Sociální činnost v prostředí etnických minorit

Evangelická akademie otevírá nový obor dálkového studia.

Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola pro školní rok 2010/2011 otevírá I. ročník středoškolské formy dálkového studia, obor sociální činnost v prostředí etnických minorit. Studium je koncipováno jako 5leté a je určeno pracovníkům v sociálních službách, kteří mají zájem pracovat zejména s romskou komunitou, v pozici poradců na úřadech nebo v terénních formách služeb. Obor je vhodný i pro zájemce, kteří pracují v drogové problematice, s osobami bez přístřeší, v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež apod.

Škola nabízí ucelený studijní program, který připravuje studenty pro přímou práci s osobami v nepříznivé sociální situaci. Absolventi se velmi dobře uplatňují ve státní správě a samosprávě, ale i v nestátních neziskových organizacích. Bližší informace najdete na www. eapraha.cz (osnova, učební plán a bližší informace k přijímacímu řízení včetně přihlášky). Kontaktní osoba: Bc. Jana Bednářová, koordinátorka dálkového studia SOŠ, tel. 272 761 609, e-mail: bednarova@eapraha.cz.

Redakční dodatek: U článku Rizikové faktory na operačních sálech, Sestra 4/2010, s. 58-60, nebyl autorkou článku uveden další spoluautor – Jana Čikešová (Centrální operační sály, ÚVN Praha). Tímto údaje k článku dodatečně doplňujeme.

Ohodnoťte tento článek!