Provádění peritoneální dialýzy sestrou – výkon 06141

Jedním z výkonů, které mohou sestry vykazovat zdravotním pojišťovnám, je provádění peritoneální dialýzy (PD) handicapovaným pacientům. Od roku 2010 je v sazebníku výkonů s bodovými hodnotami kód 06141 Provádění peritoneální dialýzy sestrou, určený odbornostem 108 – nefrologie, 911 – všeobecná sestra, 913 – sestra v sociálních službách a 925 – sestra v domácí péči.

Peritoneální dialýza je jednou z metod čištění krve. Léčbu si provádí pacient běžně sám – jedná se tedy o self-care metodu. Nemocný má do dutiny břišní trvale zaveden katétr, jehož pomocí je do dutiny břišní napouštěn dialyzační roztok, do kterého přes pobřišnici přecházejí určité látky a voda, roztok je v pravidelných intervalech vypouštěn a opět je napouštěn roztok nový. Tento proces se opakuje zpravidla 4krát za 24 hodin, běžně je prováděn manuálně, v indikovaných případech je možno použít přístroj (většinou v noční době).
Věk populace dialyzovaných nemocných se však zvyšuje a spolu s tím vzrůstá i počet nemocných, kteří jsou nějakým způsobem handicapováni. Tito nemocní jsou závislí na péči a pomoci svého okolí. Jednou z velkých výhod peritoneální dialýzy je možnost provádět léčbu ve vlastním sociálním prostředí pacienta (byt, domov seniorů, denní stacionář,

LDN). Pacienta léčeného peritoneální dialýzou není například nutno dopravovat 3krát týdně na hemodialýzu, transportovat sanitkou, stresovat čekáním na sanitu, nemusí mít vytvořen (často opakovaně) cévní přístup pro hemodialýzu, má významně menší dietní omezení a výkyvy ve vnitřním prostředí. Z uvedeného vyplývá, že nemocný, kterému může být poskytnuta odpovídající léčba a péče ve vlastním prostředí, má zcela jistě i vyšší kvalitu života. Vzhledem k tomu, že se jedná o léčbu dlouhodobou a úplné vyléčení není možné, je aspekt kvality života z pohledu pacienta zásadní.
Naším cílem je umožnit provádění léčby ve vlastním prostředí nemocného a současně umožnit vykazování poskytnuté péče. Předpokladem k uzavření smlouvy s plátcem zdravotní péče je, aby sestra, která asistovanou PD provádí, absolvovala kurz certifikovaný MZ ČR – Péče o pacienta léčeného asistovanou peritoneální dialýzou. V současné době je možné absolvovat tento kurz ve VFN v Praze, informace na www.vfn.cz.
Účast na této akci je podporována z projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborně profesní vzdělávání a na vzdělávání v manažerských dovednostech, který je realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/46.00001).
Podmínkou přijetí do certifikovaného kurzu (CK) je získaná odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání nebo odborná způsobilost k výkonu povolání jiných odborných pracovníků podle zákona č. 96/2004 Sb.

O autorovi| Ludmila Nermutová, Interní oddělení Strahov, VFN Praha

Ohodnoťte tento článek!