Prospíme třetinu života

V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ PARLAMENTU ČR PROBĚHL 13. BŘEZNA SEMINÁŘ U PŘÍLEŽITOSTI SVĚTOVÉHO DNE SPÁNKU A EVROPSKÉHO DNE NARKOLEPSIE.

O dva dny dříve patřil také Faustův dům, resp. Akademický klub 1. LF UK tiskové konferenci svolané u příležitosti obou výše zmíněných významných dnů. Tématy konference byly nejen spánkové poruchy, jejich prevence a léčba, ale i narkolepsie a její zdravotní komplikace. Z úst odborníků zde zaznělo, že spánkem strávíme téměř jednu třetinu života. Není nutné zdůrazňovat, že kvalita spánku se zásadně podílí také na kvalitě života jedince. „Fyziologický spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop, a tedy pro kognitivní funkce, ale i pro řadu metabolických poruch,“ uvedla prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. Zmínila také možné zdravotní důsledky nekvalitního spánku a zdůraznila, že nejčastější spánková onemocnění postihují přes 40 %, ve starším věku až 50 % populace. Proto také Světová asociace spánkové medicíny vyhlásila 15. březen Světovým dnem spánku se sloganem „Zdravý spánek – kvalitní stáří“. Tématu narkolepsie a jejím zdravotním komplikacím se věnoval prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., který zmínil i další spánkové poruchy doprovázející toto neurologické onemocnění. Představil také výzkum probíhající v současné době na společných pracovištích 1. LF UK a VFN zaměřený na výskyt sdružených chorob u starších nemocných s narkolepsií, možnosti ovlivnění vyšší hmotnosti a tělesné kondice u narkolepsie. Součástí výzkumu jsou i sny a motorická aktivita ve spánku. Problematice syndromu neklidných nohou (RLS), resp. jeho sekundárním formám a konkrétním onemocněním, která jsou s RLS asociována, věnoval své vystoupení MUDr. David Kemlink, Ph. D. Závěrem dodal, že léčba RLS i u těchto sekundárních forem zlepšuje celkovou kvalitu spánku a života nemocných.

Ohodnoťte tento článek!