Recenze: Jak žijí lidé s vadou sluchu?

Publikace Tiché rozhovory. Nahlédněte do pestrého světa lidí se sluchovým postižením autorů Lucie Křesťanové a kol. obsahuje rozhovory s 20 neslyšícími a nedoslýchavými lidmi, kteří se výrazným způsobem prosadili v profesním životě v majoritní společnosti i ve společnosti lidí se sluchovým postižením (divadlo, poezie, sport, vědecká práce, lingvistika znakového jazyka, práce v organizacích neslyšících a pro neslyšící, prosazování práv a zájmů neslyšících a další).
Kniha seznamuje čtenáře populární formou rozhovorů s tím, jak vypadá život lidí s různým typem sluchového postižení, jaké mají životní zkušenosti, jaká byla jejich životní dráha a např. i s tím, s jakými potížemi se v životě potkali a jak je překonali.
Tato publikace je výsledkem práce 13 zaměstnanců (neslyšících a nedoslýchavých redaktorů), kteří ve Federaci rodičů a přátel sluchově postižených pracovali v rámci projektu Regionální redakční centra pro neslyšící.
Každá osobnost je nejdříve stručně představena ve vstupním textu. V něm se dozvídáme o tom, kdo tato osobnost je a jaká je její životní a profesní dráha. Po tomto úvodním textu následuje samotný rozhovor. Pro zajímavost je na konci rozhovoru uvedeno, jakým způsobem rozhovor probíhal, zda v mluvené řeči, ve znakovém jazyce, kombinované formě mluvení se znaky, zda probíhal během osobního setkání či na dálku přes e-mail nebo Skype. To slouží také k dokreslení toho, že svět lidí se sluchovým postižením je velmi různorodý a že každý má například jiné komunikační potřeby a preference.
Rozhovory jsou doplněny ilustračními fotografiemi ze současnosti, ale i fotkami historickými, které zachycují důležité události v životě každé osobnosti, ať už jde o obrázky z dětství, či z pozdějšího osobního nebo profesního života. Rozhovory je možné číst po pořádku, ale i na přeskáčku, jak má kdo chuť. Praktickým vodítkem, které čtenáře nasměruje k tomu, o čem rozhovor bude, je stručná charakteristika každé osobnosti uvedená hned pod hlavním titulkem – jménem zpovídané osobnosti. Nejstaršími zpovídanými osobnostmi, jejichž životní příběh si mohou čtenáři přečíst, jsou Otto Panský (předseda jihlavských organizací neslyšících), Jaroslav Dědič (reprezentant neslyšících ve sportovní střelbě) a Jaroslav Macháček (sklářský mistr, tlumočník znakového jazyka a dlouholetý pracovník Svazu invalidů). Naopak nejmladší generace je zastoupena Martinem Kuldou (spoluzakladatel a předseda organizace 3Dimenze), Terezou Wagnerovou (reprezentantka neslyšících sportovců v atletice), Radkou Novákovou (lingvistka a odborná asistentka oboru čeština v komunikaci neslyšících), Petrou Vaňurovou (herečka a koordinátorka Divadla Neslyším), Michalem Jágrem (vědecký pracovník), Petrem Vysučkem (zakladatel občanského sdružení Pevnost) a mnoha dalšími. Svým životem čtenáře provede i Věra Strnadová (neúnavná bojovnice za práva a zlepšování životních podmínek lidí se sluchovým postižením), Josef Brožík (pedagog, scenárista, lektor, tlumočník znakového jazyka), Eliška Vyorálková (básnířka), Zlatuše Kurcová (moderátorka a herečka pantomimy) a řada dalších.
Na konci této publikace, za rozhovory, je uvedeno třináct medailonků autorů knihy, samotných redaktorů. I to je zajímavé čtení, kde čtenář najde nejen informace, kdo je kdo, ale třeba i to, proč se vlastně redaktoři přihlásili do projektu redakčních center a o čem nejraději píšou.
