První pomoc při porodu mimo zdravotnické zařízení

Za normálních okolností trvá těhotenství devět kalendářních měsíců (40 týdnů) od prvního dne poslední menstruace. Mezi 39. a 42. týdnem se rodí 80 % dětí. Při porodu před ukončeným 37. týdnem hovoříme o předčasném porodu. Každý zdravotník i laik je povinen poskytnout ženě, kterou zastihl porod mimo dosah zdravotnického zařízení, první pomoc v rámci svých znalostí a možností. Klíčová slova: porod, první pomoc při porodu, porod mimo zdravotnické zařízení

SUMMARY The normal length of pregnancy is nine months (40 weeks) from the first day of the last menstruation. 80% of children are born between the 39th and 42nd week. Labor before the 37th week is considered premature. Every health care worker as well as a lay person is obliged to provide first aid to a woman in labor who is out of the reach of a hospital facility within the scope of their knowledge and situation. Key words: labor, first during labor, labor outside a health car facility

K porodu mimo zdravotnické zařízení může dojít zejména u vícerodiček, v případech, kdy měkké porodní cesty nekladou odpor, při silných děložních stazích, při nedostatečném uzávěru děložního hrdla, u malých plodů, vlivem špatného určení data porodu a v důsledku úrazu.

První zásadou je zavolání RZP a oznámení o počínajícím porodu mimo zdravotnické zařízení. Od rodičky se snažíme zjistit co nejvíce informací, abychom se zorientovali v dané situaci:

* aktuální týden těhotenství (zda již je v termínu),
* časový údaj o začátku porodního procesu,
* zda je plod hlavičkou dolů,
* zda těhotenství probíhalo bez problémů,
* zda odtéká plodová voda (všimněte si, jakou má barvu – fyziologické zbarvení je čiré, popřípadě lehce sangvinolentní),
* jak časté jsou děložní kontrakce.

Rodičku uklidníme, umístíme na co nejčistší a nejteplejší místo, poskytující co možná největší soukromí, a svlečeme ji ze svrchního oděvu, který by překážel při porodu. Ženě pomůžeme zaujmout nejlépe polohu v polosedu s podloženou hlavou a rameny (rodička může být sama opřena o nějakou oporu, popř. o za ní sedící osobu) s roztaženýma nohama. Lůžko můžeme imitovat čistým igelitem, ručníky, bundou, prostěradlem aj. (pokud je to možné, jsou pro podložení rodičky vhodnější savé materiály, které pojmou plodovou vodu, případně krev po porodu).

V průběhu celého porodu se snažíme co nejvíce chránit vlastní osobu. Pokud to jde, použijeme minimálně jednorázové vyšetřovací rukavice a snažíme se zaujmout polohu mírně bokem k rodidlům (po porodu plodu hrozí „vystříknutí“ zadní plodové vody a zasáhnutí pomáhající osoby).
Používané pomůcky by měly být co možná nejčistší. Velmi vhodné je obstarat pro porod autolékárničku.

K porodu se pokusíme zajistit:
* čistou podložku pod ženu (ručník, prostěradlo, bundu aj.),
* zdroj tepla pro novorozence (čistou tkaninu, do které po porodu novorozence zabalíme),
* dva kousky tkaniny přibližně 0,5 cm široké na podvázání pupečníku (širší gumu, pruhy látkového kapesníku, část obvazu, tkaničky od bot, ramínko od podprsenky aj.),
* nůžky/nůž na přerušení pupečníku (pokud není sterilní, vyvaříme je/jej alespoň 10 minut ve vroucí vodě nebo ostříkáme dezinfekčním prostředkem, popřípadě alespoň dezinfikujeme nad plamenem – zapalovačem),
* sterilní/čisté krytí pupečníku (můžeme použít část sterilního obvazu z autolékárničky).

Průběh porodu

Na rodičku se snažíme stále mluvit. Uklidňujeme ji, povzbuzujeme a chválíme za zvládnutí každé kontrakce. Chování rodičky usměrňujeme v tom smyslu, aby během porodních bolestí rychle, povrchně dýchala a netlačila dříve, dokud nespatříme prořezávající se hlavičku mezi stydkými pysky. Tímto získáme drahocenné minuty, kdy může dorazit odborná pomoc, a snížíme možnost porodního poranění. Při prořezávání hlavičky by měla být v daných možnostech chráněna hráz a zpomalen výstup hlavičky při jejím prořezávání. Po porodu hlavičky pak poskytneme pomoc při porodu ramének. Jakmile se dítě narodí, pevně ho zachytíme (je kluzké).

Dítě položíme mezi roznožené, v kolenou ohnuté, dolní končetiny rodičky a pupečník podvážeme improvizovanou tkanicí na dvou místech vzdálených od sebe přibližně 8-10 cm. Pupeční pahýl ponecháme alespoň 8 až 10 cm dlouhý. Pupečník musí být pevně zaškrcen, než jej mezi podvazy přerušíme nůžkami nebo nožem. Při špatném podvázání by dítě mohlo vykrvácet! Novorozence osušíme a přesvědčíme se, že pahýl pupečníku nekrvácí. Pupeční pahýl sterilně přikryjeme. Dítě zabalíme do čisté látky, aby neprochladlo, a dáme matce, aby jej přivinula k sobě (dítě sdílí matčino teplo).

Nezačne-li dítě po porodu samo křičet, je nutné jej opatrně dát do polohy hlavou dolů, aby mu z úst vytekla plodová voda. Mělo by ležet na boku, aby mohla dále odtékat plodová voda z úst. Pokud dítě stále nekřičí, opatrně mu vytřeme plodovou vodu z úst (čistým kapesníkem). Nejeví-li stále žádné známky života, provedeme taktilní stimulaci (poplácání chodidel novorozence a masírování zad), popř. následně KPR.

Poté je třeba postarat se o pupečník a placentu. V žádném případě ji nevytahujeme silou z rodidel (riziko utržení pupečníku, neúplného odloučení placenty s následným krvácením a ohrožením života matky). Většinou odloučení placenty trvá několik minut až jednu hodinu, než vyjde z rodidel sama. Časnějšímu odloučení placenty může pomoci přiložení dítěte k prsu. Pokud se placenta porodí dříve, než dojde k převozu ženy a novorozence, je třeba ji zabalit do igelitového pytle a vzít s sebou do porodnice ke kontrole celistvosti.

Rodičku očistíme, přikryjeme a vytvoříme maximální pohodlí. Do příjezdu RZP nebo převozu rodičky do zdravotnického zařízení kontrolujeme krvácení a stažení dělohy po porodu. Ten, kdo pomáhal při porodu, by měl rodičku doprovodit, aby podal informace o průběhu porodu. Pomoc účastníka při porodu je závislá na mnoha okolnostech, jako je místo, kde se začal porod odehrávat, rychlost porodního děje, duchapřítomnost, zručnost a schopnost improvizace pomáhajících osob.


O autorovi: Mgr. Andrea Maryšková, Porodní sál, Krajská nemocnice Liberec, a. s. (andrea.maryskova@centrum.cz)

Ohodnoťte tento článek!