Rehabilitace v LDN Chrudimské nemocnice

U laické veřejnosti často přetrvává názor, že LDN je jakási poslední „stanice“, a když se přiznáme, že vykonáváme práci fyzioterapeuta právě na tomto oddělení, lidé se s překvapením ptají, proč „zrovna tam s našimi zkušenostmi a vědomostmi“.


SOUHRN: Článek shrnuje práci fyzioterapeutů na oddělení LDN Chrudimské nemocnice, a. s. Seznamuje s technikami a způsoby rehabilitace, které lze na tomto oddělení využít.
Klíčová slova: rehabilitace, oddělení LDN, DIOP, kondiční cvičení, respirační fyzioterapie

SUMMARY: The article summarizes the work of physiotherapists at long term care unit of Chrudim hospital. It describes the techniques and rehabilitation methods used.
Key words: rehabilitation, long term care unit LDN, DIOP, conditional exercises, respiratory physiotherapy


Na to existuje jediná možná odpověď, protože právě tady jsme se našli. Můžeme zúročit všechno, co jsme při své profesní praxi získali absolvováním kurzů a seminářů, ať už to byly manuální lymfodrenáže u prof. Bechyně, řada kurzů v pražské Monádě, míčková facilitace, Vojtova reflexní lokomoce, techniky měkkých tkání a mobilizace, či certifikovaný kurz bazální stimulace. Na našem oddělení LDN-R jsou hospitalizováni klienti s převažující traumatologickou, neurologickou, interní, onkologickou diagnózou. Vzhledem k věku jsou to lidé často polymorbidní, ale nejsou výjimkou ani klienti mladší generace. Mimo běžnou rehabilitaci provádíme i skupinová cvičení buď v jídelně, nebo shromáždíme nemocné ve velkém pokoji.

Zde provádíme kondiční cvičení, každý podle svých možností, a cvičení zakončujeme míčovou hrou a písničkou. To už možná zasahujeme do práce jiné profese, ale těch pět až deset minut, jako bonus, si naši klienti zaslouží. Poté následuje individuální rehabilitace, kde uplatňujeme již výše zmíněné dovednosti. K naší LDN patří i několik lůžek DIOP (dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče), kde jsou nejčastěji hospitalizováni apalici, a právě tady se pokusíme aplikovat bazální stimulaci.
Pro klienty LDN je důležitou součástí rehabilitace vertikalizace. Většina z nich touží znovu se postavit na nohy. Zprvu volíme chodítko, následuje nácvik o berlích, dále francouzské hole a nakonec chůze pouze s dopomocí terapeuta. Nejdříve se klient pohybuje po rovném terénu a poté přechází na schody.

U komatózních stavů na DIOP je důležité dbát na hygienu dýchacích cest a pravidelné polohování za pomoci různých polohovacích pomůcek. Při respirační fyzioterapii používáme techniky kontaktního dýchání, centrace klíčových kloubů, zejména ramenního a kyčelního. Často stimulujeme bránici.
Také používáme proprioceptivní neuromuskulární facilitaci ke zlepšení jemné motoriky a celkového pohybového vzorce končetin a trupu.

V praxi se osvědčilo, že vlídný přístup a motivace klienta je na prvním místě i na oddělení, kde se pracuje se starými lidmi. Ke zlepšení celkového zdravotního stavu a kondice přispívá i usměv 🙂 Naše práce v kombinaci s metodami ostatních členů multidisciplinárního týmu pomáhá klientům na oddělení LDN zvládnout nápravu ztracených funkcí a být nezávislí v běžných situacích denního života.

Cílem našeho týmu je:

* maximalizace osobní nezávislosti ve všedních činnostech (ADL),
* prevence deformit,
* zlepšení motorických schopností,
* doporučení kompenzačních a ortopedických pomůcek a jejich zprostředkování.

Nácvik chůze

Kondiční cvičení

Převážná část klientů je po ukončení hospitalizace propuštěna domů, do domovů pro seniory, do ústavů sociální péče a rehabilitačních center.
U klientů v terminálních stadiích se snažíme zkvalitnit a zpříjemnit poslední dny života.
Závěrem bychom chtěli zdůraznit, že k našemu pracovnímu elánu přispívá velkým dílem pozitivní atmosféra celé Chrudimské nemocnice, podpora, pochopení a ochota pomoci managementu – staniční sestry, vrchní sestry, hlavní sestry nemocnice. Říká se, že všechno je v lidech a my jsme tedy jen malá kolečka v soukolí, proto bez ostatních členů týmu a jejich pracovního nasazení by byla naše realizace složitější.


O autorovi: Maja Skolková, Jiřina Synková, DiS., Bc. Oldřich Rokyta, LDN oddělení, Chrudimská nemocnice, a. s. (jirasyn@seznam.cz, oldrich.rokyta@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!