sKarta je multifunkční, ale důchod na ni nepřijde

Dotaz: Naše třída dělala sraz po 30 letech, takže se sešla parta lidí, kteří spolu chodili do školky na jednom sídlišti a pak se přesunuli na základku do budovy o kus dál. Po společných letech došlo k rozletu do různých středních škol a učilišť. Každý z nás žil svůj život, občas se někteří nerozluční potkávali, takže bylo bezvadné se vidět po takové době, zavzpomínat na dětství a na mládí.

Dorazil i náš Pepča, takový nepsaný mluvčí třídy, bavič, kamarád, který nezkazil žádnou legraci, hrával dobře fotbal. Pak šel na průmyslovku, oženil se, podnikal, měl 2 děti a tady pohádka končí. Rozvedl se, své kluky nevidí, protože mu to jeho bývalá žena z různých důvodů neumožňuje, chodí proto po soudech. Takže mu v té době asi i uniklo, že jeho zdravotní stav se mění. Přikládal to stresu, ale když už ho to hodně obtěžovalo, zašel k obvodní lékařce. Myslel si, že týden v klidu ho zase vrátí zpět, ale tady se rozjel kolotoč naplno a zastavil se až u diagnózy roztroušená skleróza. Utekl zase nějaký rok a nemoc mu už bere sílu a obratnost, na kterou byl u sebe zvyklý. Po našem srazu jsem začala trochu pátrat, abych mu pomohla. Vyřizuje se mu příspěvek na péči – přepočet o navýšení, pobírá částečný invalidní důchod. Říkal, že se to teď všechno bude vyplácet přes kreditku v bance. Snažím se pochytat různé informace, abych mu trochu ulevila, ale myslím, že mu chybí podpora a kontakt s lidmi. Mluvil o tom, že si začne hledat informace, že by byl rád nějak užitečný, poznal nové lidi. Je z té nemoci i takový vyděšený a asi by mu pomohlo potkat se s někým, kdo má třeba stejnou diagnózu.

Vlaďka Z. Roztroušená skleróza (RS, lat. Multiple Sclerosis) je nemocí centrálního nervového systému. Jedná se o chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému (mozku a míchy), které poškozuje pochvy nervových vláken i vlákna samotná, a tím negativně ovlivňuje řízení řady tělesných, mentálních i psychických funkcí. V České republice žije zhruba 19 tisíc osob s touto diagnózou, která bohužel postihuje nejčastěji mladé lidi mezi dvacátým a čtyřicátým rokem života. Jde o onemocnění, které je nevyléčitelné, ale současná medicína umí poměrně dobře zmírňovat nepříjemné příznaky nemoci, ke kterým patří i spasticita (ztráta pružn
osti svalů, která vyúsťuje až ve ztuhlost).
Významným poskytovatelem sociálních služeb, který se celorepublikově věnuje lidem s tímto onemocněním, je občanské sdružení Unie Roska, jehož posláním je pomáhat právě lidem s roztroušenou sklerózou žít kvalitní důstojný a plnohodnotný život. Sdružení mimo jiné poskytuje poradenství zdravotní, sociální a právní, vydává časopis Roska a aktuálně vydalo i přehledně zpracovanou publikaci Průvodce sociální problematikou pro pacienty s RS, kde najdete řadu důležitých informací. Publikace je volně dostupná ke stažení ze stránek organizace (viz kontakt níže). Z hlediska osvěty je určitě důležité a záslužné, že sdružení Unie Roska realizuje např. Den roztroušené sklerózy, který připadá na 25. června. Pořádá se i Světový den roztroušené sklerózy, a to vždy poslední květnovou středu.
Nyní se ještě alespoň krátce vrátím k výplatě dávek obecně a novému systému výplaty přes sKartu (Kartu sociálních systémů), což je ta „kreditka“, o které kamarád mluvil. Přes sKartu mají být příjemci vypláceny nepojistné sociální

dávky: * dávky státní sociální podpory * dávky pomoci v hmotné nouzi * příspěvek na péči * dávky pro osoby se zdravotním postižením a dávky z oblasti státní politiky zaměstnanosti * dávky v nezaměstnanosti.
Na sKartu má být tedy vyplácen i vámi zmiňovaný příspěvek na péči, který upravuje zákon o sociálních službách a jeho prováděcí vyhláška. Tento příspěvek rovněž doznal několika změn i ve způsobu posuzování a výši výplaty. Příspěvek je rozdělen do 1. až 4. stupně závislosti, přičemž 1. stupeň je lehký stupeň závislosti a 4. stupeň závislosti představuje závislost úplnou.
Speciální sKarta rovněž slouží jako Průkaz mimořádných výhod – TP, ZTP a ZTP/P. Ale pozor, karta není určena pro výplaty důchodů obecně, a ani dávky nemocenského pojištění.

Zastaralá terminologie

Ještě je třeba upřesnit, že zažité pojmy „částečný a plný invalidní důchod“ jsou již zastaralé a neodpovídají současné právní úpravě, která rozlišuje invaliditu ve třech stupních.
Invalidita je upravena v § 39 zákona o důchodovém pojištění, kde je vymezeno, že pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %. Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla * nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně, * nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně, * nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně.
V § 38 zákona o důchodovém pojištění jsou pak uvedeny podmínky nároku na invalidní důchod. Pojištěnec má nárok na invalidní důchod, jestliže nedosáhl věku 65 let a stal se invalidním a získal potřebnou dobu pojištění, pokud nesplnil ke dni vzniku invalidity podmínky nároku na řádný starobní důchod, popřípadě byl-li přiznán předčasný trvale krácený starobní důchod, pokud nedosáhl důchodového věku, nebo invalidním následkem pracovního úrazu.
S pozdravem

Bc. Jana Bednářová sociální pracovnice

Legislativní rámec • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů • vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů • zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Odkazy na organizace sKarta www.skontakt.cz, tel. 800 752 782 (funguje zdarma a 24 hodin denně) Unie Roska o. s. www.roska.eu

Ohodnoťte tento článek!