Sestry v ambulancích k úspěšnosti akce: Prevence nádorových onemocnění tlustého střeva a konečníku

Kdo se setkal ať už jako zdravotník, či člověk z okolí pacienta s rakovinou tlustého střeva a konečníku, nemluvě už o bolesti, obtížích a vysokém riziku smrti, které podstupuje pacient sám, asi ani na okamžik nezapochybuje o vysoké účelnosti prevence této choroby, která je na druhém místě v žebříčku příčin úmrtí na nádorové onemocnění jak mužů, tak žen.

V České republice ročně onemocní touto chorobou 7 500 lidí, z nichž dvě třetiny umírají. Tato čísla nás řadí na první místo – ve srovnání se sledovanými zeměmi světa – jak ve výskytu, tak v procentu úmrtí. Včasná prevence a dostatečná informovanost přitom mohou tuto statistiku podstatně vylepšit.

Nadace VIZE 97 se spolu s VZP, Ministerstvem zdravotnictví ČR a dalšími institucemi rozhodly za pomoci mediální kampaně vytvořit lepší podmínky pro sekundární prevenci, která by vedla ke snížení mortality této choroby. Každý občan, který dovršil padesát let, by si měl jednou za dva roky u praktického lékaře vyžádat test na okultní krvácení ve stolici. Toto vyšetření bude plně hrazeno ze zdravotního pojištění.

Mediální kampaň, kterou zahájila v červnu t. r. manželka prezidenta republiky Dagmar Havlová, předsedkyně správní rady Nadace VIZE 97, má oslovit širokou veřejnost za pomoci vysvětlujících letáků a plakátů. Také všem praktickým lékařům byl zaslán dopis o možnostech prevence a případné léčby. Úspěšnost či neúspěšnost celé akce bude do značné míry záviset na ambulantních sestrách, které přicházejí do styku s pacientem v první linii. Proto uvádíme k tomuto problému souhrnnou informaci.

Rozhodující význam včasné diagnostiky

Je potřeba vědět, že chorobné změny na tlustém střevě se vyvíjejí pomalu. Ve většině případů nejprve vznikají tzv. žlázové (adenomové) slizniční výrůstky (polypy), které se samy o sobě nešíří do hlubších vrstev střevní stěny (nejsou invazívní či rakovinné) a teprve delším časovým vývojem a při dovršení určité velikosti se některé z nich mohou tzv. zvrhnout a pak obsahují i struktury rakovinné, které prorůstají do hlubších vrstev stěny střeva nebo mohou vytvářet další vzdálená ložiska nádorů, tzv. metastázy, i ve vzdálených orgánech.

Včasnou diagnózou polypu tlustého střeva ve stadiu adenomu, tj. žlázového polypu, a jeho odstraněním zamezíme této rakovinné přeměně. Časným příznakem chorobných změn na tlustém střevě je ztráta krve do stolice. Její množství je tak nepatrné, že ji nelze rozpoznat pouhým okem, je však zjistitelné jednoduchým chemickým testem. Jelikož jde o včasný příznak, dovoluje jeho zjištění další potřebná vyšetření mnohem dříve, než když se k nim přistupuje až v době, kdy pacient sám začne pozorovat nějaké obtíže. Tento postup zároveň umožňuje léčit mnohem dříve zjištěné chorobné změny a dosáhnout úplného vyléčení i u takových nálezů, kde to v pokročilém období není možné – například u nádorů.

Test na okultní krvácení

Vzhledem k těmto zkušenostem se zavádí u osob nad 50 let věku chemický test se vzorkem stolice – test na okultní krvácení. Jeho podstatou je změna barvy stolice při reakci guajakové pryskyřice s krví přítomnou ve stolici. Při jeho provádění je vhodné jíst hodně zeleniny, luštěnin a tmavý chléb. Naopak jsou v té době zakázány krevní tučnice, jelita, prejt, prejtová polévka, syrové maso (tatarský biftek) a větší množství tmavého masa (zvěřiny). Nemají se užívat následující léky: celaskon, acylpyrin, léky proti bolestem hlavy, ascorutin, pelentan.

K dalším vyšetřením je pak pozván pouze ten, u něhož je výsledek testu pozitivní. Cílem dalšího vyšetřovacího postupu je zjištění příčiny ztráty krve do stolice vyšetřovaného jedince s časným určením onemocnění a zahájením skutečně efektivního způsobu léčby. Většinou je příčina krvácení nenádorového původu. Ale i nemocní se včas rozpoznanou rakovinou tlustého střeva mají po operaci dobré vyhlídky na úplné uzdravení. Jedincům, u kterých se prokáže polyp adenomové povahy (tj. nezhoubný nádor), může být odstraněn metodou endoskopické polypektomie, kdy při koloskopii (endoskopickém vyšetření tlustého střeva) je k polypu přístrojem zavedena kovová klička a pomocí elektrického proudu je celý polyp zlikvidován.

Tento léčebný zákrok je zároveň profylaxí (prevencí) vzniku rakoviny tlustého střeva a konečníku, protože byl znemožněn její vznik z odstraněného polypu. Jedinci s prokázanými polypy v tlustém střevě musí být pravidelně zváni na kontrolní endoskopická vyšetření. Tyto pacienty řadíme mezi osoby s tzv. vysokým rizikem pro vznik rakoviny tlustého střeva a konečníku. Pro ně platí určitá pravidla lékařské péče, které se podřizují v gastroenterologických ordinacích.

Z uvedeného vyplývá, že depistážní akce ke zjištění malých ztrát krve do stolice testem jsou základní a jedinou metodou k časné diagnóze a prevenci nádorů tlustého střeva a konečníku. Navíc dávají možnost široké populaci osob nad 50 let věku ubezpečit se, že žádným takovým onemocněním netrpí.

Pojem „časné rozpoznání rakoviny“ (depistáž) vzbuzuje u řady lidí strach. Obávají se, že při vyšetření bude objeven rakovinný nádor.

Je třeba najít správná slova

Na sestry se obracejí nemocní v osobním důvěrném rozhovoru, jsou pro ně přístupnější než lékaři, a proto u nich hledají často radu a pomoc. Sestry mají proto bohaté zkušenosti v jednání s nemocnými a vědí, jak důležitý je správný přístup. Není jistě vždy lehké najít pro rozhovor s pacientem správná slova, ale sestry mají velkou možnost motivovat ve své praxi registrované občany v rizikové skupině. Je třeba přesvědčit je ve vysvětlujícím rozhovoru, že test na okultní krvácení ve stolici je nenáročný a může podstatně ochránit zdraví v průběhu dalších let. Přitom jsou významné tyto argumenty:

n Test na okultní krvácení je zcela nebolestivý a bez obtíží je možné provést jej doma.

n Test může pouze prospět a nikoliv uškodit.

n V rámci časného vyhledávání rakoviny mají lidé od 50 let věku na tento test (hrazený VZP) nárok.

n Mužům je třeba vysvětlit, že tento test není identický s vyšetřením prostaty.

n Vysvětlit, že šance na uzdravení při včasné diagnóze rakoviny nebo předrakovinného onemocnění je velká.

Podle materiálů pro tisk zpracovala Nataša Andreattová

Ohodnoťte tento článek!