Průzkum spokojenosti se zdravotnictvím

Počty lidí spokojených a nespokojených s českým zdravotnictvím jsou stejně jako loni téměř vyrovnané.
V prosincovém průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění spokojenost se zdravotním systémem deklarovalo 32 % Čechů, opačný postoj vyjádřilo 33 % lidí. Nespokojenost ale dotázaní projevovali o něco silněji. Rozhodně nespokojeno se zdravotnictvím je 9 % lidí, zatímco rozhodně spokojena pouze 3 %. Spokojenější jsou častěji mladší lidé, občané s dobrou životní úrovní, s dobrým zdravotním stavem a sympatizanti pravice. Za oblast s největšími potížemi považují čtyři pětiny Čechů financování veřejného zdravotnictví. Fungování pojišťoven se nelíbí 67 % lidí a 61 % dotázaných považuje za problémové hospodaření v oblasti léků. Samotnou kvalitu poskytované zdravotní péče hodnotí kriticky 34 % Čechů. Nejlépe dopadl vztah mezi lékaři a pacienty, problémy v něm vidí jen zhruba pětina lidí. V porovnání s posledním průzkumem v prosinci 2011 jsou výsledky v podstatě stejné. Spokojeno se zdravotnictvím bylo před rokem 34 % lidí, nespokojeno 35 %. Hodnocení se ale zlepšilo v některých oblastech, jako je hospodaření v oblasti léků, kvalita zdravotní péče a vztah mezi lékaři a pacienty.

Ohodnoťte tento článek!