Rožnovské gastroenterologické dny

Odborníci a sestry z celé ČR se na kon ci května sjeli na 15. ročník Ro žnovských gastroenterologických dnů.

Letošní ročník byl zaměřen především na pokroky v digestivní endoskopii, problematiku onemocnění jícnu, chronické střevní záněty či potíže s vyprazdňováním. Kongres pořádala Nemocnice Valašské Meziříčí a proběhl v hotelu Relax v Rožnově pod Radhoštěm. Program zahrnoval jak lékařskou, tak sesterskou sekci. Odborníci se společně dělili o zkušenosti v péči o pacienty s onemocněními jícnu.

Právě nádory trávicího traktu tvoří v ČR podstatnou část onkologických onemocnění. Onkologických onemocnění trávicího traktu stále přibývá. Kromě vrozených dispozic k některým onemocněním je to dáno také nezdravým životním stylem. Sestry diskutovaly např. na téma, jak důležitá je nutriční péče u hospitalizovaných pacientů, ale zazněly přednášky i z jiných odborných oblastí, kupř. astma v těhotenství či H1N1.

Ohodnoťte tento článek!