Psychiatrické sestry z 31 zemí světa se setkaly v Praze

Ve dnech 15.-17. dubna 2010 se v Praze v hotelu Pyramida konal Evropský kongres psychiatrického ošetřovatelství. Kongres byl organizován psychiatrickou sekcí ČAS ve spolupráci s evropskou asociací psychiatrických sester Horatio.

Do Prahy se sjelo téměř 300 delegátů z 31 zemí světa. Vedle zástupců zemí EU se účastnily také psychiatrické sestry z Japonska, Thajska, Tchaj-wanu, Austrálie, Kanady a USA. Přes veškeré potíže se získáním víz se nakonec podařilo přivítat též delegaci z Ruska, Kosova a Turecka. Toto velmi rozmanité spektrum účastníků diskutovalo v průběhu tří dnů o aktuálních otázkách psychiatrického ošetřovatelství a postavení psychiatrických sester v péči o duševně nemocné. Zaznělo na devadesát přednášek, workshopů a nechyběla ani posterová sekce.

Konferenci s podtitulem Building Bridges zahájil předseda psychiatrické sekce ČAS Mgr. Tomáš Petr. V průběhu zahajovacího ceremoniálu pak postupně vystoupili prezident Horatia Des Kavanagh, generální sekretář Horatia Roland van de Sande, zástupkyně prezidia ČAS Karolina Moravcová, prof. Hana Papežová jako reprezentantka psychiatrické společnosti ČSL JEP a také Jana Petrenko z Koalice pro zdraví zastupující pacientské organizace v ČR. Ústředním mottem konference bylo Budování mostů (Building Bridges) jak mezi profesionály, klienty a rodinami, tak mezi jednotlivými zeměmi a kulturami. Jak později zdůraznil prezident Horatia, stejně důležité jako stavění mostů je pak také jejich údržba. Proto je třeba podobné akce organizovat častěji a vytvářet tak prostor k výměně zkušeností a názorů.

Mezi aktuální otázky, které se probíraly, patřily role sester v perinatální psychiatrii, vzdělávání psychiatrických sester, přístup k pacientům se sebevražedným jednáním, možnosti spolupráce s rodinami pacientů, význam hodnocení rizik v akutní psychiatrii a mnoho dalších. Z významných hostů lze jmenovat například prof. Johna. R. Cutcliffa z USA, prof. Denise Ryana z Irska, prof. Wendy Gross z Austrálie a také viceprezidentku EUFAMI (organizace zastupující rodiny nemocných) Connie Magro z Malty. Součástí kongresu byl i společenský večer, který měl sloužit k vytvoření prostoru k poznávání různých kultur. Psychiatrická sekce ČAS jako hostící organizace zvládla pořádání tohoto v českých zemích dosud nevídaného setkání sester velmi dobře a prokázala, že ČR je schopna organizovat akce velkého formátu. Pro psychiatrickou sekci ČAS jako zástupce Horatia to znamená významné posílení postavení v rámci Evropské asociace psychiatrických sester.

Poděkování patří organizačnímu výboru ve složení T. Petr, B. Novotná, N. Koudelková, Z. Fišarová, A. Poustková, E. Marková a všem ostatním, kteří se na zdárném průběhu kongresu podíleli. Jednotlivé prezentace a také přehledný souhrn všech abstrakt, včetně kontaktů na autory přednášek, budou v dohledné době umístěny na www.psychiatrickasekcecas.estranky.cz nebo na www.horatio-web.eu


(psychiatrická sekce ČAS)

Ohodnoťte tento článek!