Slučování ČSS a ČAS

V Sestře 4/99 jsme vás informovali o snaze dvou největších sesterských profesních organizací ČR o sloučení. Cílem je vytvoření jedné, nové, silné sesterské organizace. Práce se nezastavily ani v letních měsících. Probíhají diskuse zejména nad názvem tohoto nového subjektu. Sestry se shodují, že nejvhodnějším sídlem bude Praha, a to pro dosažitelnost důležitých vládních i nevládních institucí a organizací.

Realizační skupiny obou organizací nyní intenzívně pracují na sladění základních dokumentů, kterými jsou stanovy, jednací, volební a finanční řád. V průběhu června navázaly předsedkyně jednotlivých odborných sekcí vzájemné kontakty a začaly si ujasňovat představu společné práce. Jednání vrcholných orgánů a předsedkyň sekcí obou organizací proběhne 24. – 25. 9. 1999 v Srbsku u Prahy. Na programu jsou všechny základní body. Ty, které jsou celkem jasné, musí být tímto shromážděním schváleny, sporné budou řešeny.

Návrh programu jednání:

název a sídlo nové organizace

její profesionální zaměstnanci

poměr zástupců na kandidátce řádných voleb

organizační struktura

systém financování

stanovy, volební, jednací a finanční řád

O dalším postupu slučování a o podobě nové organizace rozhodne hlasování. V tomto časopise vás budeme o dalších krocích průběžně informovat.

Mgr. Dana Jurásková,

místopředsedkyně ČSS

Ohodnoťte tento článek!