Role cigarety v domácnosti

Dotaz: Mám takový „výchovný problém“ se starším synem, kterému bude v květnu 16 let, a vlastně i s manželem. Já sama pocházím z rodiny, kde nebyl žádný kuřák. Když jsem se vdávala, tak manžel už kouřil asi 10-15 cigaret denně. V jeho rodině kouřil otec (a jeho otec) i starší bratr. Je naučený už ze své rodiny, že v bytě nikdy nekouří, chodí kouřit na terasu nebo na zahradu, případně si zapálí v restauraci…

Říká, že si za den ani neodpočine, takže cigaretu bere jako čas odpočinku. Nemyslím, že je to tak, jde spíše o takovou výmluvu. Je to pár měsíců, co jsem zjistila, že náš starší syn taky kouří. Když jsem na to přišla, neotálela jsem a chtěla si s ním o tom promluvit. Myslím si, že máme docela pěkný a otevřený vztah. Syn si opravdu přišel popovídat, ale vlastně mi přišel říct, že se s tím mám prostě smířit. Jeho argumentace byla, že táta taky kouří, na cigarety si vydělá na brigádě a kouřit v domě nebude. Ví, že nemám ráda kouř v místnosti a táta si taky chodí zapálit na zahradu. Je to šikovný kluk, ve škole nemá problémy, doma pomáhá, chová se v rámci možností a věku. Od 6 let hraje závodně fotbal, sice nejde o vrcholový sport, ale v jeho případě jde spíše o koníčka s partou kamarádů. V druhé třídě začal hrát na trubku v místním souboru, takže hrají na zábavách, mysliveckém bále apod. Manžel to celé přešel konstatováním, že je to rozumný kluk a můžeme být rádi, že nefetuje, ale já se s tím nechci takhle úplně jednoduše smířit a přijmout myšlenku, že si syn zbytečně ničí zdraví.

Ilona, Chomutov

Paní Ilono, váš dotaz má několik rovin, které se potkávají u tématu závislosti na tabáku (proč mladí lidé začínají kouřit, pasivní kouření a závislost). Není to situace úplně jednoduchá, a to zejména v roli rodiče, který předává určité vzorce chování a vychovává. Tady do jisté míry vnímám nutnost nejprve se o postupu domluvit s manželem a zkusit přehodnotit jeho postoj. Nebude to asi zrovna snadné, ale pokud nedojde ke shodě u dospělých, budete obtížně předávat jasnou informaci synovi. Uvádí se, že v České republice kouří zhruba jedna třetina dospělé populace, což odpovídá asi 2,5 milionu lidí. Většina kuřáků začíná s kouřením cigaret v mládí. U dětí je podle odborné literatury za pravidelné kouření považováno vykouření alespoň jedné cigarety týdně. S věkem u dětí výskyt kouření cigaret stoupá -ve 13 letech kouří 26 %, ve 14 letech 36 %, v 15 letech 44 % dětí. A dá se říct, že dívky v tomto věkovém rozpětí kouří stejně, nebo dokonce více než chlapci.

Kouření je nemoc

Kouření tabáku chápe Světová zdravotnická organizace jako nemoc, jejíž označení je v sekci F 17 – Poruchy vyvolané užíváním tabáku. Velmi podstatnou úlohu ve vypořádání se s kouřením má motivace, která je chápána jako připravenost ke změně. Motivace má různé podoby (pozitivní vs. negativní, vnější vs. vnitřní). U dětí a teenagerů sehrává významnou roli v prevenci sociální učení (proces nápodoby a proces identifikace). Je kladen důraz na to, aby volba jejich chování vycházela ze znalostí a uvědomovaných postojů. Zde kromě rodiny hraje důležitou roli i škola. Existují metodické pokyny k primární prevenci rizikového chování, které se dříve označovalo také jako sociálněpatologické jevy.

V rámci primárně preventivních akcí většinou děti absolvují cyklus přednášek k určitým jevům. V praktické části bývá pro oblast kouření důležitý i praktický nácvik, při němž se studenti také obvykle dozvídají, jak lze nabízenou cigaretu odmítnout, doporučuje se například:

* vyhnout se nebezpečné situaci,
* ignorovat nabídku,
* použít jasné gesto,
* říci „NE“,
* stručně a slušně vysvětlit,
* nabídnout lepší možnost,
* převést řeč jinam,
* odmítnout s odložením,
* systém „gramofonové desky“.

Mladí lidé začínají kouřit z různých důvodů a nejčastěji se jedná spíše o souhrn několika příčin, než že by šlo o jeden samostatný činitel, kvůli kterému sahají po cigaretě. Dospělý, který kouří, je obvykle tzv. kuřákem z mládí. Uvádí se, že více než 80 % dospělých začalo kouřit v dětství či v době dospívání. U dospělého, který s cigaretou „žije“ několik desítek let, je situace mnohem složitější – patrně už zkoušel přestat, zná abstinenční příznaky, má kvůli kouření minimálně nějaké zdravotní obtíže a obvykle zcela jasně chápe důsledky svého jednání.

Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc., který již řadu let pracuje na oddělení závislostí v Psychiatrické léčebně Bohnice, je dlouholetý propagátor „života bez závislosti“ a zpracoval krátký text Za plíce krásnější čili Jak přestat kouřit. Jedná se o jednoduchý svépomocný návod a další možnosti, jak skoncovat s kouřením:

* Motivace: Uvědomte si riziko kouření a výhody nekouření. K nim patří úspory, lepší výkonnost, pleť, vyšší potence a svoboda.
* Opatrnost: Nebezpečným místům je lépe se vyhýbat (kuřácký oddíl vlaku či zakouřená hospoda). Je také lépe se vyhnout alkoholu, zejména jestli měl někdo alkohol a kouření spojené.
* Přestat a dost: Stanovte datum, nejlépe první víkendový den nebo jiný klidný den. Datum oznamte okolí. Až nastane to, pro plíce radostné, ráno, vyhoďte cigarety a zapalovače. Už je nebudete potřebovat!
* Rozpoznávat nebezpečné myšlenky: Nepřipomínejte si kouření. Nebezpečné myšlenky podrobte kritice nebo je neosobně pozorujte a nechte odejít.
* Zvládejte bažení: Pomáhá rozptýlení něčím, co nejde s kouřením dohromady (třeba sprcha, zpěv nebo obojí), promluvit si se sympatickým člověkem, procházka, tělesná práce, cvičení, připomínání si výhod nekouření a kuřáckých problémů nebo odměňování se. Za ušetřené peníze si můžete koupit něco hezkého.
* Dýchání: Při bažení po tabáku proveďte několik hlubokých, klidných nádechů a výdechů do břicha. Lépe se ovládnete.
* Zvládnutí obtížné situace (např. jednání na úřadech) si můžete předem nacvičit.
* Relaxace, jóga: Jsou užitečné zvláště tam, kde kouření souviselo se stresem. Klid navozený relaxací můžete využít k autosugesci, například si říkat: „Cigarety jsou mi lhostejné, jsem klidný a sebevědomý“ nebo „Žiji zdravě“. Relaxační techniky také pomáhají zdravě usnout.
* Nekouřit vůbec: Nekouřit je mnohem snazší než kouřit „trošku“.
* Zvládnutí recidivy: Kdybyste začali znovu kouřit, začněte od tabáku abstinovat znovu. I den bez cigarety prospívá. Je to jako poslat plíce na rekreaci. Většina lidí přestane kouřit až po více pokusech.
* Utvrzovat se: Uvědomujte si výhody toho, že jste přestali kouřit. Ptejte se průdušek a plic, jak se jim to líbí. Viďte, že lépe dýcháte? Kolik jste ušetřili? Asi nemáte žluté prsty a zuby, že?
* Životospráva: Více se pohybujte, sportujte, věnujte se fyzické práci. Přeladíte se a kromě toho si lépe udržíte váhu. Jezte více zeleniny, ovoce, celozrnných výrobků a omezte tučná a sladká jídla.

(Zdroj: http://www.drnespor.eu/plice.doc, zde najdete nezkrácenou verzi textu)

Bezpochyby je třeba zmínit i tzv. pasivní kouření, tedy dýchání kouře, který produkují kouřící osoby. Mluvíme o něm také v případech, kdy matky během těhotenství vystavují plod účinkům kouření. V souvislosti s termínem pasivního kouření se někdy objevuje zkratka ETS (z angl. Environmental Tobacco Smoke).

Patrně to sama dobře znáte, a proto u vás asi také funguje opatření, že se ve vaší domácnosti nekouří. V situaci, kdy jste pasivním kuřákem, u vás dochází k bezprostředním účinkům kouře na obecně citlivější nekuřáky – podráždění očí, nosu, hrdla a plic, bolesti hlavy apod. Jako pasivní kuřák jste ohrožena zhruba 40 škodlivými látkami, které jsou obsažené v kouři z cigaret. Čas novoročních předsevzetí už je sice za námi, ale důvody pro změnu mohou nastat v kterémkoli období roku. Tak držím palce…


Bc. Jana Bednářová, sociální pracovnice

Zajímavé odkazy na organizace

http://bezcigaret.cz/poradna

http://www.kurakovaplice.cz/koureni_cigaret/kurakakoureni/deti-mladez-a-koureni.html

http://www.stop-koureni.cz

Linka pro odvykání kouření tel. 884 600 500

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
Ohodnoťte tento článek!