Revoluce v oblasti hojení ran

Hojení je proces obnovy tkání. Patří mezi základní děje, které zajišťují přežití organismů. V 60. letech 20. století bylo prokázáno, že rána, která se hojí ve vlhkém prostředí, má až o 40 % kratší dobu hojení.

Proč vlhké hojení? Tekutina, kterou rána vylučuje, obsahuje řadu růstových faktorů a výživných látek, které přispívají k úspěšnému hojení. Moderní materiály užívané k ošetřování ran jsou uzpůsobeny k tomu, aby v ráně vlhké prostředí udržovaly. Vedle již zavedených přípravků se neustále vyvíjejí nové preparáty s vylepšenou účinností, tzv. bioaktivní obvazy. (2) Z této kategorie je na českém trhu absolutní novinkou výrobek Bauer Bandage, léčivý přírodní sterilní čtverec s aktivní uhlíkovou plochou.
Tým českých vědců se zaměřil na využití bioaktivního uhlíku. Dospěl do fáze klinické využitelnosti zdravotnického prostředku založeného na spolupráci dvou aktivních vrstev. S týmem lékařů doladil optimální složení vrstvy netkané textilie podporující koncentrační spád. V roce 2004 byla navržena řada konkrétních řešení přizpůsobených již tvarově a aplikací pomocných vrstev konkrétním indikacím. Současně byl navržen komplexní přístup pro medicínské využití základního materiálu. Rány pacientů, kterým bylo krytí Bauer Bandage aplikováno, jsou prakticky ihned dezodorizovány. Během několika hodin se projevuje očistný efekt a často již s odstupem desítek hodin nastupují počáteční projevy hojení.
V současnosti je krytí Bauer Bandage v zemi původu, tzn. v České republice, vyráběno a registrováno jako zdravotnický prostředek chráněný průmyslovými vzory. Navíc je registrováno jako zdravotnický prostředek rovněž oprávněnou autoritou v USA, Číně, Ruské federaci a dalších zemích. Uvedení na trh bylo povoleno Ministerstvem zdravotnictví ČR. (3) V rámci základních indikací, pro které byl hned v úvodu výrobek Bauer Bandage schválen a registrován, bylo léčeno a sledováno přibližně 10 000 pacientů s různými typy chronických defektů. Všechny studie plně ověřily opodstatněnost a deklarované vlastnosti krytí Bauer Bandage, s efektivitou 85–92 %. Realizovalo

se více než 20 klinických studií na klinických pracovištích fakultních nemocnic a významných klinikách. Výsledky byly ohromující (tab.). (4)

Konstrukce a vlastnosti krytí

Krytí Bauer Bandage je klasifikováno jako aktivně působící zdravotnický prostředek, protože nejenže kryje a chrání ránu, ale také posiluje přirozený proces hojení tím, že v ráně vytváří optimální prostředí. To zahrnuje odstranění nežádoucích složek exsudátu jejich odvedením mimo ránu, čímž jsou vytvořeny podmínky navozující bakteriostázu. Na ranném povrchu je ale vždy ponechána mikrovrstva vody. Ta umožňuje hojení za vlhkých podmínek. Tento produkt přírodního rostlinného původu podporuje přirozené procesy uplatňující se při fyziologickém hojení extrémně efektivním způsobem: vytváří podmínky a uvolňuje prostor k tomu, aby si tělo pomohlo samo.
Základem výrobku je vysokou teplotou karbonizované hydrátcelulózové vlákno. Samotné vlákno o síle několika desítek µ je spojováno do nití s velmi vysokou sorpcí, která je proti obdobným výrobkům asi 36krát vyšší, a to při nulové toxicitě. Své vlastnosti si zachovává i při porušení sterility. Zdravotnické prostředky Bauer Bandage se skládají z aktivní dvojvrstvy tvarované a doplněné dalšími materiály podle určení daného typu materiálu. Prostředek lze libovolně tvarově adaptovat přistřižením. V přímém kontaktu s povrchem těla je sorpční vrstva tvořená mikrofilamentárním uhlíkem uspořádaným makroskopicky do formy tkané textilie. Počet vláken v jednom prameni tkaniny se pohybuje v rozmezí 900–1500. Využitelná sorpční kapacita je v tomto případě 36násobně větší než u běžných forem aktivovaného uhlíku. Sorpční funkce je potencována přítomností druhé – difuzi podporující – aktivní vrstvy (vlhkost udržující) z netkané textilie, použitím speciální směsi dvou odlišných typů vláken. Zatímco vlákna polypropylenu mají schopnost vést vodu podélnými kapilárními trhlinami, hydroviskóza vodu zadržuje díky vysoké nasákavosti a schopnosti vodu vázat. Tím se zajišťuje koncentrační spád mezi prostředím rány a prostředím nad sorpční uhlíkovou vrstvou, což má za následek efekt „difuzní pumpy“.
Účinek na tkáň a prostředí rány (defektu) je komplexem chemického a fyzikálního působení, při kterém se podle charakteru rány různou měrou uplatňují odlišné funkční mechanismy dané mikrostrukturou a povahou tohoto materiálu. Prostředek na bázi aktivovaného uhlíku potencovaného efektem osmotické pumpy zajišťuje optimální podmínky pro harmonizované hojení jinak obtížně zhojitelných ran. Mezi nejdůležitější mechanismy působení Bauer Bandage patří: * dezodorace, * bakteriostáza, * analgezie, * hemostypse, * detoxikace, * antiedematózní efekt, * stimulace hojení.

