Sestra jako psycholog

28. května 2010 proběhla v Hradci Králové první část úspěšného cyklu odborných mezioborových konferencí nazvaného 1 den pro sestru, který už druhým rokem pořádá divize Medical Services z vydavatelského domu Mladá fronta a. s. Generálním partnerem celého projektu je i v tomto roce společnost Apotex.

Bezmála dvě stě účastníků převážně z řad sester se sešlo v historickém centru Hradce Králové v prostorách hotelu a kongresového centra Nové Adalbertinum, aby si vyslechlo přednášky předních českých odborníků z oblasti psychologie, psychiatrie a ošetřovatelství.
Odbornou záštitu nad konferencí převzal prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc., zástupce přednosty Ústavu sociálního lékařství na LF UK v Hradci Králové.

Na úvod vystoupila PhDr. Mariana Bažantová z Lékařské fakulty v Hradci Králové se svou přednáškou Sestra v roli pomáhajícího a její hranice, ve které se věnovala zejména tzv. syndromu pomocníka, tedy možným dopadům sesterského povolání na psychiku sestry.
Profesor Mareš v následující přednášce rozvedl psychologické aspekty práce sestry. Ve svém sdělení se zaměřil na profesionální a osobní rovinu vztahů mezi sestrou a pacientem.

Druhou část dopoledne zahájila Bc. Marie Vaculová z Ústavu fyziologie LF UK v Hradci Králové s přednáškou Sestra a týrané osoby, ve které se soustředila na problematiku domácího násilí. Účastníci se dozvěděli více o profilu násilníka i oběti, možné prevenci a současné legislativě v oblasti domácího násilí.

O doprovázení nemocných, umírajících a paliativní péči hovořila PhDr. Ivona Šporcrová, klinická psycholožka z Masarykova onkologického ústavu v Brně. Šporcrová vnímá sestru jako podpůrný psychoterapeutický element, pro který je nezbytná schopnost empatie, naslouchání a poskytnutí podpory. V této souvislosti zmínila i možnost iatrogenního poškození psychiky pacienta v důsledku necitlivého přístupu zdravotníků.

Přední český odborník v oblasti psychosomatiky MUDr. Radkin Honzák, který je známým zastáncem bio-psycho-socio-spirituální koncepce, seznámil účastníky konference s problematikou psychosomatických onemocnění, resp. vnímáním psychologické roviny každého onemocnění. Řeč byla i o potřebných komunikačních dovednostech sestry při práci s pacientem a možných úskalích empatie.
Na závěr konference vystoupil MUDr. Ladislav Krofta, CSc., zástupce ředitele Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze-Podolí a autor publikace Průvodce ženy s močovou inkontinencí. Krofta seznámil převážně ženské osazenstvo s moderními konzervativními přístupy a trendy v řešení ženské inkontinence.

Po prostoru věnovanému diskusi byla celá akce zakončena předáváním certifikátů. Další z řady konferencí 1 den pro sestru se uskuteční 10. června v Českých Budějovicích – podtitul akce zní Sestra jako zdravotnické univerzum.

Ohodnoťte tento článek!