Rehabilitačně terapeutický pobyt na Kanárských ostrovech

Ve dnech 28. září až 7. října 2006 jsme pod vedením Mgr. Ivany Tihelkové uspořádali rehabilitačně-terapeutický pobyt pro pět klientů z Oddělení denního pobytu pro děti a mládež s více postiženími Slunovrat, Klíč – ÚSP. Z nabídek cestovních kanceláří na bezbariérové ubytování nás zaujal hotel Tenerife tour na ostrově Tenerife, největším z Kanárských ostrovů.

Vycházeli jsme z předpokladu, že počasí na Kanárských ostrovech je relativně stálé, nebývají zde extremní teploty a klienti snáze zvládnou aklimatizaci u moře, i po návratu. Jednalo se o děti a mladé dospělé od 16 do 25 let s těžkými kombinovanými vadami. Nejčastější diagnózou byla dětská mozková obrna, kvadruparetická spastická forma se sekundární epilepsií, dále mukopolysacharidósa (San Filipo) a mnohočetné malformace. Vzhledem k závažnosti postižení a nezbytnosti nepřetržité péče zajišťovalo rehabilitačně–terapeutickou péči pět zaměstnanců ÚSP Klíč, z toho tři sestry, dva vychovatelé a dva dobrovolníci.

Hydrokineziologie a bazální stimulace

Zdaleka nejpříznivější účinek během pobytu měla intenzivní hydrokinezioterapie jednak přímo v oceánu, jednak také v bazénech. Působením slané vody docházelo u klientů k výraznému tělesnému uvolnění, redukci neklidných svalů, aktivizaci pohybového aparátu a stimulaci vnímání vlastního těla. Voda dále umožňovala netradiční formy vestibulárních a somatických stimulací. Velmi pozitivně se projevila také zlepšením dermatologických a respiračních onemocnění, která často provázejí výše uvedené diagnózy. Pro takto těžce postižené mladé lidi jsou velmi důležité všestranné podněty, které jsme praktikovali formou bazálních stimulací. A právě pobyt na Kanárských ostrovech nám k tomu nabídl mnoho příležitostí. Velmi podnětnou se jevila zejména optická stimulace. Lidem s tímto typem postižení velmi prospívá jakákoli změna tělesné polohy a vizuálních podnětů. Klienty projektu velmi zaujala a ktivizovala nezvyklá fl óra a fauna ostrova. Nadšeni byli návštěvou Loro Parku, nejslavnější atrakcí na Kanárských ostrovech, kde měli možnost zhlédnout netradiční vystoupení delfínů, kosatek, lachtanů a papoušků. Aktivizaci sluchového vnímání po celou dobu našeho pobytu zajišťovalo všudypřítomné šumění moře. Pro naše klienty je taktéž velmi důležitá orální stimulace. Ústa představují nejcitlivější a na vnímání nejaktivnější tělesnou zónu, která umožňuje člověku zjistit chuť, vůni a konzistenci jednotlivých věcí. Taktéž ochutnávání pro nás netradičních jídel a nápojů, které nám nabízelo stravování formou švédských stolů, mělo velmi důležité stimulující účinky. Díky tomu, že nám hotelový personál vycházel všestranně vstříc, nebyl žádný problém zajistit přípravu stravy a její ochutnávání i pro klienty s PEG sondou.

Vlastní příjem potravy má fázi preorální a orální. V preorální fázi se snoubí vjemy taktilněhaptické, vizuální, čichové a gustační. Cílem orální stimulace je zprostředkovat klientovi vjemy z úst a stimulovat jeho vnímání. Rovněž občasné „ochutnávání“ slané vody patřilo k nevšedním zážitkům. Během dne zcela přirozeně probíhala i olfaktorická stimulace, kdy bylo nenásilnou formou dosaženo základního pravidla nenabízet olfaktorické stimuly kontinuálně. Na plážích jsme prováděli taktilně-haptickou stimulaci, kdy jsme klientům předkládali různé podnětové předměty, jako např. kamínky, písek, listy stromů, balonky naplněné vodou či pískem, čímž jsme se snažili o pravidelné stimulace dlaní i chodidel.

Zhodnocení pobytu a poděkování Z vypozorovaných reakcí všech zúčastněných klientů jasně vyplynulo, že je pobyt na ostrově nejen obohatil o nové zážitky, ale také výrazně přispěl ke zlepšení jejich celkového zdravotního stavu. Uskutečnění rehabilitačně-terapeutického pobytu by však nebylo možné bez finanční podpory Nadačního fondu ČEZ, který se téměř z 90 procent podílel na uhrazení cestovních nákladů. Poděkování patří i posádce letadla, díky níž se nám podařilo během letu tam i zpět zajistit klientům veškerou potřebnou péči. V neposlední řadě dopřál tento osmidenní pobyt alespoň chvilkový odpočinek rodičům klientů, kteří každodenně pečují o takto těžce postižené osoby.


SOUHRN

Příspěvek popisuje rehabilitačně terapeutický pobyt, uspořádaný občanským sdružením Slunovrat pro pět těžce postižených klientů. Seznamuje čtenáře s využitím bazálních stimulací během pobytu a na závěr hodnotí celou akci.

SUMMARY

The article describes rahabilitation/therapeutic event organized by OS Slunovrat for five severely handicapped clients. It addresses the use of the basal stimulation and at the end provides evaluation of the event.


O autorovi: Lumíra Coufalová, Klíč – ÚSP Olomouc (uspklic.slunovratvedouci@tiscali.cz)

Ohodnoťte tento článek!