Sestra roku 2005 na pražském Žofíně

V pražském paláci Žofín se 8. února 2006 opět slavnostně rozzářily lustry – toho dne zde proběhl 6. ročník soutěže Sestra roku, jehož vyhlašovatelem byl již tradičně časopis Sestra z vydavatelského domu Mladá fronta a. s.

Soutěž je koncipována jako poděkování sestrám za jejich vytrvalou a obětavou práci. Záštitu nad ní převzala i letos paní Dagmar Havlová, Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 (na snímku s vítězkami soutěže), odbornou garanci Česká asociace sester. Předáno bylo také Čestné ocenění za celoživotní dílo, které uděluje redakce a redakční rada časopisu Sestra. O vítězkách jednotlivých kategorií rozhodovala porota, v jejímž čele stál prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., předseda ČLS JEP. Vítězkou ocenění Sestra roku 2005 se v kategorii Sestra v nemocniční a ambulantní péči stala Miroslava Skalová (na snímku vpravo), podpraporčice v Centru letecké záchranné služby Armády ČR v Plzni, v kategorii Sestra v sociální péči Helena Fejkusová (druhá vlevo), ředitelka projektu Osobní asistence Frýdek-Místek a v kategorii Sestra ve výzkumu a vzdělávání Věra Wolffová (zcela vlevo), vrchní sestra dětských resuscitačních jednotek v ostravské fakultní nemocnici. Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství bylo uděleno in memoriam Janě Minářové, která do poloviny loňského roku byla hlavní sestrou Nemocnice Šternberk. Obsáhlé zpravodajství ze slavnostního večera závěrečného kola soutěže Sestra roku 2005 přinášíme v mimořádné příloze tohoto čísla Sestry.

Ohodnoťte tento článek!