Rozhovor

Profese, pohlazení a solidarita

„Chceme sestrám nabízet aktivity, které by je vedly k tomu, aby se staly členkami dnes už jediné sesterské organizace,“ říká v rozhovoru pro časopis Sestra, Hilda Vorlíčková, nová prezidentka ČAS.

Jak byste charakterizovala české ošetřovatelství?

Málokteré odvětví zdravotnictví prožívá v současné době tak dramatický rozvoj jako ošetřovatelství. Zavádění ošetřovatelského procesu, nové odborné knihy, časopisy, obecně snadný přístup k informacím (MEDLINE, internet), standardizace ošetřovatelských procesů a přirozená touha ošetřovatelského personálu po vzdělání pomáhají českému ošetřovatelství do-hnat to, co se za-meškalo léty to-tality a izolovanosti. Musíme si ale uvědomit, že rozvoj ošetřovatelství stejně rychle po-kračuje ve vyspělých zemích a po-kud nebudeme přijímat a realizovat s nadšením široké spektrum potřebných změn, není pravděpodobné, že se nám vůbec někdy podaří rozdíly mezi naším a západoevropským a severoamerickým ošetřovatelstvím vyrovnat. Chtěla bych, aby většina členů naší nové České asociace sester měla nové myšlení, nové postoje a především se osvobodila od minulosti. Dosáhnout těchto změn v myšlení a postojích našich členů považuji za svůj hlavní a současně nejtěžší úkol.

Co to znamená konkrétně?

Chceme být velmi aktivní v dokončení transformace vzdělávání sester, podílet se na vytvoření registrace sester a převzít za ni zodpovědnost. Jednáním s ministerstvem zdravotnictví, zdravotními pojišťovnami a odbory chceme přispět ke zlepšení pracovních podmínek sester a zajistit jejich dostatečné množství na pracovištích podle domluvené metodologie. Jsme rozhodnuti aktivně zapojit naše členy do řešení problémů, které naše školství a zdravotnictví má. Velmi jednoduché je jen kritizovat, kdo nejde a co je špatné, ale budoucnost patří těm, kdo mají schopnost myslet a uvažovat systémově, umějí se rychle a správně rozhodnout na základě dostupných informací. Každý by měl mít zájem být členem profesní organizace. Naším cílem je přesvědčit ostatní, že Česká asociace sester tou správnou profesní organizací je.

Jaké kroky budete podnikat, aby vznikla komora zdravotnických pracovníků?

Dnešní politická situace není podle mého názoru vzniku komory nakloněna. Myslím si ale, že v budoucnu by měla být jedna silná stavovská organizace a tou by byla komora zdravotnických pracovníků.

Bude se ČAS angažovat i na poli odměňování sester?

Finanční ohodnocení sester a jiných pracovníků ve zdravotnictví je dnes velmi špatné. Jsem ráda, že to byl jeden z bodů našeho jednání s ministrem zdravotnictví prof. Fišerem. (Pozn. redakce: Informaci o jednání najdete v tomto čísle v Informa-čním servisu).

Platy sester nelze samozřejmě oddělit od platů lékařů, které jsou zvláště ve státních zařízeních také nízké. Problém platů musíme vnímat v komplexu se všemi problémy ve zdravotnictví. Ve zdravotnickém systému je jen tolik peněz, kolik se vybere od daňových poplatníků na zdravotním pojištění. Zvýšení zdravotního pojištění nepovažuji v současné době za reálné, máme již hodně starostí s tím, aby v současnosti požadované daně byly řádně placeny. Ve zdravotnictví by v dohledné době mělo dojít k politickému rozhodnutí a určení, na co vlastně máme, co jsme schopni při současné finanční situaci pacientům poskytnout a na co by si případně měli doplácet. Od tohoto rozhodnutí se pak mohou odvíjet i platy všech zdravotníků, které, jak jsem již řekla, v současné době neodpovídají jejich práci ani společenské důležitosti. Naše asociace se bude snažit i na tomto poli pro sestry co nejvíce udělat.

Jak může ČAS pomoci zvýšit prestiž sesterského povolání?

Již ve školách se začíná budovat profesionální postoj a role sestry. V praxi bychom měli minimalizovat špatný přístup k pacientovi – profesní selhání poškozuje prestiž sester nejvíce. Česká asociace sester bude také reagovat na masmédia, která ovlivňují vnímání sesterské profese. Ošetřovatel-ství je daleko víc než pouhá technická kompetence a laskavý dotek. Profesní organizace se bude stavět za sestry, pokud budou porušována jejich práva či snižována jejich prestiž. Na druhé straně, při profesním či lidském pochybení bude asociace důsledně hájit práva nemocných. Zvy-šování prestiže zdravotních sester je dlouhodobý důležitý úkol, který musí být součástí každodenní práce a chování nás všech, v práci i mimo ni.

Jaké jsou reakce na sloučení organizací?

O tom, jak bylo sloučení sesterských organizací u nás přijato, bychom rádi provedli anketu na podzim letošního roku. Na reakce ze zahraničí je ještě brzy.

Hana Černá – Šípková

Foto archív Hildy Vorlíčkové

Ohodnoťte tento článek!