„S platy stále ještě není všechno v pořádku…“

Zeptali jsme se Jany Dvořákové, místopředsedkyně OSZSP :

* Jak bude probíhat odměňování ve zdravotnických zařízeních v letošním roce?

Odměňovat se bude podle zákona č. 143/92 Sb. Pro rok 2005 se podařil vyjednat 7% platový nárůst, který se projevil ve zvýšených platových tabulkách. V tom je však rozpuštění 2krát 10 % dalších platů – v letošním roce 2005 tedy budeme pobírat pouze 12 platů. Přesto by mělo dojít k růstu reálných platů.

* Co děláte pro to, aby nebyli zdravotničtí pracovníci v domovech důchodců a podobných zařízeních účelově přeřazováni, a tak platově znevýhodňováni?

Náš vytrvalý tlak proti účelovému přeřazování zdravotnických pracovníků v domovech důchodců a dalších ústavech sociální péče přinesl dílčí úspěch, pracovníci sociální péče a sociální pracovníci v této sféře byli zařazeni do tabulky zvýhodněné 14 procenty. Sice to problém přeřazování neřeší, ale snižuje se motivace k těmto účelovým krokům a přeřazeným zaměstnancům se zlepší platová situace.

* Ke dni tohoto rozhovoru nebyl novelizován katalog prací s již platnými zákony. Proč?

Zatím se skutečně nepodařilo sladit katalog prací s již platnými zákony o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání, a to jak nelékařských, tak lékařských. Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je garančním ministerstvem platových zákonů, již sice iniciovalo předložení potřebných změn pro novelu katalogu, zatím se nedočkalo od resortního ministerstva zdravotnictví akceptovatelného podkladu. Materiál, který byl předložen celostátní komisi, nebyl projednán, s tím, že je ho třeba významně dopracovat. Naštěstí se tím za katalogem „nezavřely dveře“, ale odsunul se termín pro jeho projednání a předložení vládě.

* Máte tedy vůbec pro zdravotní sestry pro tento rok nějaké pozitivní zprávy?

Vzhledem k tomu, že stále více zdravotnických pracovníků pracuje v režimu podnikatelských organizací a zákon č. 143/92 Sb. se na ně nevztahuje, považujeme za významné to, že k 1.1. 2005 byla zvýšena nejen minimální mzda, ale také mzdové tarify v rámci zákona č. 1/92 Sb. Tím se alespoň trochu zlepšily vyjednávací podmínky pro mzdy v těchto organizacích.

Zejména pro tyto organizace však platí, že je výhodnější vyjednávat s vedením prostřednictvím odborové organizace, než individuálně. Odborové organizace k tomu také mají právo na informace o hospodaření organizace a na základě nich vést jednání. K tomu jim poskytujeme odborný servis. Ne každý však toho využívá. Na změnu hospodářské formy nemocnic doplácejí zejména sestry, a to nejen v odměňování, ale také ve snižování jejich počtu.

Ohodnoťte tento článek!