Rozhovory jsou v knize řazeny tak, aby se rovnoměrně střídaly – nestane se, že vedle sebe budou tři rozhory s osobnostmi, které se zabývají divadlem a pantomimou. Jsou zde i rozhovory trochu náročnější, takže je pak čtení poněkud hutnější a nejde tak plynule. V rozhovorech se odráží i to, kdo je zpracovával, někdy je rozhovor dlouhý a obsažný, někdy krátký, takže to není vždy úplně vyvážené, což ale nemusí být nutně na závadu. Místy by bylo možná vhodné některé věci pro neznalého čtenáře ještě trochu více uvést do souvislostí, aby se lépe zorientoval. To jsou ale vše jen drobnosti, klady knihy Tiché rozhovory… podle mého názoru převažují. Publikace je určena především pro širší slyšící veřejnost jako informace o tom, jak vypadá život lidí se sluchovým postižením. Forma rozhovorů je pro seznámení se s „neznámým“ nebo ne úplně známým světem hodně příjemná. Příběhy jednotlivých lidí se od sebe liší nejen tím, že se každý ve svém životě věnoval něčemu jinému, ale také tím, odkud pochází, i tím, v jaké rodině vyrůstal. V publikaci je možné najít rozhovory s lidmi, kteří pocházejí z neslyšících rodin a byli vychováváni ve znakovém jazyce, ale samozřejmě i s jedinci ze slyšících rodin, které rodiče vychovávali výhradně orálně nebo i s využitím znakového jazyka. Najdeme zde zpovídané, kteří na své dětství vzpomínají s láskou, i ty, jejichž dětství nebylo úplně jednoduché. Jsou tu osobnosti, které se hlásí ke komunitě neslyšících, ti, kteří se pohybují v obou světech, slyšících i neslyšících, i ti, kteří se ke společenství neslyšících nehlásí.
Na osobních zkušenostech a názorech osobností mohou čtenáři vidět, že život lidí s vadou sluchu je v mnohých ohledech stejný jako u slyšících. Neslyšící a nedoslýchaví lidé řeší stejné věci, stejné problémy, vyznávají stejné nebo podobné hodnoty. Čtenáři mohou také vidět, že sluchová vada nemusí být nutně překážkou toho, aby se mohli v životě prosadit a leccos dokázat.
Velmi hezky se v publikaci ukazuje také to, co je jiné: jak se žije lidem se sluchovým postižením ve slyšící společnosti. V rozhovorech najdeme zmínky, s jakými zkušenostmi se neslyšící a nedoslýchaví lidé setkávají v každodenním životě, když jdou na úřad, k lékaři nebo jen do obyčejného obchodu atd. Zajímavé jsou také pasáže z rozhovorů, v nichž neslyšící lidé vzpomínají na svoje školní léta, na to, jakým vzděláváním prošli a s jakým přístupem učitelů se setkali. Publikace se tak stává také dobovým dokumentem, zachycuje historii nejen vzdělávání, ale i toho, jak neslyšící a nedoslýchaví lidé žili v dobách minulých. Zároveň mohou čtenáři sledovat i to, jak se jejich život a životní podmínky postupem doby proměňují, což je zřejmé při srovnání rozhovorů s lidmi starší a mladší generace.
Černobílé fotky dodávají rozhovorům jiskru a ještě více zpovídané osobnosti zosobňují a přibližují čtenáři. Publikace nabízí čtenářům prostor, aby získali reálný pohled na svět a život lidí s vadou sluchu, aby se jim tento svět přiblížil a třeba se ho přestali i bát.
Kniha získala v roce 2012 čestné uznání od Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za publicistické práce zaměřené na problematiku zdravotního postižení.
Křesťanová , L. a kol. Tiché rozhovory. Nahlédněte do pestrého světa lidí se sluchovým postižením. Praha: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 2012. 181 s. ISBN 978-80-8679226-2.

O autorovi| Mgr. BcA. Pavel Kučera, Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc (kuceraenator@gmail.com)

Ohodnoťte tento článek!