Senná rýma

V České republice přibývá lidí, kteří trpí alergií. Ve srovnání s dobou před 30 lety jich je o 100 % více. Částečně je to způsobeno zlepšením lékařské péče a zvýšeným záchytem. Také celosvětové údaje potvrzují, že alergiků přibývá.

V naší populaci máme odhadem: * 35 % atopiků, lidí se zvýšenou hladinou alergických protilátek, ne vždy s projevy,* 25 % alergiků,* 8 % astmatiků, *10 % ekzematiků,* přes 1,5 milionu lidí trpí alergickou rýmou,* alergií trpí každý čtvrtý mladistvý člověk.

Typické příznaky pylové alergie:* nepříjemné svědění sliznic a oční spojivky,* slzení,* vodnatá rýma,* salvy kýchání,* ucpaný nos.

Někteří jedinci trpí i únavou, jsou ospalí a bolí je hlava, pociťují i jakýsi útlum a pocit nevůle. Především děti pak mívají zvýšenou teplotu. Většina pacientů udávala projevy oční a nosnívodnatá rýma s neprůchodností nosu, kýcháním a zarudnutím a svěděním očí jsou nejběžnější projevy pylové alergie. V pylové sezoně by měli užívat léky trvale, tím brání rozvoji intenzivního zánětu na sliznicích a předcházejí komplikacím.

Takzvaný orální alergický syndrom vzniká po požití některých druhů ovoce a zeleniny v syrovém stavu, někdy i při manipulaci s nimi. Kompoty nebo vařená zelenina alergii nezpůsobují. Touto reakcí trpí 1/4 až 1/3 pylových alergiků. Nejčastějším zdrojem jsou jablka, ovoce s peckami, ořechy, syrová kořenová zelenina, z exotického ovoce především kiwi. Vadit mohou müsli, obilné vločky a koření. Je nezbytné vyhýbat se všemu, co reakci vyvolává, vzniklé potíže mírní běžné protialergické tablety, obvykle rychle odezní.

Astmatické projevy – průduškové astma -jsou u pylových alergiků pestré, sliznice průdušek jimi reaguje na pyly, mohou ale být vyvolány i námahou, infekcí, stresem či změnami teploty. Zvýšenou reaktivitu průdušek až průduškové astma jsme prokázali u více než 1/3 pylových alergiků, přičemž asi 60 % mělo potíže pouze při výskytu pylů, ostatní celoročně. Prevencí astmatu je i důsledná léčba nosních projevů pylové alergie! Možnosti léčby jsou velmi dobré a u většiny pacientů lze

Jiné alergeny

Alergii na jiné než pylové alergeny jsme našli téměř u 1/2 pacientů. Mnoho pacientů z vyšetřované skupiny trpělo přecitlivělostí na domácí roztoče, časté jsou alergie na kočku, a to i v případě, že ji pacient třeba sám doma neměl. Postižený by se měl vyhýbat trvalému kontaktu s látkami, které alergii vyvolávají. Roztočům se vyhnout nelze, jejich množství v bytě lze snížit, nikoli odstranit, obecně ale nedoporučujeme alergikům chovat v bytě domácí zvířata, především kočky. Alergie se rozvíjí obvykle během několika měsíců na základě trvalého kontaktu.

Dalším problémem je alergická rýma, kterou mimo pylové období udávalo téměř 40 % pacientů. Postižení obvykle lékaře vyhledají až při zhoršení stavu, což bývá nebezpečné, protože právě toto nejčastěji vede ke vzniku průduškového astmatu.

Řada pylových alergiků má i různé projevy alergie kožní. Může jít o reakci na přímý kontakt pylu s kůží. U dospělých pacientů není tato forma alergie častá a může připomínat rychle ustupující svědivou kopřivku až těžší chronické ekzémové změny kůže. Takzvaný atopický ekzém nevzniká většinou jako důsledek kontaktu s pylem a v létě se jeho projevy spíše zlepšují.

Kožní projevy pylové alergie udávala v naší skupině asi 1/5 pacientů a vyžadují důkladné vyšetření s přesnou klasifi kací onemocnění. Je třeba vyhýbat se manipulaci s trávou, senem, sběru bylin, lehání do trávy apod. Pacienti trpící atopickým ekzémem mají větší sklon k rozvoji průduškového astmatu!

