

Ekzémová onemocnění: V období senia se často setkáváme s projevy seboroické dermatitidy, asteatotického ekzému a polékových ekzémů, což souvisí s vyšším množstvím užívaných léků.

Herpes zoster: Častý u osob nad 60 let, jeho výskyt může znamenat současný výskyt nádorového onemocnění. Příčinou je segmentální zánět nervu způsobený virem varicella zoster.

Závěr

Stárnutí je přirozený fyziologický a nezadržitelný proces postihující celý organismus. Jeho klinické projevy můžeme zmírnit správným životním stylem, pravidelnou péčí o pokožku, eliminací ultrafialového záření, užíváním fotoprotekce a nutrikosmetiky.
Kosmetické projevy jsou v současnosti dobře řešitelné metodami korektivně dermatologickými, lasery, injekcemi gelu kyseliny hyaluronové, eventuálně zákroky plastické chirurgie. Nemoci virové, ekzémové, autoimunitní a nádorové je třeba řešit v součinnosti s příslušným specialistou.


O autorovi: MUDr. Kateřina Macháčková, Kožní ambulance, Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves (dr.karaskova@post.cz)

Projevy stárnutí kůže
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 1 hlas/ů