Sestrám by kompetence slušely

Jsou-li za svou práci oceňovány sestry, měl by u toho být člověk zastávající ve zdravotnictví post nejvyšší, tedy ministr zdravotnictví! A v případě soutěže Sestra roku tomu tak samozřejmě je každým rokem. Ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., přijal záštitu nad tímto tradičním prestižním projektem, přišel osobně podpořit finalisty tohoto ročníku a v rozhovoru, který nám poskytl, se také se slovy úcty a díků obrací k ostatním zdravotníkům, kteří neměli možnost se slavnostního galavečera zúčastnit.

Společenská prestiž povolání sestry neustále stoupá, kolegy lékaři jsou brány jako rovnocenné členky pracovního týmu, studují vysoké školy, habilitují se atd. Čeho si vy nejvíce na práci sester ceníte?

Možná to bude znít triviálně, ale oceňuji zejména schopnost lidského přístupu k pacientovi. Například v lůžkových zařízeních přijde pacient se sestrou do kontaktu mnohem častěji než s lékařem. Mnohdy je odkázán na její ochotu, vstřícnost i profesionalitu, a pokud sestra toto vnímá a podle toho s pacientem také nakládá a hovoří, pak by si ocenění Sestra roku zasloužila každá taková. Faktem také je, že požadavky na kvalifikaci sester stále rostou, a to zejména v souvislosti s tím, jak rychle se vyvíjí medicína a léčebné postupy. Oceňuji tedy ty zdravotní sestry a bratry, kteří dokážou vyhovět těmto zvyšujícím se nárokům, sledovat vývoj v lékařství a učit se novým věcem, jak z hlediska technologie, tak i například v oblasti farmakologie.

Zdravotníci samotní již některé výrazy a obraty považují tak trochu za lehká klišé, např. poslání, potěšení z práce či psychicky a fyzicky náročné… Pro ně je důležitý pacient, jeho blaho, pohoda na pracovišti a odměna adekvátní odvedené práci. Přiznejme si, u posledně jmenovaného realita stále trochu pokulhává za jejich představami. Mohou se letos v tomto směru těšit na nějaké pozitivní změny?

Byl bych špatný ministr zdravotnictví, pokud bych těm, kteří pracují v barvách českého zdravotnictví, nepřál lepší plat. Nebudu ale v duchu rčení „slibem nezarmoutíš“ slibovat něco, co je nereálné. Nacházíme se v období ekonomické stagnace a vyhlídky pro nejbližší období nejsou zrovna optimistické. S plnou zodpovědností tedy říkám, že dokud se hospodářský vývoj nezmění, nelze očekávat od zdravotnických zařízení, která určují mzdy svých zaměstnanců, nějaké skokové změny v personální politice.

Již delší dobu se hovoří o zvyšování kompetencí sester. Jaký vývoj lze očekávat v této otázce?

V této oblasti máme stále rezervy. Faktem je, že v mnoha zemích EU se setkáváme s širšími kompetencemi a zdravotní sestry je zvládají bez problémů. Podobná je situace i ve Spojených státech. Jedná se například o možnost provádět některé zákroky bez dohledu lékaře až po pravomoc předepsat některé slabší léky. Já se v žádném případě diskusi na téma zvýšení pravomocí českých sester nebráním. Naopak si myslím, že by jim některé kompetence slušely. Samostatnou otázkou v tomto směru jsou zdravotní asistenti, u nichž by se výčet úkonů, které jsou oprávněni provádět samostatně, rozhodně mohl rozšířit.

Profesi sestry si vybírají především ženy, i když zastoupení mužů utěšeně roste. Koneckonců není již úplnou raritou, že do finále soutěže Sestra roku postoupí muž. Lze podle vás najít nějaké výhody, které může mít sestra-muž na rozdíl od sestry-ženy?

Jakkoli již samotný název povolání indikuje, že půjde o ženu, muži při jeho výkonu mají své nezastupitelné místo. Jsem rád, že se řady sester-žen rozmělňují nově příchozími zdravotními bratry. Každé má totiž svoje. Zatímco ženy dokážou lépe využívat své empatie a schopnosti komunikace s pacienty, muži mohou lépe porozumět třeba technickým novinkám, využít své fyziognomie v případech, kdy je třeba, apod. I když ani to nemusí být dogma, role se mohou snadno střídat.

Stalo se již milou tradicí, že ministerstvo zdravotnictví, resp. samotný ministr resortu, přebírá záštitu nad soutěží Sestra roku. Jak tuto soutěž osobně vnímáte?

Já jsem zejména potěšen, že se tato soutěž nejen v oblasti českého zdravotnictví etablovala, má své nezastupitelné místo a také náležitou prestiž, která se přenáší i na oceňované. Doufám, že letošní třináctka v pořadí soutěže bude pro ni šťastným číslem a dodá jí náboj do dalších let.

Soutěž Sestra roku je oslavou práce sester. Vítězi nejsou pouze ti, kteří se umístili na prvních třech příčkách, ale každý jedinec, který se rozhodl pro toto nelehké povolání a s láskou a s respektem ke křehkosti lidského zdraví jej vykonává. Co byste všem sestrám nyní rád vzkázal či popřál?

Jak jsem se již zmínil, titul by si podle mne zasloužila každá sestra či bratr, kteří se chovají lidsky, zodpovědně a rozvíjejí své schopnosti také v oblasti profesionální. Chovám je ve velké úctě, vážím si jejich práce a přál bych jim, aby se s podobným přístupem setkávali také u svých pacientů.

**

Zdravice primátora hlavního města Prahy doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc.

Když byla v roce 2000 poprvé vyhlášena soutěž Sestra roku, jen málokdo si troufal předpovídat její budoucnost. Dnes už můžeme tuto soutěž bez zaváhání označit jako tradiční. Třináct úspěšných ročníků je toho dobrým dokladem. Hledání nejlepší zdravotní sestry není jen jednou z mnoha anket, které se každoročně vyhlašují. Je jedinečným oceněním obětavé a těžké práce, která pomáhá jednotlivcům i společnosti jako málokterá jiná. Celý život jsem zasvětil práci lékaře, a tak velmi dobře vím, jak blahodárný vliv mohou mít sestry na uzdravování pacientů. Anglický spisovatel a filozof William Hazlitt kdysi napsal: „Vřelé slovo, milý pohled a přátelský úsměv mohou působit zázračně a dělat divy.“ Přeju Vám všem, milé sestry, aby Vaše přítomnost měla na pacienty právě takto zázračné účinky. A dovolte mi vyslovit přání, ať se soutěži Sestra roku daří i nadále vyzdvihovat práci všech obětavých a svědomitých sester. Mnoho dalších úspěšných ročníků přeje doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. lékař a primátor hlavního města Prahy

Ohodnoťte tento článek!