Sexuální delikvence a deviace

Česká sexuologická společnost ČLS JEP, Psychiatrická léčebna Bohnice a Společnost pro rozvoj sexuologie, o. s. pořádají konferenci XVIII.

Bohnické sexuologické dny na téma „Sexuální delikvence a deviace“, která se koná ve dnech 23.-24. února 2006 od 8.00 hod. v Divadle Za plotem Psychiatrické léčebny Bohnice, Ústavní 91, 180 00 Praha 8. Od roku 1987 je pomalu tradicí, že se v posledním únorovém týdnu konají Bohnické sexuologické dny. V průběhu akce bude poprvé udělena cena prof. MUDr. Josefa Hynieho, DrSc. Sexuologická společnost ČLS JEP ve spolupráci se společností Pfi zer, spol. s r. o. tak ocení nejlepší odbornou publikaci v oboru sexuologie za rok 2005. Udělení ceny se stane pevnou součástí Bohnických sexuologický dnů i v dalších letech. Tato prestižní cena by měla přispět k rozvoji publikační činnosti v oboru sexuologie.

Ohodnoťte tento článek!