Registrace a úskalí práce sestry v zemích EU a EEA

Věřím, že stejně jako já i mnoho mých dalších kolegyň a kolegů již zvažovalo práci v některé zemi EU, případně EEA (European Economic Area). V tomto článku bych vám všem ráda přiblížila, jaká vás čekají úskalí předtím, než budete moci začít pracovat jako sestra kdekoli v EU a EEA.

Jako první je nutné vědět, že stejně jako v České republice i kdekoli jinde v zemích EU a EEA budete potřebovat registraci pro výkon povolání sestry (nelékařského zdravotnického pracovníka) a znalost jazyka příslušné, vámi zvolené cílové destinace. Omlouvám se všem ostatním nelékařským zdravotnickým pracovníkům, ale v tomto článku budu hovořit pouze o problematice registrace sester, protože s ní mám jako sestra zkušenost.

Jak říká jedno české přísloví, které vás bude provázet na každém kroku registrace a života v cizí zemi: „Jiný kraj, jiný mrav.“ A je tomu skutečně tak. V celé EU jsou platné stejné zákony, ale výklad zákona se může země od země lišit. Zde jako příklad mohu uvést tři země EU a jednu zemi EEA. Jako první přichází na řadu…

Velká Británie a Irsko (EU)

Ve Velké Británii se jako sestra musíte registrovat u Nursing and Midwifery Council, http://www.nmc-uk.org. Předtím, než si o registraci skutečně požádáte, ujistěte se, že splňujete nejdůležitější podmínku, a tou je, že jste v posledních pěti letech vykonávali po dobu tří po sobě následujících let profesi sestry. Bez splnění této podmínky není přímá registrace možná v žádné ze zemí EU a EEA! Požádat o registraci si musíte on-line pomocí formuláře, který naleznete na https://forms.nmc-uk.org/Forms/eurequest. Formulář je pochopitelně v angličtině.

Zhruba do dvou týdnů vám přijde na vámi uvedenou adresu dopis obsahující formulář, který je nutno vyplnit (velkými písmeny a ČERNOU barvou) a k němu doložit všechny potřebné dokumenty, které jsou požadovány v příručce doručené spolu s formulářem. Kolonky „good health“ a „good standing“ ponechte prázdné. Pro ty, kteří angličtinu zatím intenzivně studují, přikládám soupis toho, co musí být k žádosti přiloženo a jakým způsobem je nutno všechny tyto dokumenty ověřit:

1. Výpis ze studia na SŠ, případně i VŠ: Na http://www.ulozto.cz/10366471/academicrecord-official-doc si můžete stáhnout formulář v AJ, kde vyplníte nacionále a adresu a PRN (pre-registration number z vašeho dopisu) a škola vyplní zbytek. Formulář je i s překladem pro školu a budete-li mít takové štěstí a ochotné pedagogy jako já, vyplní tento formulář v angličtině a ušetří vám tím peníze za jeho překlad. Výpis ze studia stojí asi 150 Kč a trvá zhruba deset pracovních dní.
2. Ověřená kopie rodného listu přeložená soudním tlumočníkem do AJ. Počítejte s investicí zhruba 90 Kč za ověření a zhruba 500 Kč za překlad.
3. Ověřená kopie vašeho pasu nebo OP (pas je lepší): Opět je nutné tyto doklady nechat přeložit tlumočníkem, cena se pohybuje okolo 250 Kč.
4. Ověřená kopie maturitního či vysokoškolského vysvědčení (v případě SZŠ a VZŠ obojí), soudně přeložená. Překlad vychází na asi 500 Kč za kus.
5. Dvakrát výpis z rejstříku trestů (RT): Jeden necháte soudně přeložit a druhý přiložíte k žádosti o následující dokumenty. Pamatujte, že výpis z RT je platný pouze tři měsíce.
6. Na stránkách NCO NZO Brno (http://www.nconzo.cz/web/registr/18) si stáhněte formulář žádosti o uznání kvalifikace.

Na detašovaném pracovišti v Brně pracuje skvělá a vždy ochotná ing. Kateřina Přibylová, která má toto na starost. V tomto formuláři zaškrtnete kolonky a) rovnocennost (č. 36/2005/ES), b) zdravotní způsobilost, c) platnost registrace, d) bezúhonnost. Žádost opatříte pětisetkorunovým kolkem a přiložíte k ní výpis z rejstříku trestů, potvrzení od lékaře nebo čestné prohlášení o tom, že váš zdravotní stav je dobrý. Ověřenou kopii vysvědčení (90 Kč), prostou kopii vaší registrace a potvrzení zaměstnavatele o tom, že jste v posledních pěti letech vykonávali svoje povolání po dobu nejméně tří po sobě následujících let, pošlete na adresu uvedenou na žádosti. Uznávací jednotka v Brně má na vyřízení vaší žádosti 30 dnů. Poté vám přijdou potřebné formuláře, které musíte opětovně nechat přeložit. Cena překladu je zhruba 2 až 2,5 tisíce korun.

Celková cena potřebných dokumentů se může vyšplhat až na 5500 Kč. Cena registrace je 76 britských liber, což je v přepočtu asi 2150 Kč. Celkově vás pak první registrace vyjde na až 7650 Kč, plus poštovné. Výhodou je, že poplatek za registraci platíte až potom, co NMC uzná, že se jako sestra v UK registrovat můžete. Registrační poplatek ve výši 76 liber se platí opakovaně každý rok.

