Reforma psychiatrické péče

MZ ČR představuje reformu systému psychiatrické péče, která si klade za cíl zlepšit kvalitu života duševně nemocných.
Cílem reformy je zvýšení kvality psychiatrické péče systémovou změnou organizace jejího poskytování; omezení stigmatizace duševně nemocných a oboru psychiatrie obecně; zvýšení spokojenosti uživatelů s poskytovanou psychiatrickou péčí; zvýšení efektivity psychiatrické péče včasnou diagnostikou a identifikací skryté psychiatrické nemocnosti; zvýšení úspěšnosti plnohodnotného začleňování duševně nemocných do společnosti; zlepšení provázanosti zdravotních, sociálních a dalších návazných služeb; humanizování psychiatrické péče. Implementace strategie samotné proběhne ve třech etapách. První etapou bude iniciace a zajištění podmínek (v letech 2014-2016). Naváže fáze realizace a provozu (2020-2023), která zahrnuje většinu realizačních projektů ve všech oblastech včetně meziresortních koordinačních aktivit, legislativních změn a dalších projektů nefinancovaných z evropských fondů. Závěrem bude vyhodnocení (v roce 2023). Během všech etap bude probíhat také průběžná evaluace, která pomůže usměrňovat další kroky tak, aby reforma byla efektivní. Na procesu formulace strategie se podíleli všichni ti, kterých se téma psychiatrické péče dotýká, tedy kromě zástupců odborné společnosti i uživatelé péče, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, nestátní neziskové organizace, zdravotní pojišťovny a další.

1)
R
Ohodnoťte tento článek!