Smrt živitele rodiny

Dotaz: V rodině mojí sestry se stala velmi smutná a nepříjemná věc. Manžel sestry tragicky zahynul při dopravní nehodě. Viník od nehody ujel, což patrně mělo za následek úplně zbytečnou smrt. Celé je to velmi paradoxní v tom, že se živil jako řidič kamionu a necelý půlrok před svojí smrtí pomáhal u podobné nehody, kdy viník také ujel. Tehdy říkal, že ten, co ujel, musel být tak opilý nebo taková lidská hyena. Nedovedl to pochopit, sám jezdil bez jediné nehody. Byl si dobře vědom, že má rodinu a že v silničním provozu může být sice maximálně opatrný, ale bohužel na silnici jezdí i jiní. Sestra už mluvila s lékaři, kteří se vyslovili v tom smyslu, že v případě poskytnutí základní pomoci a zavoláním na tísňovou linku by bylo reálně možné ho zachránit. Sestra se z celé situace, jak se říká, „sesypala“.

Skončilo to tím, že byla nějaký čas na psychiatrii, kde si ji nechali, teď chodí ještě na nějaká sezení. Mají 3 kluky ve věku 2, 5 a 6 let, o ty se teď hodně starají naši rodiče (babička s dědou). Pro nás všechny je to pochopitelně velmi náročné a snažíme se pomáhat si a podporovat se vzájemně. Po odchodu Dana zůstala rodina docela dobře zajištěná (nemají žádné půjčky a dluhy, mají vlastní bydlení), měl i životní pojistku. Zaměstnavatel se hned od počátku staví velice vstřícně. Pomohl nejen finančně, ale zajistil i další pomoc (nechal zavézt sklep uhlím, děti vezme na jarní prázdniny na lyže), manželkou majitele firmy jsou všichni pozváni na slavnostní večeři na Boží hod vánoční. V tomto ohledu si opravdu není nač stěžovat, ale chápu, že to nelze očekávat stále. Sestra má asi po-dle všeho možnost požádat o nějakou sociální pomoc a dávky? Není to tak, že by děti ekonomicky strádaly, ale přece jen obojí prarodiče jsou chvilku před důchodem. A sestra bude ještě nějakou dobu doma s nejmenším. Rezervy, které máme nyní, se budou jen zmenšovat a kluci porostou.
Děkuji za odpověď.

Karel

Vážený pane Karle, situace, kterou popisujete, jistě není jednoduchá. Dochází určitě k velké zatěžkávací zkoušce celé rodiny. Každý z členů rodiny byl k vašemu švagrovi v jiném osobním vztahu a každý z nás na podobné situace reaguje velmi individuálně. Vaše rodina patrně patří k těm soudržným, které se v případě potřeby semknou a snaží se události řešit v rámci svých možností, což je určitě posilující. Takhle náhlý konec lidského života je spojen s velkou emoční zátěží a každý z pozůstalých prožívá svůj proces truchlení po svém.
Manžel vaší sestry byl živitelem a členem rozvětvené rodiny a s jeho odchodem mohou vyvstat určitá ekonomická ohrožení. Už vypravení samotného pohřbu je finančně náročné, rodina se pak musí přizpůsobit novému finančnímu rozpočtu, což je náročné dlouhodobě (nenadálé výdaje, zvyšující se náklady s rostoucími dětmi). Jde o hluboký zásah do běžného fungování rodiny a jejího života. Odešel rodič – vychovatel, přirozený vzor, autorita, ochranitel, a to jsou pozice, které nelze nahradit finančně.
Vdova má nárok na vdovský důchod po manželovi, který byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu nebo splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřel následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání). Vdovský důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela. Po uplynutí této doby má vdova nárok na vdovský důchod, jestliže * pečuje o nezaopatřené dítě, * pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II až IV, * pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II až IV, * je invalidní ve třetím stupni, * dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.
Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá z uvedených podmínek do dvou roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod.
Na sirotčí důchod má nárok nezaopatřené dítě, zemřel-li rodič (osvojitel) nebo osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů a dítě na ni bylo v době její smrti odkázáno výživou, kterou nemohli ze závažných důvodů zajistit jeho rodiče, jestliže rodič (osvojitel) nebo osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů, byli poživateli starobního nebo invalidního důchodu nebo ke dni smrti splnili podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřeli následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání). K bližším informacím ohledně nároků a výši pozůstalostních důchodů je vhodné obrátit se na místně příslušnou pobočku okresní/ Pražské správy sociálního zabezpečení.
Na pohřebné (dávka státní sociální podpory) má nárok osoba, jež vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Výše pohřebného je stanovena fixní částkou 5000 Kč. Žádost o poskytnutí dávky státní sociální podpory vyřizují místně příslušné krajské/pražské pobočky Úřadu práce ČR.
Pro vaši sestru by mohl být zajímavý kontakt na Nadaci Truck HE LP. Ta podporuje děti a rodiny, které přišly o jednoho z rodinných příslušníků (profesionálního řidiče kamionu nebo autobusu) při dopravní nehodě, k níž došlo při výkonu povolání. Nadace má celé spektrum pomoci a nabízí zajímavé akce a aktivity.
Přeji vám a rodině vaší sestry, ať se jí brzy podaří vybalancovat takovou životní ztrátu a ať všichni máte možnost žít plnohodnotný život, kde rodina stále zůstane tím místem klidu a opory.
S pozdravem

Odkazy na organizace

Česká správa sociálního zabezpečení http://www.cssz.cz Nadace Truck HELP
http: www.nadacetruckhelp.cz/ Pracoviště Úřadu práce ČR
http:
portal.mpsv.cz/soc/ssp/local

O autorovi| Bc. Jana Bednářová, sociální pracovnice

1)
R
Ohodnoťte tento článek!