Rušivé vlivy při trvalé kardiostimulaci

Kardiostimulátory jsou řízeny spontánními srdečními signály. Snímání těchto signálů je důležité pro správnou funkci kardiostimulátoru. V okolním prostředí existují některé signály, které mají podobný charakter. Ty za určitých okolností mohou funkci kardiostimulátoru rušit.

SUMMARY Cardiostimulators are regulated by spontaneous heart signals. Receiving these signals is important for good functioning of the stimulator. There are some signals present in the surroundings of the stimulator that have similar character. They can in certain circumstances interfere with the function of the stimulator.

Některé přístroje mohou ovlivnit činnost kardiostimulátoru (KS), a tím ohrozit život pacienta. Proto je dobré o nich vědět a vyhýbat se jim. Normální činnost většiny elektrických zařízení činnost KS neovlivňuje. Pokud dojde k rušení, naprogramované funkce KS se obnoví ihned poté, co se pacient od zdroje elektromagnetické interference vzdálí nebo tento zdroj vypne. V některých případech může KS přejít do záložního režimu VVI s naprogramovaným nastavením.

Domácí spotřebiče

Běžné domácí spotřebiče, pokud jsou v dobrém stavu a řádně uzemněny, neruší činnost kardiostimulátoru. V domácnosti jsou však i jiná elektrická zařízení, která mohou činnost KS ovlivňovat. Ruční elektrické nástroje a elektrické holicí strojky používané v blízkosti implantovaného KS rušit mohou. Stejně tak mobilní telefony. Ty by se neměly ke KS přibližovat na vzdálenost menší než 15 cm.

Bezdrátové telefony s krátkým dosahem lze bezpečně používat, s dlouhým dosahem se doporučuje nepřibližovat telefon na vzdálenost menší než 30 cm od KS. Také zařízení proti krádeži mohou rušit funkci KS, proto by pacienti měli projít a nezůstávat v jejich blízkosti déle, než je nutné. V případě elektromagnetického záření (radary, vysílače) ovlivňuje funkci jen velmi silný signál.

Nemocným s KS se také nedoporučuje naklánět se nad alternátor automobilu se spuštěným motorem. Dočasný výpadek kardiostimulátoru mohou způsobit bezpečnostní rámy a ruční detektory, proto je před případnou kontrolou pomocí toho zařízení vhodné upozornit obsluhu na implantovaný KS. Nejnebezpečnější pro nemocné s KS je obloukové svařování, proto je zakázáno jej používat.

Lékařské přístroje

Pokud to není nezbytně nutné, nedoporučuje se používat elektrokauter, protože může dojít k dočasné inhibici nebo dokonce trvalému poškození kardiostimulátoru. Není-li vyhnutí, měl by se elektrokauter používat přerušovaně v intervalech, které nejsou delší než 4 vteřiny. V případě, že nemocný potřebuje externí defibrilaci, je nutné umístit elektrody nejméně 15 cm od kardiostimulátoru a po defibrilaci se ujistit, zda kardiostimulátor pracuje správně.

Litotrypsii (ultrazvuková energie) je možné bezpečně provést, jen když je KS naprogramován do režimu VVI/AAI, VOO/AOO, nebo když je vzdálen více než 15 cm od ohniska litotryptického paprsku. Pokud by byl blíž, mohlo by dojít k trvalému poškození KS. Také terapeutické a diagnostické ozařování může mít nepříznivý vliv. Při silnějším ozáření je nezbytné chránit se KS štítem. Ozařuje-li se tkáň v blízkosti místa implantace, je nutné přesunout KS do jiné oblasti a po ozáření zkontrolovat jeho činnost.

Také transkutánní elektrické neurostimulátory mohou ovlivňovat funkci KS. Proto je nutné elektrody přístroje umístnit co nejdál od KS a nepoužívat bez lékařského dohledu. Používání těchto přístrojů se však nedoporučuje. Stejně tak terapeutická diatermie, protože může způsobit poškození tkáně v okolí implantovaných elektrod nebo trvalé poškození KS. Mezi kontraindikované vyšetřovací metody patří magnetická rezonance, protože magnetické pole může KS trvale poškodit.

LITERATURA
Informační příručka firmy Vitatron. Praha, INLAB 2006.
Informační příručka firmy Guidant. Praha 2006.
Informační příručka firmy St. Jude Medical. Praha 2005.

Eva Slezáková, Eva Staňková, Interní klinika IPVZ, Krajská nemocnice T. Bati a. s., Zlín (slezi.e@centrum.cz, evicka.surf@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!