Vnější užití

Zdravotnické prostředky na bázi aktivní dvojvrstvy nemají žádnou známou kontraindikaci. Bioaktivita uhlíku spočívá v jeho schopnosti fyzikálně i chemicky vázat široké spektrum v ráně přítomných látek a částic, které tam nejsou žádoucí. Pro tři základní indikační oblasti Bauer Bandage je třeba důsledně odlišovat postupy ošetření: a) Ošetření akutních krvácejících ran, kde v popředí účinku je podstatné urychlení zástavy krvácení. Zde se Bauer Bandage aplikuje nasucho, jako krátkodobá komprese. b) Ošetření poranění s přítomností exogenního toxinu, kde je nutno vedle aplikace obkladu uvážit i teplotu přiloženého krytí podle termostability toxinu (jedovatá bodnutí, kousnutí, požahání apod.).
c) Ošetření obtížně zhojitelných ran, kde se uplatní zejména sorpční funkce při dodržení zásad vlhkého hojení.
Výhody Bauer Bandage: * Jednoduché použití, aplikace v jednom kroku. * Vysoký a rychlý čisticí efekt s následným hojivým efektem.
Snadná dostupnost.
Netoxický, čistý a bez příměsí.
Možnost dokonalé adaptace tvaru.
Stabilní, bezpečný, univerzální pomocník. * Účinný v široké léčebné praxi.
Snižuje potřebu souběžné aplikace medikamentů. * Přátelský k životnímu prostředí.
Dostupný i bez receptu.
Ošetřování ran s Bauer Bandage: 1. Provedeme důslednou toaletu rány (defektu), včetně snesení nekróz, odsajeme exsudát, ránu dezinfikujeme.
2. Nezasaženou plochu kůže v okolí rány preventivně ošetříme proti maceraci nanesením slabé vrstvy vhodné indiferentní masti.
3. Krytí předem dokonale prosytíme roztokem (fyziologický roztok, sterilní voda), vymačkáme drobné bublinky vzduchu.
4. Šetrně přitlačíme černým sorbetem k ráně. Ujistíme se, že mezi sorpční vrstvou a povrchem defektu nezůstal žádný vzduch, který by bránil řádné funkci aktivního krytí. 5. Aplikací stříkačkou podle potřeby doplníme roztok na vnější aktivní vrstvu. 6. Provedeme prodyšnou fixaci krytí.
7. První přiložení je doporučeno na dobu 6 hodin. Druhé přiložení se obvykle ponechává po dobu 12 hodin a další podle potřeby, obvykle po 24–72 hodinách až do vyléčení.
Vhodné oblasti použití Bauer Bandage: chirurgie, dermatologie, stomatologie, gynekologie, ortopedická chirurgie, některé oblasti vnitřní medicíny, povrchová onkologie, ochrana před některými jedy a plyny. (3)

Závěr

Odborné vyjádření veřejnosti, českých lékařů zní ve smyslu: „Lze konstatovat, že výrobek Bauer Bandage splňuje požadavky na něj kladené, a proto jej lze doporučit k použití v odborné i laické léčbě chronických i běžných ran, a to nejen pro čisticí a následně léčebné účinky, ale i z ekonomických důvodů. Po aplikaci obvazu bylo evidentně velmi rychlé vyčištění spodiny defektu s nástupem granulace. Výrobek má mnohem lepší vlastnosti než jiné zdravotnické prostředky. Spokojen je personál i pacienti. Efekt je až neskutečný…“ (4)

**

Souhrn

„Pro zdravotnické specialisty dnes představuje péče o ránu více než pouhé hojení. Prioritou zdravotnických specialistů v oblasti hojení ran je rychle a dlouhodobě zkvalitnit život pacienta především prostřednictvím správné, účinné a finančně efektivní léčby.“ (1) Klíčová slova: hojení ran, bioaktivní uhlík, vlhké hojení

Literatura k dispozici u autorky.

Tabulka: Příklady hojení ran v procentech

Hojení ulcus cruris Hojení ulcus cruris při DM Hojení pyodermis
hojení částečné 11 % hojení částečné 2 % hojení částečné 0 %
téměř zhojeno 40 % téměř zhojeno 31 % téměř zhojeno 30 %
plně zhojeno 49 % plně zhojeno 67 % plně zhojeno 66 %
nezhojeno 4 %

O autorovi| Mgr. Zuzana Karnetová, DiS. III. interní klinika, VFN, Praha (zuzanakarnetova@seznam.cz)

Rána při zahájení léčby
Rána po 23 převazech

Ohodnoťte tento článek!