Snadná identifikace pacientů

Ve FN Královské Vinohrady v Praze přistoupili k identifikaci pacientů pomocí speciálních „ID “ náramků.

Plastikovým náramkem obsahujícím informace jako jméno, rodné číslo a název oddělení jsou nově vybaveni všichni hospitalizovaní pacienti ve FNKV. Náramek mohou mít i někteří pacienti, kteří navštěvují nemocnici jen ambulantně, ale jsou u nich použity léčivé přípravky, které mohou ovlivnit jejich kognitivní funkce. Zdravotníci účastnící se léčby pacienta mají povinnost kontrolovat podle náramku totožnost pacienta. „K identifikaci pacientů formou identifikačních známek přistoupila nemocnice v souvislosti s naplňováním akreditačních standardů, kde je bezpečnost pacientů jedním z hlavních kritérií programu kontinuálního zvyšování kvality. Identifikační známky bezpečnost pacientů zvyšují a minimalizují možnost záměny pacienta,“ říká Šárka Šlégrová, koordinátorka kvality ve FNKV.

Ohodnoťte tento článek!