Skoro každá nemocnice v ČR má nějaký svůj vyhlášený obor

Každá nemocnice má nějakou pověst, byť neměřitelnou, a je něčím vyhlášená. Platí to i pro nemocnice v České republice. Pojďte si porovnat, zda se vaše povědomí shoduje s výsledkem jednoho neoficiáloního zjišťování.

A tak se říká, že srdce nejbravurněji spraví v pražském IKEM, v neurochirurgii je vynikající vojenská nemocnice ve Střešovicích, na výměnu kyčelních kloubů pražská Bulovka, podobně jako Vinohrady na popáleniny. Na těžké úrazy jsou specialisté v brněnské Úrazové nemocnici a na oči třeba zase v Hradci Králové. Špičkové medicíně se však daří i v menších centrech, příkladem může být neurochirurgie v Liberci, kardiochirurgie v Českých Budějovicích, urologie v Jablonci nad Nisou nebo oční klinika ve Zlíně.

Výběr známých nemocnic v České republice:

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha: významná je specializace v oblasti traumacentra; vysoké renomé a celostátní působnost mají i kliniky plastické chirurgie, popáleninové medicíny a rehabilitačního lékařství.

FN Na Bulovce, Praha: zaměřuje se na úrazovou chirurgii; její infekční klinika je jako jediná v ČR schopna zajistit péči o pacienty s vysoce nakažlivými nemocemi; vyhlášená je ortopedická klinika, renomé má i neurologie či oční oddělení.

FN v Motole, Praha: největší zdravotnické zařízení v ČR, má statut traumacentra pro dospělé i děti; transplantační centrum provádí transplantace ledvin (i u dětí) a transplantace plic. Má unikátní dětské kardiocentrum, hematoonkologii či dětskou transplantační jednotku kostní dřeně.

IKEM, Praha: největší specializované klinické a vědeckovýzkumné pracoviště v ČR; zabývá se kardiovaskulárními chorobami, transplantacemi orgánů (zajišťuje přes polovinu transplantací v ČR – srdce, ledviny, játra, slinivka břišní, tenké střevo a Langerhansovy ostrůvky); vysoké renomé má v diabetologii a léčbě poruch metabolismu.

Nemocnice Na Homolce, Praha: jedna z nejmodernějších nemocnic v Evropě; zaměřuje se na neurologicko-neurochirurgická a kardiovaskulární onemocnění; aplikuje nejnovější metody z oblasti genetiky, robotizace a v oblastech minimálně invazivních léčebných metod.

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno: zaměřuje se na léčebně preventivní péči kardiovaskulárních chorob, transplantace srdce u dospělých i dětí, transplantace jater a ledvin.

FN u sv. Anny, Brno: zaměřuje se zejména na superspecializovanou léčebnou péči v oborech kardiologie, neurologie, stomatologie, všeobecné a miniinvazivní chirurgie a očního laseru. Vzniká zde Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC). Ortopedická klinika se soustřeďuje na komplexní řešení kostních nádorů a je v tom největším centrem v ČR.

Masarykův onkologický ústav, Brno: jediné komplexní onkologické centrum v České republice, které zajišťuje diagnostiku, onkologickou chirurgii, gynekologii, radioterapii a klinickou onkologii pod jednou střechou. Významná je rovněž vědeckovýzkumná činnost ústavu.

Úrazová nemocnice v Brně: specializuje se na péči o polytraumata a život ohrožující monotraumata. Úrazové centrum je koncipováno jako multidisciplinární chirurgické pracoviště, idea je postavena na týmu vysoce specializovaných odborníků.

FN Hradec Králové: zaměřuje se na špičkovou péči v léčbě rakoviny, na kardiologii, léčbu metabolických poruch u dospělých; mezi výstavní obory patří oční lékařství – klinika se specializuje na odhalování vrozených chorob sítnice, na špičkové úrovni provádí transplantace rohovky (i umělé) a operace komplikovaných odchlípení sítnice.

FN Olomouc: nabízí nejlepší dostupnou léčbu jak rakoviny orgánů, tak i rakoviny krve; patří k nejlepším v republice i v léčbě plicních nemocí a tuberkulózy nebo v léčbě nejvážnějších úrazů lokte a zápěstí.

FN Ostrava: mezi špičková pracoviště patří transplantační centrum zajišťující transplantaci ledvin, kardiochirurgické centrum, popáleninové centrum; proslulá je i ústní a čelistní chirurgie a neurochirurgie.

FN Plzeň: významně se zaměřuje na oblast umělého oplodnění, transplantací kostní dřeně, operací jater, prostaty či ledvinových nádorů.


Iva Pokorná sat

Ohodnoťte tento článek!