Desatero v péči o alergika

1. Pomýšlet na možnost alergie při opakujících se nebo dlouhodobých podezřelých projevech a neváhat s požadavkem odborného vyšetření! 2. Snažit se získat co nejvíce odborných informací o svém alergickém onemocnění. 3. Je-li diagnóza alergie stanovena, nepodceňovat ani mírné projevy a důsledně je léčit. 4. Důležitá je eliminace alergenů, pro které byly stanoveny specifi cké protilátky – důsledná, dlouhodobá a přetrvávající i při vymizení 5. Veškeré léky užívat pouze po konzultaci s lékařem. I když jsou volně prodejné také velmi kvalitní léky, je třeba vědět, jak je správně užívat. 6. Základem léčby dlouhodobých potíží je prevence po celou dobu kontaktu s alergenem. Obavy z návyku nebo vedlejších účinků kvalitních léků proti alergii jsou zbytečné. 7. Podle situace doplňujeme dlouhodobou léčbu úlevovým lékem ke zlepšení kvality života. Pohotovostní léky má mít pacient vždy u sebe, také jejich spektrum určuje alergolog. Základním lékem je obvykle antihistaminikum v tabletové formě (u dětí kapky), pro pacienty s dechovými obtížemi je důležitý inhalační lék. V některých případech volíme tablety s obsahem kortikosteroidu mající silný protialergický účinek. Pacienty ohrožené šokovou reakcí vybavujeme injekčním preparátem připraveným ve stříkačce a určeným k rychlému použití. Pro pacienty s pylovou alergií je výhodné nosit topické antihistaminikum oční a nosní – např. Livostin kapky nebo nosní sprej. 8. U některých pacientů je po doporučení vhodná specifi cká alergenová imunoterapie. 9. Pozor, některá neodborná doporučení a „přírodní“ léky zejména rostlinného původu, často podávané léčiteli, mohou být neúčinné či dokonce vést k alergické reakci! 10. Alergický pacient si musí pamatovat, že alergie samotná je nevyléčitelná, ale příznaky lze při dobré spolupráci s lékařem potlačit.

Léky k léčbě alergie

V léčbě alergie užíváme trojí typ léků. Jejich účinky a způsob užití musíme umět rozlišit, jinak se může stát, že nepřinesou dostatečný efekt.

1. Léky působící preventivně protialergicky – užívají se při chronických potížích soustavně, většinou v jedné denní dávce. Mohou být v tabletách (u dětí v kapkách) nebo se aplikují do nosu, očí, průdušek. Patří k nim především moderní netlumivá antihistaminika, místně podávané kortikosteroidy a kromony. 2. Léky s rychlým nástupem účinku – podávají se podle potřeby, samostatně u pacientů s řídkými obtížemi nebo jako doplněk soustavné léčby, pokud pravidelně užívané léky nepostačují k potlačení obtíží. Mohou být v tabletové a kapkové formě nebo podávané místně. Patří k nim antihistaminika v tabletách nebo kapkách, oční a nosní (sem patří i Livostin), dále nosní léky k oplasknutí nosní sliznice a inhalační k odstranění dušnosti. 3. Specifická alergenová imunoterapie (vakcíny) – ovlivňuje reaktivitu organismu na daný alergen a léčí tak příčinu onemocnění. Podává se dlouhodobě (po dobu několika let) injekčně nebo v kapkách. Je vhodná u některých typů alergických chorob. Za léčbu alergenovou imunoterapií odpovídá a provádí ji pouze alergolog.

Dědičnost alergie

Jaká je pravděpodobnost, že se alergikům narodí alergické dítě? Alergie není pravidelně dědičná, ale některé odchylky v genetické informaci tady mohou být předány potomkům. Proto lze u některých rodin alergickou zátěž sledovat po generace. Vrozená dispozice však není jedinou příčinou, výskyt alergie stoupá i v nealergických rodinách. Podle sledování epidemiologů je odhadováno riziko výskytu alergie u potomků: * nemá-li nikdo z rodičů alergii, je riziko postižení dítěte 1:10,* je-li jeden z rodičů alergik, riziko postižení dítěte stoupá na 1:3,* jsou-li oba rodiče alergici, je riziko 1:2, alergií může být postiženo více než 50 % jejich potomků.

Důležité informační zdroje: www.cipa.cz, www.pylovasluzba.cz www.alergia.cz www.masa.cz


SOUHRN

Zajímalo nás, jaké alergické potíže se nejčastěji vyskytují u pacientů s pylovou alergií, a tak jsme zpracovali soubor 795 dospělých pacientů, kteří byli během čtyř let (2001-2004) poprvé vyšetřeni v naší ordinaci a u nichž kožní testy prokázaly přítomnost protilátek proti pylovým alergenům. Ukázalo se, že u řady z nich je ve skutečnosti pylová alergie jen jedním z projevů celkového alergického onemocnění.

SUMMARY

We have studied a sample of 795 adult patients that were newly examined in our office during four years (2001-2004) and whose skin tests showed antibodies against pollen allergens to find out what are their most common symptoms. It has been shown that in many of the patients the pollen allergy is actually only on of many signs of a systematic allergic disease.


O autorovi: MUDr. Ester Seberová, Alergologická ambulance, Plzeň (seb@mbox.vol.cz)

Ohodnoťte tento článek!