Sebevražedné řezné poranění zápěstí

Kazuistika: Téměř smrtelná zranění si způsobil důchodce sám ve svém bytě, z nám nejasných důvodů. Co jej k tomuto hrůznému činu vedlo, si můžeme pouze domýšlet. Špatný psychický stav, ve kterém se právě nacházel? Osamělost?


SOUHRN: Článek obsahuje informace o všeobecném pojetí slova sebevražda, její definici a snahu o objasnění, proč se lidé k takovému činu rozhodnou jako k poslednímu řešení své situace. Autorky dále uvádějí jednu z mnoha kazuistik, její průběh, řešení a vyřešení!
Klíčová slova: sebevražda, řezná rána, operace, revize

SUMMARY: The article explains the general meaning of the term suicide, provides its definition, and tries to clarify why people attempt such an act to solve their situation. The authors include a case study to illustrate the process of treatment.
Key words: suicide, cutting wound, operation, revision


Při zpracovávání našeho sdělení jsme se nejdříve zamýšlely nad termínem „sebevražda“. Co vlastně tento pojem obnáší, co znamená? Co si pod tímto slovem nahánějícím strach představit?

Co je to sebevražda (lat. suicidium)? Světová zdravotnická organizace přijala v roce 1968 tuto definici: „Sebevražedný čin je útok proti vlastní osobě s úmyslem zemřít. Sebevražda je pak sebezničující čin s fatálním výsledkem.“ Rozlišujeme různé typy sebevražd:
1. klasické – bilanční, impulzivní, demonstrační a sebevražedný pokus,
2. podle množství osob – párová, rozšířená, hromadná,
3. dále například podle biblických motivů. Sebevraždy se často vyskytují v souvislosti s depresemi, alkoholismem i s jinými typy závislosti, u schizofrenie, fobií a poruchy osobnosti. Dalšími faktory jsou předchozí sebevražedné pokusy, osamělost, osobní problémy (dluhy, rozvod…), pocit vyhoření u určitých profesí a vážné tělesné nebo duševní onemocnění.

Kazuistika

V naší kazuistice prezentujeme muže (87 let), který si při sebevražedném pokusu pořezal nožem levé zápěstí. Poté, co jej rodina nalezla v jeho bytě, uvědomila RZS a muž byl přepraven do fakultní nemocnice, kde byla zjištěna poranění levého zápěstí.
Lékaři provedli zběžnou revizi, při které zjistili, že pacient má přerušené šlachy flexorů a porušené nervy. Pulzace v oblasti poraněného zápěstí nebyla hmatná.

Flexory ruky – všechny svaly a jejich šlachy zprostředkovávající ohyb prstu nebo zápěstí. Na ruce jsou flexory (ohýbače) všech pěti prstů.

31. 5. 2009: Po přijetí pacienta na naši kliniku bylo diagnostikováno řezné poranění na levém zápěstí bez možnosti ohnutí prstů, periferie na končetině byla chladná. V ráně bylo vidět přeťaté šlachy flexorů, ale bez větších známek arteriálního krvácení.

Téhož dne byla provedena revize rány na operačním sále v celkové anestezii, která trvala pět hodin, a v jejím průběhu bylo zjištěno, že jsou přerušeny všechny šlachy flexorů, nervus medianus (středový nerv ruky) a obě arterie, proto byl přivolán cévní chirurg, který odebral velkou část v. saphena na pravé dolní končetině. Našitím safény dopomohl ke zprůchodnění a. radialis a a. ulnaris.
Na obrázku 2 je vidět již našitá anastomóza pomocí safény. V tento moment lékaři mohli provést suturu šlach flexorů a nervů.

V další fázi byla provedena kontrola krvácení a hybnosti končetiny, kdy pulzace na periferii byla konečně obnovena a chirurgové mohli provést suturu kůže a zavést rukavicové drény, přiložit sterilní krytí a sádrovou dlahu s 45° flexí v zápěstí.

2. 6. 2009: Druhý pooperační den nastaly komplikace a pacient musel být převezen na operační sál, kde se přistoupilo k revizi rány, a to z důvodu rozsáhlého hematomu, který byl odstraněn. Zápěstí bylo poté vypláchnuto naředěným roztokem Betadine, zrevidováno a opětně zašito.

12. 6. 2009: Pacient byl přeložen na psychiatrickou kliniku VFN, kde se prováděly pravidelné kontroly a převazy rány. Periferie byla teplá a prokrvená. Rána se hojila per primam.

22. 6. 2009: Po deseti dnech byly pacientovi odstraněny stehy, pulzace na končetině byla hmatná a hybnost obnovena pouze s omezením flexe 3. prstu.

22. 7. 2009: Po měsíci se pacient dostavil na chirurgickou kliniku ke kontrole. Rána byla zcela zhojena. V té době byl pacient propuštěn z psychiatrické kliniky do domácího léčení a nadále zůstával v ambulantní péči psychiatra.

V lednu 2010 pacient opět přišel na chirurgickou kliniku ke kontrole, při které bylo zjištěno, že hybnost končetiny je dobrá, nemožnost plné flexe 3. prstu však přetrvávala.
V tomto případě byla nutná multioborová spolupráce, a to zejména traumatologů, cévních chirurgů, psychiatra, fyzioterapeutů a mnoha dalších zdravotnických pracovníků nelékařských profesí.


O autorovi: Monika Opluštilová, Renáta Hausmanová, Operační sály I. chirurgické kliniky VFN, Praha (monika.oplustilova@vfn.cz, renata.hausmanova@vfn.cz)

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
3)
OR = 2,36, 95% CI 1,34-4,15, p = 0,003), resp. (OR = 2,42, 95% CI 1,22-4,81, p = 0,01
4)
OR = 3,22, 95% CI 2,28-4,55, p < 0,0001), resp. (OR 2,82, 95% CI 1,91-4,15, p < 0,0001
Ohodnoťte tento článek!