Skupina pro tvorbu národních ošetřovatelských standardů při Radě pro rozvoj ošetřovatelství MZ ČR navázala na dlouholeté zku

Některé národní standardy připraveny

Je vytvořen strukturální standard týkající se osobnosti sestry. Z něho může bez problémů čerpat management při tvorbě vlastní normy ve zdravotnických zařízeních, ambulancích, domácí péči apod. Skupina pracuje na standardu Nástupní praxe, jehož součástí bude i hodnocení pracovníků.

Připravena jsou i další důležitá témata. Všechny sestry budou, mimo jiné prostřednictvím Sestry, informovány o tištěném vydání těchto dokumentů.

Ivana Kupecká, Bc. Jitka Dejmková

Ohodnoťte tento článek!