Sociální služby pro seniory

Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak mohu nejlépe řešit následující situaci v naší rodině. Naší 87leté babičce se postupně zhoršuje zdravotní stav. Ještě donedávna si vedla svoji domácnost zcela sama a byla na to patřičně pyšná. Její zdravotní stav se postupně zhoršuje (nijak náhle), ale už se bojí vycházet sama ven (bydlí ve 3. patře bez výtahu), neslyší zvonek, takže mnohdy neotvírá. Občas zjistíme, že si ani neohřála připravený oběd. V současné době jí zajišťují větší nákupy děti (vnoučata), já (snacha) a manžel se snažíme obstarat „velké prádlo a úklid“. Nicméně se nám naskytla pracovní nabídka (zhruba na 2-3 roky) v cizině. Babičce jsme nabídli, že může jet také, což v tuto chvíli odmítla. Předpokládám, že situaci budeme probírat ještě několikrát, ale chtěla bych předběžně vědět, jak můžeme zajistit každodenní služby u ní doma. Kam se máme obrátit o radu a co můžeme požadovat? Děkuji za odpověď. Hana K., Beroun

Dobrý den, paní Hano, z Vašeho dotazu je patrné, že máte opravdový zájem zajistit péči a služby u Vaší babičky. Podle toho, co píšete, je možné, aby si Vaše babička požádala na místě příslušném sociálním odboru o tzv. „Příspěvek na péči“ (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách), z kterého se právě sociální služby hradí. Při posuzování nároku na sociální dávku se zjišťuje stupeň závislosti tzn., že osoba se považuje za závislou, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti.

Samotný průběh řízení o sociální dávku

Vaší babičkou vyplněná a podepsaná žádost se podá na místně příslušném úřadu, kde má trvalé bydliště. Následně vás bude kontaktovat sociální pracovnice, která provede sociální šetření v přirozeném prostředí klienta (ve Vašem případě v bytě Vaší babičky). Sociální pracovnice bude zjišťovat, jaké úkony Vaše babička zvládne, resp. nezvládne, a v jakém rozsahu bude potřebovat zajistit péči. Při posuzování úkonů je dobré vědět, že úkon, který klient zvládne jen částečně, se považuje pro účely hodnocení za úkon, který není schopen zvládnout.

Součástí žádosti na straně 2 je rovněž kontakt na ošetřujícího lékaře (případně další specialisty – diabetolog, ortoped apod.) Vaší babičky. K žádosti se tedy nepřikládá žádná zdravotní zpráva či výpis ze zdravotnické dokumentace. Žádost pak převezme posudkový lékař úřadu práce, který celou věc posoudí na základě zpráv od ošetřujícího lékaře a zprávy sociální pracovnice ze sociálního šetření v bytě. Na základě těchto podkladů pak pověřený sociální odbor rozhodne o přiznání či nepřiznání sociální dávky – „Příspěvku na péči“. Součástí tohoto rozhodnutí je rovněž poučení k případnému odvolání.

Ve chvíli, kdy je pravomocně rozhodnuto o přiznání sociální dávky „Příspěvku na péči“ má Vaše babička povinnost do 15 dnů oznámit úřadu, kdo bude péči poskytovat. Může to být poskytovatel sociálních služeb (např. pečovatelská služba, osobní asistence), případně osoba blízká nebo jiná osoba, která bude poskytovat péči. Podle Vašeho dotazu doposud služby zajišťujete Vy, takže po Vašem odjezdu, kdy by tu babička zůstala sama, se patrně bude jednat o poskytovatele sociálních služeb (zde je opět nutné veškeré změny hlásit příslušnému sociálnímu odboru).

S poskytovatelem sociální služby je před poskytováním služeb sepsána smlouva, která obsahuje mj. rozsah služeb a cenovou úhradu (podrobněji upravuje výše uvedená vyhláška č. 505/2006 Sb., v platném znění). Formulář žádosti o příspěvek na péči naleznete např. na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky www.mpsv.cz, případně si ho můžete vyzvednout na kterémkoli sociálním odboru. Z Vašeho dotazu ještě vyplývá, že babička špatně slyší.

V této souvislosti si Vás dovoluji odkázat na vyhlášku č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení. Podle té může Vaše babička žádat o jednorázový příspěvek na opatření zvláštních pomůcek, a to podle § 33 odst. (4)… „Sluchově postiženým občanům lze poskytovat příspěvky na pomůcky, které kompenzují ztrátu sluchu a přispívají k sociální adaptaci a jsou nezbytné ke styku s okolím.“ Jedná se např. o signalizaci bytového a domovního zvonku včetně instalace, podrobněji viz výše uvedená vyhláška č. 182/1991 Sb., v platném znění, a její příloha č. 4 – Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro těžce zdravotně postižené občany. Věřím, že se mi podařilo odpovědět alespoň na základní otázky a odpovědi Vám budou ku prospěchu.

Bc. Jana Bednářová
vedoucí sociální pracovnice pracoviště KONTAKT – CSSP

Ohodnoťte tento článek!