Vřele doporučuji poslat všechny potřebné dokumenty najednou, protože NMC má na vyjádření osm týdnů, a věřte mi, že je využije do posledního jednoho dne. Pokud byste posílali dokumenty odděleně, pak se vám může stát, že se doba registrace protáhne až na čtyři měsíce i déle.

V Irsku se sestry registrují u An Bord Altranais (http://www.nursingboard.ie/en/homepage.aspx). Na těchto stránkách si stáhnete žádost o vstoupení do registru ve formátu .pdf (http://www.nursingboard.ie/en/apply_forms.aspx, EU and non-EU Application Request Form September 2011.pdf). I zde budete potřebovat dokumenty obdobné jako v UK, mimo dokumentu viz výše bod 1. Rozdíl v irském postupu spočívá v tom, že po obdržení dopisu pošlete dokumenty z bodů 2, 3, 4, 5 výše, plus dvě vaše pasové fotografie a žádost zpět do ABA. Veškeré dokumenty z ministerstva musejí odejít k ABA přímo! V ABA si tyto dokumenty okopírují, označí, založí a kopie pošlou zpět přímo vám k soudnímu překladu. Poté, co budou překlady hotové, odešlete je do Irska a pak už jen čekáte na vaši registraci. Toto je oficiálně stanovený postup. Já vám všem ale vřele doporučuji se osobně domluvit s ing. Přibylovou na zaslání dokumentů vám k soudnímu překladu a vy jí je posléze už přeložené vrátíte a ona je za MZ do Irska odešle. Je to dobrá „finta“ v prevenci nenadálého „zmizení“ českých dokumentů na irské straně. Nevýhodou v Irsku je, že poplatek za registraci ve výši 200 eur musíte uhradit předtím, než vám vůbec odešlou registrační balíček. Poté se jako v UK registrace platí každoročně. Poplatek je stanoven na 88 eur.

Finsko (EU)

Finská registrace je o to jednodušší, že potřebné dokumenty (viz body 1–6 výše) nejprve shromáždíte, přeložíte a pak je odešlete. Požadované dokumenty musejí být přeloženy do finštiny, švédštiny nebo angličtiny. Ve Finsku se sestry registrují v organizaci jménem VALVIRA, na jejíž stránkách http://www.valvira.fi/en si stáhnete registrační formulář v angličtině (http://www.valvira.fi/files/eng/Ammattioikeudet_hakemus_eng.pdf), který vyplníte a odešlete spolu se všemi dokumenty přeloženými do jednoho z výše uvedených jazyků. Poplatek za registraci činí 336 eur, ale platí se pouze jednou. Registrace se tak neplatí každoročně, certifikát vám zůstává doživotně. Instrukce pro platbu ze zahraničí vám budou zaslány poštou nebo e-mailem – je nutné počítat s tím, že veškeré transakční poplatky hradí žadatel. Máte-li už finskou adresu, pak vám rozhodnutí o registraci přijde dobírkou. Pokud odešlete skutečně všechny nutné dokumenty, můžete svou registraci držet v rukou již za čtyři týdny.

Norsko (EEA)

Norská registrace je de facto totožná jako finská, registrujete se u Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH), na jejichž stránkách http://www.safh.no/english/index.html si stáhnete formulář žádosti (http://www.safh.no/english/forms/applicationform1.pdf), který vyplníte a se stejnými dokumenty jako v případě registrace pro Finsko (body 1–6 výše), přeloženými do norštiny, švédštiny nebo angličtiny, odešlete. Poté vám přijde výzva k uhrazení poplatku ve výši 110 eur, počítejte však se 40 až 50 eury navíc, protože veškeré poplatky za bankovní převody musíte uhradit vy. A po uhrazení poplatku začíná běžet dvouměsíční lhůta, v jejímž průběhu vám registraci vyřídí. Certifikát je platný doživotně, žádné roční poplatky nejsou stanoveny.

A ještě k jazykové stránce věci. K žádné z výše zmíněných žádostí nemusíte dokládat znalost jazyka této země, ale váš potenciální zaměstnavatel tuto schopnost vyžadovat bude. Při studiu cizích jazyků pro práci v zahraničí si vybírejte takové jazykové školy, které vám nabízejí možnost aktivizace jazyka, tzn. mluvené slovo (nejlépe s rodilými mluvčími) a přepis mluveného slova. To je totiž to podstatné. V každé zemi vám jako cizinci budou tolerovat drobné gramatické a výslovnostní chyby v mluvě, ale je vám k ničemu skvěle ovládat gramatiku a nebýt schopen se dorozumět.

A pro ty z vás, kteří nesplňují některou z podmínek nutnou pro registraci v EU a EEA: Nevěšte hlavu, i pro vás je registrace možná, jen poněkud komplikovanější a delší. Připravte se na práci v adaptačních programech, tuny papírové dokumentace a vyšší počáteční investice – ale i přesto je možné dojít ke kýženému cíli.

Přeji všem statečným a odhodlaným hodně úspěchů při práci a reprezentaci českých sester v zahraničí.


O autorovi: Irena Tupá, Community support worker, Jämsänkoski, Finland (tupa.irena@gmail.com)

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
Ohodnoťte tento článek!