Rodina ve zdraví a nemoci

Dne 10. 10. 2013 uspořádal Ústav zdravotnických věd FHS UTB ve Zlíně konferenci s názvem Rodina – zdraví – nemoc.
Cílem, v pořadí již třetí, akce tohoto zaměření bylo seznámit odbornou veřejnost s řadou témat zaměřených na rodinu ve zdraví a nemoci. Spolupořadateli byly již tradičně Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku a Wydzial Zdrowia i Nauk Medycznych Krakowské Akademie Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Konference se zúčastnilo 24 aktivně přednášejících a 98 pasivních účastníků. Potěšující byla i hojná účast studentů a absolventů studijních oborů garantovaných Ústavem zdravotnických věd – všeobecná sestra, porodní asistentka a zdravotně sociální pracovník. Na konferenci odezněly velmi zajímavé příspěvky, které se setkaly s velmi pozitivním ohlasem. Za všechny jmenujme přednášku hostujícího prof. PhDr. Jiřího Mareše, CSc., s názvem Kvalita života související se zdravím a nemocí (HRQL), jež se stala koncepčním rámcem pro další vystoupení tematicky orientovaná na rodinu – zdraví – nemoc. Vybrané příspěvky budou publikovány, a tedy dostupné i pro širší odbornou veřejnost.
doc. Mgr. Martina Cichá, Ph. D. předsedkyně vědeckého výboru konference

1)
R
Ohodnoťte tento článek!