Slavný den a nová odhodlání

Nurses, Always There for You (Sestry jsou tady vždy pro vás), to je letošní slogan Dne sester, doporučený ICN. Oslovujeme společnost, aby věděla, že jedenáct miliónů sester na světě vytváří základ struktury zdravotnictví všech zemí a je možné se na ně spoléhat. Pracujeme v nemocnicích, v komunitách, v uprchlických táborech, ale také ve vězeních, mezi chudými, bezdomovci a dalšími, kteří potřebují zdravotnickou pomoc.

Mezinárodní rada sester (ICN) založila tradici Dne, aby si sestry v květnu připomněly vývoj a hodnotily změny své profese. Diskutujeme, jak zlepšit zdravotnickou práci, jak můžeme přispět k jejímu zlevnění, které další odborné úlohy bychom dokázaly převzít, jak oslovit laickou veřejnost. Karel Čapek napsal hezkou větu: „Budoucnost není před námi, je už tady v podobě klíčků, které začínají růst.“ Rády sledujeme třeba drobné změny, které signalizují rozvoj profese, připravují nás na vstup do Evropské unie, a máme radost ze zvyšujícího se sebevědomí.

Rozvíjíme ošetřovatelský proces, postupně přijímáme vědecky správné standardy a postupy. Usnadňujeme nemocnému prožít vychýlení z normy života. Ve spolupráci se sestrami sousedních zemí vytváříme podmínky pro další sesterská pokolení. Věřím, že naše budoucnost se bude podobat té, která začíná sestrám na Západě. Zkušené sestry tam přejímají některé dosavadní povinnosti lékařů, rozšiřují i jiné možnosti své profese. První známky toho se objevují i u nás, když se na několika pracovištích sestry aktivně uplatňují například při hojení ran. V Anglii již samostatně kontrolují nemocné maligními chorobami v jejich domácnostech a dostávají možnost předepisovat vybrané druhy léků. Ve venkovských oblastech sestry zkušebně vedou některé poradny a ambulantní zařízení. Americké sestry v lokální televizi pravidelně odpovídají na dotazy nemocných, vyučují, jak se starat o děti a seniory rodiny, jak předcházet jejich onemocnění a jak upevňovat zdraví prospěšné návyky.

Každým rokem u nás i v cizině nastupuje do praxe více sester s vyšším vzděláním. Je tedy nutné upravit systém práce tak, aby byly plně využity znalosti přicházejících a pracovní zkušenosti stávajících. V profesní literatuře přibývá autorek, které prokazují kvalitu své invence a organizační schopnosti. Začínáme samy formulovat to, co nám překáží v rozvoji péče o nemocné. Více nás začíná vědecky pracovat a některé z nás se angažují v lokální veřejné správě a politickém dění. Bylo by vhodné, aby nás o své práci častěji informovaly.

ICN publikovala svoji představu úkolů, které čekají sestry v příštím století, „From Vision to Action, ICN in the 21st Century.“ (Od vize k akci, ICN v 21. století). Postupně se s dokumentem všechny seznámíme, jeho myšlenky prodiskutujeme a pokusíme se je realizovat.

Takové a ještě další myšlenky mají sestry ve světě a v máji roku 2000 je snad začnou všude realizovat.

Anna Chrzová,

hlavní sestra VFN, Praha

Foto Vladimír Brada

Ohodnoťte tento článek!