Sestry, všechno bude jinak

Ministerstvo zdravotnictví připravuje nový zákon o zdravotnických povoláních.

Tento zákon má nahradit dosavadní zákon o nelékařích. Termín účinnosti nového zákona by měl být 1. dubna 2014. Navrhované změny jsou zcela zásadní a již nyní se kolem připravované úpravy vynořuje řada otázek zdravotníků, kterých se připravované transformace týkají. Zdravotníci se ptají například na úpravy ve vzdělávání a celoživotním vzdělávání sester, kreditní systém, registrace atd. V souvislosti s připravovaným zákonem proběhla v polovině března v Praze konference, na které hovořila kromě jiných také zástupkyně ministerstva zdravotnictví a seznámila účastníky s některými připravovanými změnami. Zájem účastníků o tuto problematiku byl zřejmý nejen ze živé a dlouhé diskuse. Prostřednictvím časopisu Sestra Ministerstvo zdravotnictví ČR pravidelně informuje o připravovaných novinkách. Jakmile budou dostupné nové informace, najdete je na stránkách Sestry.

Ohodnoťte tento článek!