Radiologický asistent na sálech

Mnozí z nás si pod pojmem radiologie představí klasické snímkování rukou, nohou, hlavy nebo CT, MR vyšetření, ale to ještě zdaleka není vše. Tento klinický obor má v medicíně široké zastoupení a svá specifika.

Náplň práce

* Podílí se na každodenním zajišťování rentgenového provozu.

* Provádí klasické RDG vyšetření na některých odděleních pojízdným RDG přístrojem (MOBILLET), nejčastěji rentgenuje plíce, a to vleže, vsedě, polosedě, nebo drobné klouby končetin (pouze u imobilních pacientů a pacientů v těžkém stavu, kteří nejsou schopni transportu na RDG oddělení).

* Zajišťuje práci na katetrizačním sále a různých operačních sálech, jako jsou ortopedie, chirurgie, neurochirurgie a urologie.

* Úlohou radiologického asistenta je pracovat na operačních sálech rychle, kvalitně a zodpovědně. Přichází na operační sál ještě před zahájením operačního výkonu. Dříve než vstoupí na operační sál, musí se v čistém filtru převléci do sterilního prádla a zarouškovat se. Na operačních sálech se dodržuje přísná sterilita. Každý pracovník musí povinně dodržovat a respektovat hygienické předpisy. Poté si radiologický asistent u příslušného personálu vyžádá žádanku k operačnímu výkonu. Žádanka je základním zdrojem údajů o pacientovi. Odpovídající údaje jsou potřebné ke správnému a cílenému provedení výkonu a ke stanovení správného závěru.

* Dalším důležitým krokem radiologického asistenta je zkontrolovat pojízdný rentgenový přístroj (SIREMOBIL COMPACT), zda je schopen provozu, a dané údaje o přístroji zapsat do příslušného sešitu. Pojízdný rentgenový přístroj se skládá ze dvou celků. Jeden celek tvoří stativ přístroje a rameno ve tvaru C. Na C rameni se nachází zesilovač obrazu se zabudovanou televizní kamerou a na protější straně se nachází zdroj rentgenového záření se zabudovaným kolimátorem. Tento celek se pomocí kabelu spojí s druhým celkem, který tvoří monitor s příslušenstvím.

* Před samotným operačním výkonem sálová sestra sterilně obleče rentgenový přístroj, tj. navleče sterilní pytle na zdroj rentgenového záření a zesilovač. Poté televizní obrazovky postavíme tak, aby byly v úrovni očí operujícího lékaře, který pomocí nich sleduje správný postup svého operačního výkonu.

* Rentgenový přístroj na daném operačním sále umístníme k operačnímu stolu tak, aby vyšetřovaný objekt byl uprostřed zesilovače. Pod vyšetřovaným objektem se nachází zdroj rentgenového záření, který vydává kontinuálně záření procházející objektem a dopadající na rentgenový zesilovač, ze kterého je obraz televizním řetězcem převeden na monitor. Poté lze obraz zachytit na film nebo vytisknout.

* Radiologický asistent v průběhu výkonu nepřekáží personálu, pozorně poslouchá a řídí se pokyny hlavního operujícího lékaře. Pracuje rychle, bezpečně, zodpovědně, přitom využívá své zkušenosti a vědomostní znalosti.

* Na operačním sále se musí nejenom asistent, ale i ostatní personál chránit vůči záření olověnými pomůckami, např. olověnou vestou a olověným límcem. Nesmíme zapomenout na vlastní osobní dozimetr.

* Po výkonu z výsledných obrazů uděláme trvalý filmový záznam na rentgenový film, přístroj vypneme, odpojíme kabely a důkladně přístroj umyjeme vodou se saponátem a dezinfekcí. Poté přístroj umístníme na své původní místo a zabrzdíme ho.

* Na chirurgickém nebo ortopedickém sále se asistent účastní operačních výkonů horních a dolních končetin, ať jsou to různé repozice, extrakce materiálu nebo osteosyntézy pod skiaskopickou kontrolou.

* Při srovnání se snímkováním má skiaskopie větší radiační zátěž, menší rozlišovací schopnost a malý kontrast. Umožňuje ale zobrazit dynamické děje, proto je nutné pracovat rychle a kvalitně.


SOUHRN

Tympanální teploměr je v současné době měřicí přístroj, který měří na principu digitálního měření II. generace. Jde o snímání a vyhodnocování tělesné teploty infračeveným senzorem, doba měření je velmi krátká, a hlavně nejpřesnější. Tympanální teploměr odbourává dekontaminační a dezinfekční procedury, čímž šetří ekonomické náklady a čas sestry při práci. Je doporučeno použití tympanálního teploměru pro všechna oddělení v nemocnicích, tento praktický způsob měření naplňuje znění vyhlášky 195 / 2005 Sb. o individualizaci pomůcek.

SUMMARY

A tympanic thermometer is an instrument that uses principle of II. generation of digital measurement. It uses infrared sensor to measures and evaluates body temperature, the time needed to obtain the temperature is very short and the most accurate. The tympanic thermometer eliminates need for decontamination and disinfection, which decreases costs as well as a nurse’s time. This thermometer should be used in all health care facilities, its use is in accordance with a Decree 195 / 2005 governing individual use of equipment.


O autorovi: Josef Dzurenda, RDG oddělení, Městská nemocnice Ostrava (katerina.bacova@mnof.cz)

Ohodnoťte tento článek!