Školicí centrum MSM pro nové ošetřovatelské postupy

V domově důchodců pracuji již 5 let a za tuto dobu jsem měla možnost sledovat, jak se s prodlužující délkou života rozšiřuje problém močové inkontinence.

Podle statistik se vyskytuje až u 40 procent starších žen a 20 procent mužů. Tato porucha ve vyprazdňování s sebou přináší mnoho problémů hygienických, psychických i sociálních a dokonce může člověka dovést až do stavu sociální izolace. V současné době je na trhu mnoho firem nabízejících pomůcky pro inkontinentní, avšak neustále se setkávám s tím, že ošetřujícímu personálu mnohdy chybí informace o správném výběru a přiložení pomůcek, o okolnostech, kdy je nutno je vyměnit, o četnostech výměny a možnosti kombinování různých typů pomůcek. Proto mě velice oslovila nabídka společnosti MSM, spol. s r. o. Příbram (výhradní distributor inkontinenčních pomůcek Attends pro ČR) zřídit v našemDomově školicí centrum s programem „Praktické postupy při aplikaci inkontinenčních pomůcek“. A tak se díky pochopení ředitelky paní Pavly Krejčiříkové a za podpory firmy MSM úspěšně uskutečnil 8. dubna 2004 první kurz. Výukový program kurzu je určen pro všechny ošetřující pracovníky inkontinentních klientů v ústavní i domácí péči. Kurzy probíhají 1krát měsíčně ve skupině 10 – 12 účastníků a jsou dvoudenní, přičemž obsahují teoretickou i praktickou část. Cílem těchto kurzů je vysvětlit a ozřejmit účastníkům specifika péče o inkontinentní klienty a pacienty, naučit je využívat možnosti, které skýtají nové ochranné pomůcky. V první části se účastníci dozví všeobecné informace o inkontinenci – příčiny vzniku, stupně inkontinence, možnosti diagnostiky a léčby, představení jednotlivých druhů pomůcek. Dále se naučí správně přikládat a fixovat jednotlivé druhy pomůcek na modelu, což je základním předpokladem v péči o inkontinentního klienta. Největší důraz je však kladen na to, aby se absolventi naučili nastavit individuální program pro každého klienta či pacienta v závislosti na jeho stupni inkontinence, sociálním zařazení či pohybových schopnostech. Výsledkem individuálního programu je výběr optimální pomůcky pro každého inkontinentního klienta na den i noc. Vhodnou kombinací pomůcek (například vložná plena přes den a plenkové kalhotky s vyšší savostí na noc) pak lze zajistit maximální pohodlí pro uživatele. Pokud je individuální program správně nastaven, přináší spokojenost uživatelům inkontinenčních pomůcek, ale i ošetřujícímu personálu a nelze opomenout ani finanční úsporu pro jednotlivá zařízení (například úspora nákladů na prádlo, snížení nákladů na likvidaci odpadu). Díky tomu, že kurz je dvoudenní, mají účastníci možnost prakticky si vyzkoušet vytvoření individuálního programu přímo v Domově Ludmila, a pevně věřím, že si s sebou odnesou cenné informace a zkušenosti, které využijí při každodenním ošetřování uživatelů inkontinenčních pomůcek.

Ohodnoťte tento článek!