Sestra na urologické ambulanci

Naše urologická ambulance je nově zrekonstruovaná. Máme trakt s recepcí, dvěma ambulancemi, urodynamickou místností a sálkem.

Pracujeme zde čtyři sestry, s první se pacient potkává hned za dveřmi. Ta všemu velí z recepce – z velína. Zapíše nemocného do počítače a zjistí, zda má výsledky požadovaných vyšetření. Současně je i telefonistkou či spojovatelkou.

Objednává a zařizuje řadu nutných vyšetření, přepojuje do ambulancí k lékařům. Musí zkrátka mít přehled o dění i nedění na celé ambulanci a ještě udržuje kontakt s ostatními čekajícími. Při předávání moči k chemickému a mikroskopickému vyšetření se pacient setkává s druhou sestrou.

Ta je poté stáčí v centrifuze a chystá do mikroskopu. Je to sestra „pobíhavá“. Běhá z jedné ambulance do druhé a je k ruce oběma lékařům. Asistuje při převazech, výměnách permanentních katétrů a nefrostomií, punkcích prostaty či hydrokély. Plní ordinace lékařů, jako jsou cévkování, aplikace injekcí, odběry biologického materiálu a měření tlaku. Pokud je třeba pomáhá sestře z velína.

Třetí sestra je trošku „schovaná“ v urodynamické místnosti, kam si zve objednané pacienty. Každý z nich by se prý raději seznamoval jinde a jinak, a není se co divit. Rozhodně byste neměli ani vy mnoho chutí, povídat si s někým, kdo vám zavede hadičky „zepředu i zezadu“ a plní vám močový měchýř, aby vás to tlačilo a nutilo. Toto urodynamická sestra ví, a tak je ohleduplná a citlivá. Během vyšetření stihne edukovat: s muži probrat zbytnění prostaty a se ženami inkontinenci a vše, co se těchto témat týká a co pacienty zajímá nebo by zajímat mohlo.

Mužům vysvětlíme, k čemu vlastně prostatu mají, že to není úplně zbytečný orgán, jak si někteří myslí. Na obrázku ukážeme uložení prostaty a probereme, k čemu všemu může dojít při neléčení. Pacienti se také velmi často vyptávají na tzv. frézování (transuretrální prostatektomii) a vyjadřují svůj strach ze zákroku.

I to jim laickým způsobem vysvětlíme, abychom jim tento strach pomohly trochu zmírnit. Ženy poučíme o inkontinenci, o vyšetřeních a o tom, že ne každý druh lze léčit operačně. Informujeme je o posilování pánevního dna, dáme informační brožurky se cviky a ukážeme vzorníky inkontinenčních pomůcek. U nás nepreferujeme žádného z výrobců vložek, ale dáme na to, co ženám vyhovuje. Pokud urodynamická sestra právě neprovádí urodynamiku, střídá jednoho muže za druhým (v ambulanci) a sem tam k tomu nějakou ženu nebo dítě na uroflowmetrie – měření proudu moče.

Nejobávanější sestrou ambulance je pak sestra na sálku. Ta vysvleče pacienta do půl těla (od pasu dolů) a pak jej „vtlačí“ na gynekologické lehátko. Ženy hned pochopí, co mají dělat, ale muži by nejraději viděli názornou ukázku, jak na něj usedat. Když je pak chvíli povozíte nahoru a dolů, cítí se zajisté hned lépe. A co teprve, když jim do močové trubice aplikujete něco, čemu se říká znecitlivující gel a pak jim jejich chloubu skřípnete svorkou.

Sálková sestra zkrátka musí působit velmi psychologicky. Jejím úkolem je asistovat lékařům při cystoskopii, extrakci stentů, cytologii, dilatacích a také při zavádění punkční epicystostomie.

Musí také opečovávat naše dva flexibilní cystoskopy i oba rigidní cystoskopy. Dezinfikuje je, oplachuje vodou, ve vyšších dezinfekcích, opět oplachuje sterilní vodou a pročišťuje kanálky na odebírání vzorků podezřelé tkáně.

Když pacient končí svou návštěvu u nás, vrací se zpátky k velící sestře na recepci. Ta mu zopakuje, co si má do příští návštěvy zajistit za vyšetření, vydá mu potřebné žádanky a poučení a napíše nový termín kontroly.

Malý problém nastává, když klientovi máme vysvětlit odběr spermatu na bakterie nebo spermiogram anebo výběr inkontinenčních pomůcek. A to vše na recepci? Před ostatními? V tomto případě si pacienta opět přebírá sestra pobíhavá nebo urodynamická a vše mu vysvětlí mimo recepci. Funkce všech čtyř sester se po celou dobu chodu ambulance prolínají. A aby celý tento systém byl spravedlivý, po týdnu si svá místa měníme. Každá z nás je v jednom měsíci sestrou velící, běhavou, urodynamickou i sálkovou.


SOUHRN

Urologická ambulance Nemocnice v Ústí nad Orlicí je nově zrekonstruovaná, vedle lékařů zde pracují vždy čtyři sestry, jejichž funkce se po dobu chodu ambulance prolínají.

SUMMARY

The urology ambulance of the Hospital in Usti nad Orlici has been newly reconstructed. There are two doctors and four nurses whose roles are intertwining.


O autorovi: Pavla Mrštná, urologická ambulance Nemocnice v Ústí nad Orlicí (pavla.mrstna@uo.hospital.cz)

Ohodnoťte tento článek!