Sestry na sál! Taneční!

Ve čtvrtek 14. ledna 2010 proběhl na pražském Žofíně první reprezentační ples sester.

Petr Rychlý vyzval sestry k vytvoření dlouhého hada

Dámy v plesových róbách, pánové v oblecích… Konal se ples pod názvem Sestry na sál!, který pořádala Česká asociace sester s cílem přenést alespoň na jeden večer v roce sestry a další nelékaře ze sálů zdravotnických do sálu tanečního… Ples zahájila zastupující prezidentka České asociace sester Bc. Anna Skalická, která se k akci vyjádřila slovy: „O ples byl obrovský zájem, na Žofín přijeli zdravotníci z celé České republiky. Prostory bychom ale jistě zaplnili i v případě, kdyby byla kapacita dvojnásobná.“ Tato společenská událost by se měla stát novou každoroční tradicí s cílem zviditelnit a ocenit práci sester a ostatních nelékařů. „Jde nepochybně o velmi náročné profese, a to jak po odborné a komunikační stránce, tak i po stránce časové. Jejich finanční a společenské ohodnocení bohužel stále není na odpovídající úrovni,“ dodává ministryně zdravotnictví Mgr. Dana Jurásková, Ph. D., MBA, pod jejíž záštitou se ples konal a která se plesu osobně zúčastnila.

Ministryně zdravotnictví děkuje zdravotníkům za
jejich namáhavou práci

Součástí programu byly kromě klasických vystoupení také tzv. „Střípky poděkování“. Sestrám za jejich náročnou práci vyslovili svůj dík zástupci lékařů i pacientů. Písní se připojili rovněž zpěvačka Petra Janů a moderátor Vojtěch Bernatský. Vrcholem večera se ale stalo vystoupení slovenského zpěváka Mira Žbirky, které sestry doslova zvedlo ze židlí. Moderátorem večera byl Petr Rychlý.

Ohodnoťte tento článek!