Robot RP-7 v intenzivní péči

Využitím systému RP-7 se nesporně zkvalitňuje péče o pacienta, a to nejenom na odděleních intenzivní péče. Robotický systém RP-7 a jemu podobné mají tedy předpoklady i k mnohem širšímu nasazení ve zdravotnických zařízeních.


SOUHRN: Zkvalitnění zdravotní péče vyžaduje využívání stále modernějších metod a prostředků. Důležitým předpokladem kvalitní péče je nepřetržitý kontakt ošetřujícího lékaře a pacienta, a to i v době, kdy se lékař nachází mimo oddělení, nebo dokonce mimo nemocnici. Jedním z technických řešení se jeví využití dálkově ovládaných robotických systémů pro lékařské účely.
Klíčová slova: robotický systém, komunikace, intenzivní péče

SUMMARY: Quality care improvement requires modern methods and technologies. Among the necessary conditions of quality care is continuous contact of the doctor with the patient even at time when the physician is not present on the unit or the hospital. Remote controlled medical robotic systems can be beneficial as technical help.
Key words: robotic system, communication, intensive care


Od roku 2006 se v Masarykově onkologickém ústavu využívá robotický monitorovací systém RP-7 (Remote Presence Robotic System). Jedná se o specializovaný přístroj (kategorie Class II podle třídění medicínských zařízení v zemi původce, tj. v Kanadě – do této kategorie spadají např. i infuzní pumpy či motorová kolečková křesla), jehož hlavním účelem je kompaktní spojení audiovizuální techniky, mechanického řešení pohybu a širokopásmové internetové komunikace. Hlavní a v podstatě jedinou činností tohoto systému je umožnění zrakové (obrazové) a sluchové komunikace mezi pacientem, který má omezenou schopnost pohybu, a lékařem na neomezenou vzdálenost v libovolném čase.

Systém RP-7

Úplný systém RP-7 se skládá z robota (obr. 1) a řídící stanice (obr. 2). Vnější tvary robota se vzdáleně přibližují jednoduchým robotům humanoidního typu, přesto však spadá do kategorie droidů, tj. robotů vykazujících jistou inteligenci nebo samočinný provoz. V případě systému RP-7 je hlavní, primární účel zprostředkování komunikace s libovolným médiem – člověkem (pacientem, ošetřujícím personálem) nebo například tištěným či psaným dokumentem (dokumentace pacienta). Sekundární činností robota je schopnost poloautomatického přemisťování. Hlavní směry pohybu jsou určovány na dálku obsluhou, a to pomocí pákového ovládače (joystick). K zamezení kolizí s překážkami je vybaven automatickými bezkontaktními senzory.

Obr. 1: Robot RP-7

Obr. 2: Řídící stanice

Pomyslná hlava robota je osazena dvěma senzory vidění (dvě CCD kamery), mikrofonem a obrazovkou, která zobrazuje komunikujícího lékaře sedícího u vzdálené ovládací stanice. Tělo robota je opatřeno reproduktorem a kruhovým ovládačem hlasitosti na přední straně, zadní strana pak obsahuje panel havarijního vypnutí, konektory pro připojení k elektrické síti (nabíjení akumulátorů) a servisními konektory. Spodní část robota tvoří pohonný systém s holonomickým řízením směru pohybu (pohybové kladky). Podvozek umožňuje neomezený pohyb v rámci bezbariérového přístupu.

Díky vhodné koncepci řízení podvozku lze systém RP-7 umístit do obtížně přístupných prostor. Systém RP-7 je ovládán bezdrátovým internetovým signálem prostřednictvím ovládací stanice, která je tvořena standardním PC, dvěma monitory a multimediální výbavou. Dvoumonitorová konfigurace je výhodná například v okamžiku, kdy je nutné propojení systému se zobrazovačem rentgenových snímků a nemocničního informačního systému. Nedílnou součástí ovládací stanice je joystick pro řízení pohybů systému. Celou ovládací stanici je možné instalovat i na notebook, lékař ji může mít v pracovně, doma nebo na cestách. Komunikace je bezdrátová, robot přenáší kódovaná data pomocí bezdrátové sítě WiFi (pokud je v dosahu této sítě) nebo s využitím internetového připojení.

Systém RP-7 v intenzivní péči

Robot RP-7 je využíván k intenzivnímu sledování – například při celotělovém ozáření pacienta v celkové anestezii, kdy záření vylučuje bezprostřední přítomnost anesteziologa. Pacient je uspaný a prostřednictvím robota sledován z vedlejší místnosti, kde anesteziolog přístroj ovládá. Během výkonu je pacient pouze sledován a na základě aktuálních informací je, například v případě komplikací, ozáření přerušeno. Zvyšuje se tak bezpečnost pacienta v celkové anestezii. Jinou možností využití systému RP-7 je komunikace s pacientem, který se nachází v izolaci, v případě snížené obranyschopnosti organismu (častý kontakt s okolím zvyšuje riziko infekce). Samozřejmým využitím systému je supervize vedoucího lékaře během víkendů a pohotovostních služeb. Vedoucí lékař je vybaven notebookem, pomocí kterého robota ovládá z domova přes internet. Při připojení vyjíždí robot RP-7 k lůžku pacienta. Zde má lékař možnost nahlédnout do dokumentace pacienta, zhodnotit jeho aktuální stav, provést konzultaci s ošetřujícím personálem a operativně přizpůsobit jeho léčbu. Vzájemná a nepřetržitá komunikace lékaře s ošetřujícím personálem vede k častější přítomnosti specializovaného lékaře intenzivisty u pacienta a ke zvýšení efektivity zdravotní péče.


O autorovi: Bc. Hana Píšová, ARO, Masarykův onkologický ústav, Brno (pisova@mou.cz)

Ohodnoťte tento článek!