Rehabilitace pacientek po operaci karcinomu prsu

Rakovina prsu neboli karcinom mléčné žlázy je v současné době nejčastějším zhoubným onemocněním ženské populace a zařazuje se mezi civilizační choroby. Výskyt tohoto karcinomu se stále zvyšuje a zasahuje do všech oblastí života ženy, její rodiny a tak i do celé společnosti. Rakovina prsu není pouze zdravotnickým problémem, ale také ekonomickým a sociálním.


SOUHRN: V článku je nastíněna problematika karcinomu prsu, jeho vyšetření, faktory nemoci a komplexní léčba včetně rehabilitace. Rehabilitace je rozdělena na fyzikální, psychologickou a sociální. Důležitým faktorem v rehabilitaci po amputaci prsu je epitéza včetně zdravotního prádla.
Klíčová slova: karcinom prsu, fyzikální rehabilitace, psychologická rehabilitace, sociální rehabilitace, epitéza


Mezi nejčastější vyšetřovací metody karcinomu prsu u žen řadíme samovyšetření prsu, klinické a laboratorní vyšetření, ze zobrazovacích metod mamografii, ultrasonografické vyšetření, magnetickou rezonanci a výpočetní tomografii. V neposlední řadě pak biopsii.

Léčba karcinomu prsu závisí na rozsahu a klinickém stadiu onemocnění, přidružených onemocněních, prediktivních a prognostických faktorech, věku a na celkovém stavu a přání pacientky. Léčba zahrnuje většinou kombinaci lokální léčby (operace, radioterapie) a systémové léčby (chemoterapie, hormonální léčba, imunoterapie, léčba biologická, podpůrná apod.). Komplexní léčba zahrnuje i psychologickou a sociální péči.

Po operaci karcinomu prsu je nutná rehabilitace pacientek, která umožňuje odstranění či zmírnění bolesti a dosažení psychické pohody, zajišťuje kostní stabilitu zejména v oblasti dlouhých kostí a páteře, zlepšuje svalovou dysbalanci a udržuje maximální možný rozsah hybnosti v oblasti ramenního kloubu a horní končetiny na postižené straně a v neposlední řadě poskytuje podporu, edukaci a návrat k maximální soběstačnosti a sociálním aktivitám.

Rehabilitace by měla být zahájena co nejdříve po stanovení diagnózy a měla by pokračovat ve všech fázích léčby až do stabilizace stavu a zotavení.

Psychologická rehabilitace

Psychologická rehabilitace by měla být zahájena ihned po stanovení diagnózy, kdy je vhodná spolupráce terapeuta s klinickým psychologem. Nemocné je třeba srozumitelně sdělit informace o diagnóze, důvod i rozsah léčby. Psychologická rehabilitace je v rukou prakticky celé společnosti. Součástí psychologické rehabilitace je i kosmetická rehabilitace, tedy obnovení původního vzhledu prsu adekvátní náhradou (mamární epitézy a vhodné doplňky), nebo plastická rekonstrukce prsu včetně areoly. Operace je prováděna na plastické chirurgii a je hrazena ze zdravotního pojištění.

Ženy, které přišly o prs, svůj stav velmi často nesou psychicky těžce, obávajíce se, že jim ubylo na ženskosti. V současné době existuje na trhu široká škála typů, tvarů a velikostí epitéz, velký výběr prádla a plavek s úpravou pro prsní epitézu všech cenových kategorií, a tak se mohou ženy po ablaci prsu bez ostychu či pocitu méněcennosti pohybovat ve společnosti, sportovat a plnohodnotně žít, aniž by si jejich handicapu někdo všiml.

Sociální rehabilitace

V rámci sociální rehabilitace se snažíme o zařazení ženy zpět do společnosti. Měli bychom respektovat povahové rysy pacientky, její psychický a fyzický stav a další aspekty, které souvisejí s nádorovým onemocněním.

Lázeňská léčba

Indikace lázeňské léčby (která má však svá indikační omezení) má v případě rakoviny prsu nejen příznivý vliv na zdravotní stav, ale i obrovský psychologický a sociální význam, stejně jako různé rekondiční pobyty a občanská sdružení a organizace, které se snaží spojovat pacientky s onkologickým onemocněním. Tyto organizace spolupracují s lékaři a odborníky zaměřenými na onkologickou a přidruženou problematiku, např. Liga proti rakovině. Provoz Mamma Help (sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu) je zajišťován pod odbornou garancí samotnými ženami s vlastní zkušeností s nemocí.

