Resterilizace jednorázových prostředků

Resterilizace jednorázových zdravotnických prostředků je nežádoucí a nezákonná.
Za posledních třicet let byly vyvinuty nové materiály a technologie, které umožnily uspokojení rostoucí poptávky po „jednorázových“ zdravotnických prostředcích zajišťujících 100% sterilitu. Zdravotnické prostředky účelově vyrobené na jedno použití využívají výhod materiálů, které nedovolují bezpečnou sterilizaci pro opakované použití. Jednorázové zdravotnické prostředky při správném používání podle deklarace výrobce snižují riziko přenosu infekce z pacienta na pacienta. V ČR je resterilizace v rozporu se zák. č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích. Poskytovatel postupuje v rozporu se zákonem ve chvíli, kdy nedodržuje doporučení výrobce, který na výrobku označil, že je určen pro jednorázové užití. Sankcí za nedodržení zákona může být pokuta až do výše 300 000 Kč, za opakované porušení až dvojnásobek. „Legislativa je v ČR dostatečná, ale zcela chybí kontrolní mechanismy, které by nevhodnou resterilizaci odhalily. Kontrola dodržování jednorázového používání zdravotnických prostředků určených pro jednorázové použití prakticky není plošně proveditelná, je proto nutné apelovat na managementy a personál zdravotnických zařízení, aby zodpovědně dodržovala preventivní opatření proti šíření infekcí, a dopřála tak pacientům kvalitní zdravotní péči,“ upozorňuje prezident České asociace dodavatelů zdravotnických prostředků.

Ohodnoťte tento článek!