Sestry do USA

Na otázky časopisu Sestra odpovídala Nancy Hay, RN, MSN, ředitelka pro ošetřovatelství CF Medical Center Texas. Jak je sestra potrestána za přestupek v pracovním postupu? Například nezvolí vhodné zavedení i. v. přístupu, nebo zanedbá pacienta s horečkou.

Nemocnice vedou interní záznamy, jejichž pomocí průběžně identifikují chyby. Sestry také samy podávají zprávy o pochybeních a navzájem si pomáhají problematické prvky identifikovat. Cílem tohoto přístupu je ovšem především stálé zlepšování péče o pacienta, ne trestání viníků.

Obecně předpokládáme, že sestry nedělají chyby schválně, a když k nějakému pochybení dojde, snažíme se nejprve nahlédnout do systémů nemocnice a zjistit, jak bychom mohli podobným chybám v budoucnosti předejít. Vyhláška k tomuto přístupu byla vydána asi před pěti lety a jedná se o tzv. systém bez obviňování (z angl. Blameless System). Chybuje-li ovšem sestra i nadále, je s ní vedeno nápravné řízení a musí podstoupit povinné studium v rámci dalšího vzdělávání. Je-li pochybení významné nebo způsobí-li velkou újmu, či dokonce smrt, je podána zpráva odboru ošetřovatelství příslušného státu (z angl. State Board of Nursing), a ten zajistí nápravná opatření, přičemž může odebrat i ošetřovatelskou licenci.

Jakým způsobem probíhá „kontinuální vzdělávání sester“, jestliže mají splnit 30 vzdělávacích hodin za dva roky? Kontinuální vzdělávání sester může probíhat různými způsoby. Nemocnice obvykle některé z kurzů kreditního vzdělávání samy nabízejí. Každá sestra dále za paušální poplatek dostává nabídky s kurzy kreditního vzdělávání. Mnohé kurzy jsou za různé částky dostupné i na internetu. Sestra si může vybrat jakýkoli z kurzů, aby splnila povinných 30 hodin a obvykle si vybírá takové kurzy, které jí zajišťují pokrok v její specializaci. Některé kurzy jsou povinné, jako například kurz týkající se bioterorismu. Takové kurzy jsou nabízeny v mnoha místech a sestra si může vybrat, kde je absolvuje.

Jestliže RN je zodpovědná za vzdělávání – edukaci klientů, pak by nás zajímalo, zdali mají připraveny standardy, letáky a propagační materiály podle systémových onemocnění? Co se vzdělávání pacientů týče, vydávají nemocnice různé vzdělávací materiály, které jsou nemocnicí schváleny a standardizovány. Často jsou tyto materiály dostupné na intranetu v rámci celé nemocnice. Sestry nesmějí používat materiály, které nebyly nemocnicí schváleny. Pokud bych se rozhodla pro odchod do USA jako mladá sestra, pak by mě zajímala i problematika zaopatření mých dětí v případě založení rodiny zde, a pracovní zohlednění mateřských povinností. Většina sester si pro své děti zajišťuje nějaký typ denní péče (někdy jsou služby tohoto typu poskytovány nemocnicí) nebo se sestry snaží zajistit rozpis svých služeb na dobu, kdy je dítě ve škole, anebo si služby zajistí tak, aby se v péči o dítě střídaly se svým partnerem.


O autorovi: Mgr. Martin Vrba, MBA Hana Černá-Šípková

Ohodnoťte tento článek!