„Ranařky“, vítejte mezi nás!

Hojení chronických defektů se během posledních několika let dostalo do popředí zájmu zdravotníků, především zdravotních sester. Sestry se v péči o tyto pacienty chopily iniciativy a současně „sbíraly“ maximum informací – z odborné literatury, seminářů apod.

Prostor pro výměnu zkušeností však stále není dokonale využit. To vedlo několik sester k myšlence založit sekci hojení ran ČAS. Tuto iniciativu je třeba nejen pochválit, ale především podpořit. Proto všechny zájemkyně zveme k členství v této sekci.

Kontaktní adresa: Olga Baudischová (st. sestra LDN Prosečnice), Cyprichova 708, 140 00 Praha 4, tel. domů: 02/795 16 42.

Přihlášky můžete posílat poštou – udejte jméno, adresu zařízení a telefonní spojení. Všechny přihlášené pozveme na ustavující schůzi sekce, která se bude konat na přelomu září a října. (Místo vybereme podle počtu přihlášených.) Náplní nebudou jen semináře a pracovní setkání, ale také soutěže, ve kterých každý bude mít možnost ukázat, co a jak dělá a jak vtipně a zároveň efektivně si dokáže poradit s některými – na první pohled – banalitami.

1. Soutěž

Zadání: Každá z nás kolem každého defektu aplikuje různé indiferentní pasty, krémy a jiné masti. Vždy však musíme dbát na to, aby byly naneseny stejnoměrně, aby zbytečně nezasahovaly do rány a jejich spotřeba byla co nejmenší. Mnohé sestry (jak jsme měli možnost vidět) si vytvořily různé pomůcky, které jim tento banální, ale důležitý úkon zjednodušují.

Zveme k účasti. Pošlete nám popis, nákres či dokonce samotný tzv. „přichystátor“, který s úspěchem používáte. Všechny práce nabídneme v rámci akcí sekce hojení ran všem kolegyním a navíc vybereme nejvtipnější a nejúčinnější model, který odměníme hezkým dárkem.

Uzávěrka soutěže je 30. října 2000.

Práce zasílejte na adresu: Olga Baudischová, Cyprichova 708, 140 00 Praha 4.

Ohodnoťte tento článek!