Různá vyšetření ve stejném čase a na jednom místě

Urologické oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě je respektovaným pracovištěm nejen v rozsahu regionu, ale i v rámci ČR, které se mimo jiné dlouhodobě zabývá problémem inkontinence.

SUMMARY

The department of urology of the University hospital in Ostrava has been well respected not only within the region but around the Czech Republic. Beside other diseases the department has long dealt with incontinence.

V roce 1976 vznikl v Krajském ústavu národního zdraví (KÚNZ) ordinariát pro urologii v rámci chirurgické kliniky, ale až po přestěhování nemocnice do nového areálu v Ostravě-Porubě (1994) vzniklo samostatné urologické oddělení. Od roku 1997 pracoviště poskytuje urologickou péči v širokém rozsahu -začalo se specializovat na uroonkologii, rekonstrukční urologii a dysfunkce dolních cest močových. Významnými milníky byly např. první radikální prostatektomie (1997), první derivace moči po provedené cystektomii a první operace pro inkontinenci moči u žen (obojí 1998).

„Inkontinentnímu pacientovi jsme schopni poskytnout komplexní péči, to znamená, že u nás může být ve stejném čase a na jednom místě vyšetřen urologem, gynekologem, neurologem nebo proktologem. Jsme totiž jedním z mála pracovišť v České republice, které se může pochlubit nadstandardní meziooborovou spoluprací,“ říká MUDr. Jan Krhut, primář urologického oddělení. „Naše oddělení v současné době diagnostikuje a komplexně léčí mimo jiné i všechny typy inkontinence moči (poruchy udržení moči) bez ohledu na příčinu a věk pacienta, a to jak u žen, tak i u mužů.

Je důležité vědět, že inkontinence není vždy jen důsledkem poruchy močového měchýře, ale může být důsledkem poruchy řízení močového měchýře, tedy poruchy nervového systému. A my právě díky speciální mezioborové spolupráci dokážeme problém pacienta velmi přesně diagnostikovat, ať je jakýkoli.“ Slova primáře Krhuta potvrzuje i fakt, že se jeho oddělení specializuje také na velmi složitou diagnostiku a terapii u pacientů s neurologickými příčinami inkontinence, což bývají pacienti po úrazech míchy, pacienti s roztroušenou sklerózou, po cévních mozkových příhodách atd.

Močové cesty jako celek

Inkontinencí trpí mnohem více lidí, než běžná populace předpokládá. Ve velké míře je navíc vnímána především jako problém žen, ale tento příznak má mnohem širší působnost… „Problém dysfunkce močových cest se týká i mužů, kteří jsou vyšetřováni pro zvětšenou prostatu,“ pokračuje MUDr. Krhut. „Obvykle si nestěžují na velkou prostatu, ale na to, že často nebo špatně močí -jinými slovy na dysfunkci dolních cest močových. Problémem však je, že mnoho urologických pracovišť koncentruje pozornost jen na prostatu a pomíjí, jak se močové cesty chovají jako celek.

Pacienti jsou také ovlivňováni reklamou, která jejich potíže s močením odkazuje na problém prostaty. To, že obecně se za nejčastějším onemocněním mužů po padesátce považuje zvětšení prostaty, je předsudek. Je nutné vyhnout se tomuto klišé a nemyslet si, že odoperováním prostaty jeho problém vyřešíme. Ze zkušeností víme, že mnoho mužů podstoupí operaci prostaty zbytečně, jejich problém je mnohdy někde jinde. My se však na tato onemocnění díváme v širším kontextu.

Pacient, který k nám přichází pro potíže s močením, může mít problém s prostatou, ale jeho potíže se mohou týkat také močového měchýře nebo poruchy nervového systému. Navíc může mít pacient cukrovku, která rovněž poškozuje periferní nervy atd. Vlivů, na jejichž podkladě může vzniknout dysfunkce dolních močových cest, je opravdu řada. Jde o to, aby nemoc byla správně diagnostikována a lékaři navrhli vhodnou léčbu.“

Pacienti s výhřezy meziobratlových plotének

Urologické oddělení FN Ostrava patří v oblasti komplexní diagnostiky a léčby pacientů s dysfunkcemi dolních cest močových mezi špičková pracoviště v naší republice. Může se pochlubit prioritním zavedením několika léčebných metod v rámci ČR – Stollerova aferentní neurostimulace (1998), aplikací botulinumtoxinu do močového měchýře (2001), zavedením komplexní fyzioterapie do léčby inkontinence moči (2003) atd. S využitím mezioborové spolupráce tak zdejší odborníci úspěšně léčí zejména všechny typy inkontinence u žen, ale také pacienty po míšním traumatu, kteří mají téměř vždy menší či větší problémy s inkontinencí.

Dále pacienty s výhřezy meziobratlových plotének, s vrozenými rozštěpovými vadami páteře, s vodnatostí mozku nebo s roztroušenou sklerózou či s Parkinsonovou chorobou. Vše se vyléčit nedá „Na naše oddělení, které poskytuje vysoce specializovanou péči, jsou odesíláni pacienti, u nichž selhala léčba na jiných pracovištích. Máme v tomto dílčím oboru urologie značné renomé. Daří se nám ve většině případů nejen správně diagnostikovat příčinu inkontinence, ale zároveň nabízíme komplexní léčebný postup, který u velké části pacientů vede ke zlepšení zdravotního stavu, nebo k úplnému vyléčení inkontinence. Nabízíme široké spektrum metod od medikamentózní léčby přes elektrickou stimulaci až po aplikaci botulinumtoxinu,“ vysvětluje MUDr. Jan Krhut.

„Ve výjimečných případech, kdy močový měchýř není schopen plnit svou funkci (ztráta kapacity, svráštění), jsme schopni vytvořit nový močový měchýř z části střeva pacienta. Problém inkontinence je nesmírně složitý, proto nejsme schopni vyléčit všechny pacienty, například při poruchách nervových struktur, ale úspěšnost naší terapie je nadprůměrně vysoká. Vždy stojí za to pacienta vyšetřit a hledat řešení.

Nikdo z inkontinentních by si neměl myslet, že je jeho problém neřešitelný. Inkontinence nemusí být nutnou součástí ani u pacientů s roztroušenou sklerózou, ani u osmdesátileté babičky, která si říká, že to prostě patří k jejímu věku. Nepatří. A je dobré pokusit se o nápravu. Unikání moči totiž není normální stav a inkontinentní lidé by se měli pokusit svůj problém ve spolupráci s odbornými lékaři vyřešit,“ dodává primář.

MUDr. Jan Krhut, Fakultní nemocnice Ostrava, Tomáš Oborný Fakultní nemocnice Ostrava, (tomas.oborny@fnspo.cz)

Ohodnoťte tento článek!