Prostředky z EU umožní modernizaci kardiocenter

Zhruba polovina obyvatel ČR umírá na kardiovaskulární onemocnění.

Předpokládá se, že vzhledem ke stárnutí populace bude kardiovaskulárních onemocnění nadále přibývat. Tyto skutečnosti zvyšují potřebu špičkových specializovaných center, která jsou schopna zajistit pacientům tu nejlepší možnou péči. Nemoci oběhové soustavy si v roce 2000 vyžádaly výdaje na zdravotní péči v rozsahu 7,5 mld. korun, v roce 2007 to bylo již 18,6 mld. korun. Pokud bude vybudována kvalitní centralizovaná síť kardiologických, kardiochirurgických, angiologických a cévně chirurgických pracovišť, bude to mít pozitivní dopad na kvalitu i ekonomickou efektivitu péče o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním.

Tato síť v ČR zahrnuje celkem 11 komplexních kardiovaskulárních center a dalších 6 pracovišť poskytuje tyto služby bez kardiochirurgie. „Koncentrace do center je zásadní a systémový krok k zajištění špičkové kardiovaskulární péče pro všechny pacienty na území celé republiky,“ vysvětluje Marek Šnajdr, první náměstek ministryně zdravotnictví, a dodává: „Nyní se chystají rozsáhlé investice do vybavení těchto center. Ta mohou využít grantů Integrovaného operačního programu v celkové výši 1,4 miliardy korun.“

Ohodnoťte tento článek!