První pomoc při dopravních nehodách

Každý svědek dopravní nehody se ocitá v situaci, kdy se musí během velmi krátkého časového úseku rozhodnout, jak se zachovat. Při našich seminářích jsme zjistili, že informovanost naší laické, ale i zdravotnické veřejnosti v této oblasti a schopnost adekvátně zareagovat v těchto mezních momentech je velmi slabá.


SOUHRN: Dopravní nehoda je stresová zátěž nejen pro účastníky, ale také pro svědky, kteří se musí velmi rychle rozhodovat a začít řešit vzniklou situaci. Poskytnout první pomoc je navíc naší povinností, a proto se v článku snažíme o co nejstručnější opis, jak zvládnout situaci, kdy se stanete svědky dopravní nehody.
Klíčová slova: zhodnocení situace, vlastní bezpečnost, aktivace IZS, zahájení KPR

SUMMARY: A car accident is a stressful event not only for the victims but also for the witnesses who have to make quick decisions and initiate help. It is our duty to provide first aid therefore we provide information on what to do if you witness a car accident.
Key words: situation assessment, personal safety, activation of the rescue services, initiation of CPR


Cílem tohoto článku je alespoň částečné zlepšení informovanosti motoristů, resp. zdravotníků, a poskytnutí jasného a srozumitelného návodu, co dělat a jak postupovat, stanete-li se právě vy svědkem dopravní nehody.

Zajištění místa nehody

Jakmile vidíte dopravní nehodu, ihned zapněte výstražná světla, snažte se nehodu objet a zaparkujte vozidlo asi 50 metrů od nehody. Tím se ochráníte před dalším pokračováním nehody, tzn. riziku stát se dalším nedobrovolným účastníkem nehody. Před vystoupením z vozidla si nezapomeňte obléci výstražnou vestu. Výhodou je mít vesty alespoň dvě (např. pro spolujezdce).

Obr.2

PAMATUJ! Vesta musí být přímo ve voze, nikoli v kufru vozidla. Pokud vystoupíte z vozu bez vesty, ohrožujete svou vlastní bezpečnost. Vybavte se výstražným trojúhelníkem a autolékárničkou. Pokud jste sami, rychle zhodnoťte situaci na místě nehody. Jestliže poraněný masivně krvácí, zastavte krvácení ještě před označením místa nehody (zástava krvácení má přednost před ostatními postupy). V ostatních případech nejprve označte místo nehody trojúhelníkem, na dálnici ve vzdálenosti cca 100 m a na obecní komunikaci cca 50 m od nehody.

Zhodnocení situace na místě nehody před aktivací záchranného systému

Zjistěte počet a stav raněných: Stav vědomí a dýchání (reakce na hlasité oslovení, bolestivý podnět, kontrola dechu = cítíte na své tváři). Pokud poraněný dýchá, stále ho kontrolujte do příjezdu RZS, jestliže nedýchá, proveďte uvolnění dýchacích cest – záklon hlavy, zvednutí čelisti, vyčištění úst a opět kontrolu dechu. Vždy důkladně prohlédněte i nejbližší okolí, abyste nepřehlédli postiženého, který mohl z auta vypadnout nebo dezorientovaný opustil vozidlo.

Aktivace záchranného systému

Koho volat?

* jsou-li na místě ranění: tel. 155 (Záchranná služba), eventuálně tel. 112 (tísňová linka)
* u nehody bez zraněných: tel. 158 (Policie ČR) nebo tel. 150 (hasiči)

Co ohlásit?

1. CO se stalo (pouze jednoduchý popis)
2. KDE se to stalo (určete místo nehody, hledejte orientační body – přejezd, cedule s názvem vesnice, ve městech lampy veřejného osvětlení, které mají číselné označení, na dálnici směr, kterým jedete – z Prahy do Brna apod.)
3. KOLIK je raněných a jejich stav

PAMATUJ! Zůstaňte s operátorkou v kontaktu, nikdy neukončujte telefonát jako první!

Zhodnocení situace po telefonátu

Znovu zkontrolujte vědomí a dýchání, stav se mohl během telefonátu změnit. Pokud poraněný dýchá, neustále kontrolujte stav do příjezdu RZS. Vždy myslete na to, že poraněný může mít zranění páteře, proto ho neukládejte do stabilizované polohy! Ve voze můžete hlavu zajistit např. přivázáním šátkem k opěrce. Zajistíte tak stabilní polohu. Pokud nedýchá, zahajte oživování i v nevýhodné poloze (srdeční masáž + umělé dýchání) v poměru 30 : 2 (obr.).

Obr.1

Jestliže se nedaří zajistit dýchací cesty nebo máte nepřekonatelné zábrany raněného prodechnout, provádějte bez přerušení alespoň nepřímou srdeční masáž do příjezdu RZS nebo obnovení funkcí! Raněnému NIKDY nepodkládejte hlavu (bunda, taška…) a nepodávejte žádné léky a tekutiny!

Vyprošťování raněného

Pokud nehrozí další nebezpečí, raději vyčkejte na příjezd profesionální pomoci, v případě nutnosti postupujte co nejšetrněji, snažte se využít pomoci dalších osob.


O autorovi: Martina Eliášová, MUDr. Martin Voldřich ABC první pomoc s. r. o. (elpim@tiscali.cz)

Literatura k dispozici u autorů

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
3)
OR = 2,36, 95% CI 1,34-4,15, p = 0,003), resp. (OR = 2,42, 95% CI 1,22-4,81, p = 0,01
4)
OR = 3,22, 95% CI 2,28-4,55, p < 0,0001), resp. (OR 2,82, 95% CI 1,91-4,15, p < 0,0001
První pomoc při dopravních nehodách
Ohodnoťte tento článek!
1 (20%) 1 hlas/ů