Rehabilitace po operacích pro ICHS Svatava Urbancová, Rehabilitační klinika, FN Hradec Králové

Na kardiochirurgické klinice v Hradci Králové byla do roku 1997 prováděna operace AKB sternotomií v mimotělním oběhu. Rehabilitace u nekomplikovaných nemocných umožňuje, aby se druhý den posadili na lůžku, třetí den začíná chůze, propuštění domů je 8. – 10. den. Avšak LTV je třeba provádět s citem, zvláště pak dechová cvičení a nácvik SDT. Je nutné, aby pacient pokračoval ve cvičení i doma, postupně zvyšoval náročnost cvičení, neboť jen hojení osteosyntézy sterna trvá asi 6 – 8 týdnů.

Nemocný by měl také vědět, že vhodně prováděnou rehabilitací předchází nepříjemným komplikacím, jako jsou:

pooperační srůsty

vertebrogenní obtíže či deformity hrudníku.

Doba rekonvalescence po sternotomii trvá 3 – 6 měsíců.

Od července 1997 se však začalo operovat novým způsobem, tzv. LAST (Left Anterior Small Thoracotomy), kdy je řez veden anterolaterálně 4. mezižebřím. Operace je provedena bez mimotělního oběhu, a tedy nemocný je extubován ještě na operačním sále. První dva dny po operaci pociťuje často větší bolestivost v operační ráně, což je třeba zvládnout dobrou analgezií. Příčina bolesti může být v důsledku:

Porušení mezižeberních svalů.

Podráždění mezižeberního nervu a pleury.

Roztažením žeber rozvěračem vzniká tlak na periost.

Zvyšuje se napětí ve sternokostálním skloubení, někdy může dojít k nalomení žebra.

Jsou to však reverzibilní změny. Průběh rehabilitace, kdy je operace provedena tímto miniinvazívním způsobem, je snazší, obzvláště jde-li o mladšího pacienta, bez vedlejších interních onemocnění. Tito nemocní mívají například minimální obtíže při odkašlávání. Posazují se už první pooperační den, druhý den začínají s chůzí, šestý den jsou propuštěni domů a doba rekonvalescence je asi 1 měsíc.

Dobře a bez větších obtíží zvládnou dechová cvičení, ramenní kloub na straně operace bývá zřídka bolestivý. Rovněž nácvik SDT je podstatně snazší než u sternotomií. Někdy je však rehabilitace i u operace MIDCAB náročnější, ale to bývá u nemocných starších, kteří mají ještě závažná interní onemocnění jako například dysfunkce LK, DM, ledvinnou, jaterní a plicní nedostatečnost, obezitu, maligní onemocnění, ICHDK, apod. Tito nemocní vyžadují delší pobyt v nemocnici a také se prodlouží doba rekonvalescence. Přesto však zvládnou pooperační období z pohledu rehabilitace mnohem snadněji než u operace sternotomií.

Závěrem můžeme říci, že miniinvazívní způsob operace AKB je pro nemocné méně traumatický, vyhýbá se některým komplikacím a umožňuje rychlejší rehabilitaci a návrat do normálního života.

Foto archív kliniky

Pacient po AKB – MIDCAB

Ohodnoťte tento článek!