Fyzikální rehabilitace

Fyzikální rehabilitaci cvičením zahajujeme již v prvním pooperačním dni, čímž předcházíme syndromu zmrzlého ramene, otoku horní končetiny a její omezené hybnosti nebo vertebrogenním obtížím. K návratu do původní fyzické i psychické kondice přispívá i plavání a cvičení ve vodě. Nepříznivý stav lze ovlivnit také pomocí analgetické terapie a metodami fyzikální terapie. Horní končetina na operované straně má být rozcvičena do 2-3 týdnů od operace. Čím později pacientka začne cvičit, tím bude rozcvičování namáhavější a bolestivější. Fyzikální rehabilitace je prováděna pod odborným vedením fyzioterapeuta nejdříve za hospitalizace a následovně pokračuje v ambulantní péči.

Tabulka

Po skončení léčby je nutné domluvit se s pacientkou na pravidelných kontrolách, zachovávat laskavý přístup a zabezpečit kontrolní vyšetření zaměřené na včasné odhalení případné recidivy. Dále je důležité zařadit ženu do rehabilitačních a reedukačních programů, předcházet lymfedému, nabídnout kontakt na různé organizace a sdružení zaměřené na problematiku žen s karcinomem prsu.

Epitézy

Měli bychom doporučit možnost nosit epitézu (prsní náhradu) a informovat o další variantě náhrady – rekonstrukci prsu.

Epitézy slouží ženám po částečné nebo úplné mastektomii a jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou, pouze u luxusních epitéz si musí žena rozdíl mezi úhradou pojišťovny a skutečnou cenou doplatit sama. Prsní epitézy jsou vyrobeny ze silikonového gelu pokrytého polyuretanovou fólií. Jsou zdravotně nezávadné a svými vlastnostmi připomínají lidskou tkáň a chovají se přirozeně jako vlastní prs.

Možnost nošení epitéz společně se zdravotním prádlem přispívá ke zlepšení psychiky ženy. V současné době jsou k dispozici různé typy epitéz, takže není obtížné vybrat si prsní náhradu odpovídající tvarem i velikostí zdravému prsu.

Pooperační epitézy

Již před operací ženu seznámíme s tím, že při propuštění z nemocnice bude vybavena podprsenkou s epitézou, kterou si vybere na základě konzultace se sestrou specialistkou. Ta pacientce vysvětlí manipulaci a údržbu epitézy, tzn. každodenní čištění mýdlem, vlažnou vodou apod. K dispozici jsou i samolepicí epitézy, které však nejsou hrazeny pojišťovnou a doporučují se používat nejdříve rok po operaci, kdy je rána pevně zhojena a stabilizována.

Epitézy, zdravotní prádlo a další pomůcky žena zakoupí v prodejně zdravotních potřeb. Doporučuje se vyzkoušet si epitézu v jednobarevném upnutém tričku, ve kterém vyniknou případné velikostní a tvarové nesrovnalosti. Zákaznice musí dbát návodu na použití, tzn. vyhýbat se kontaktu s ostrými předměty (brože, zvířecí drápky), neboť propíchnutou či protrženou epitézu nelze opravit. Se silikonovou epitézou se žena může koupat ve slané i sladké vodě.

Na trhu jsou k dispozici např. epitézy pooperační (jsou měkké a lehké, vhodné pro citlivou pokožku hojící se po operaci), dále epitézy silikonové symetrické, asymetrické, korekční (používají se v případě, kdy není nutné nahradit celý prs, ale pouze korigovat jeho novou velikost či tvar) a dále se vyrábí příslušenství (bradavky) a kosmetika pro epitézy. Epitézy se mohou vkládat do bavlněné kapsy ve zdravotní podprsence nebo lepit přímo na tělo, korekční epitézy ke kůži přilnou samy.

Výrobce nabízí i zdravotní prádlo a plavky. Vhodná podprsenka je základem pro správný výběr epitézy a dokonalý vzhled. Ramínka musí být vhodně tvarována, aby předcházela vzniku lymfatického otoku. Podprsenka musí být celkově pevnější, aby se epitéza při pohybu a předklonu neposouvala. Některé modely prádla jsou vyztužené kosticemi, které jsou pružné a zdravotně nezávadné.

V nabídce je i domácí oděv, plavky a plážová móda. Plavky jsou opatřeny kapsičkou pro vložení epitézy, která je průhledná, konstrukčně odlehčená a má tužší silikon, a tak se neprověšuje v mokrých plavkách.

Důležité je včasné a správné užívání prsních epitéz, které kromě kosmetické funkce přispívají i ke správnému držení těla a dynamice páteře.


O autorovi: Bc. Lenka Fišarová, Milada Pachrová Chirurgické oddělení, Nemocnice Jihlava p. o. (bojanovskal@seznam.cz, mp.lucinka@centrum.cz)

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
Ohodnoťte tento článek!