Sestry bez hranic

Ošetřovatelství bez hranic aneb mezinárodní konference na Slovensku s českou a polskou účastí.

II. celoslovenská konference s mezinárodní účastí Belianské dni ošetrovateľstva se konala od 10. do 12. listopadu 2011 v Sanatoriu Tatranská Kotlina, n. o. Na konferenci zaznělo celkem 33 odborných přednášek – 18 od slovenských, šest od polských a devět od českých autorů. Myšlenka ošetřovatelství bez hranic, která vznikla na prvních Belianskych dňoch ošetrovateľstva jako nápad a následně byla rozvinuta na Lodžských dnech ošetřovatelství, se tentokrát vrátila do Tater a ve spolupráci s polskými kolegy nabírá na intenzitě, ať již samotnou odbornou kvalitou, nebo početnou účastí sester z obou stran Tater.

Také se zvyšuje zájem českých kolegyň a kolegů, kteří přispěli k pádu dalších hranic mezi sestrami a porodními asistentkami, čímž nastává intenzivní a neustále se rozvíjející spolupráce v rámci vzdělávání v ošetřovatelství. Tématem konference bylo ošetřovatelství mezi teorií a praxí. Cílem bylo poukázat na fakt, že praktické zrealizování teorie ošetřovatelství přispívá ke kvalitě a rozvoji poskytování ošetřovatelské péče.

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
Ohodnoťte tento článek!